zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>визначення типологічного складу населення за антропометричними ознаками будови тіла

 

Баранова Т.М.

Україна, м. Київ,

Київський національний університет технологій та дизайну

 

В статті розглянуте питання розробки класифікації типів фігур населення для проектування одягу, заснованої на кількісному визначенні морфологічних особливостей будови тіла, від відповідності яким залежить якість посадки одягу на фігурі.

 

Одяг масового виробництва проектується на типові фігури, визначені за результатами масових обмірів населення, розмірна характеристика яких представлена в антропометричних стандартах. Типові фігури характеризуються середніми пропорціями, середнім розвитком м’язів, рівномірним або нижнім типом розподілу жировідкладень, нормальною поставою, нормальною формою ніг, середньою висотою та шириною плечей тощо. Типові фігури визначаються сполученням трьох ведучих розмірних ознак та характеризуються низкою підпорядкованих. Кожна підпорядкована розмірна ознака має єдине кількісне значення для певного сполучення ведучих ознак. Досвід виготовлення одягу на індивідуальні фігури дорослого населення свідчить про неможливість такого обмеження. Реальні фігури споживачів суттєво відрізняються від типових за своїми морфологічними ознаками. Типовий спосіб проектування одягу не враховує існуючі особливості будови тіла споживачів, що призводить до порушення антропометричної відповідності готових виробів фігурам населення.

Зважаючи на актуальність проблеми підвищення якості посадки одягу на фігурах населення доцільно визначити необхідність виділення серед фігур одного типорозмірозросту підтипів за розмірними ознаками, які найкращим чином характеризують фігури та можуть і мають бути враховані для розробки конструкцій одягу з високою антропометричною відповідністю фігурам населення.

Для подальшого дослідження були обрані розмірні ознаки, що найкращим чином характеризують форму верхньої опорної ділянки, від відповідності якій залежить якість посадки плечового одягу на фігурі, а саме: положення корпусу (Пк) та висота плечей (Вп). Крім того, обрані ознаки характеризують поставу фігури, їх важливість для проектування одягу неодноразово підкреслювалась у наукових дослідженнях.

Теоретично визначити типи фігур за певною розмірною ознакою можна наступним чином.

Відомо, що 95 % випадків вимірів певної ознаки знаходиться в межах М±2σ, де М – середня арифметична величина, σ – середнє квадратичне відхилення. Отже, в межах ±2σ певна розмірна ознака змінюється у загальній сукупності випадків. Необхідно встановити, в яких межах змінюються визначені для дослідження розмірні ознаки, тобто визначити величину 4σ при фіксованому значенні ведучої розмірної ознаки, яка розташована з досліджуваною в одній площині.

Охарактеризувати ступінь залежності певної ознаки від ведучої можна показником - часткове середнє квадратичне відхилення [1], який вказує на скільки змінюється одна ознака (х) при постійній величині іншої – ведучої (у) і обчислюється за формулою:

 

                                                      (1)

де  – коефіцієнт кореляції;  – середнє квадратичне відхилення.

 

Інтервал байдужості, в межах якого тип фігури залишається незмінним, для кожної розмірної ознаки визначається як 3,5÷4,5% від середнього значення або досвідним шляхом. Роботами МТІЛП були встановлені середні значення інтервалів байдужості для ознак: Пк – 2,4 см та Вп – 2,0 см (асортимент – сукня) [1]. Якщо варіювання розмірних ознак -  - буде виходити за межі встановлених інтервалів байдужості, доцільним стане виділення типів за розмірними ознаками всередині типових фігур.

За результатами статистичної обробки даних обміру дівчаток підліткової вікової групи було визначено для Пк та Вп їх варіабельність при фіксованій величині зросту за формулою (1) (таблиця).

 

Розрахунок кількості типових фігур за розмірними ознаками: висота плечей (Вп) та положення корпусу (Пк)

Умовне позначення розмірної ознаки (x)

Кореляційний зв’язок із зростом (rx/y)

 

 

М, см

 

 

, см

 

 

, см

 

 

, см

 

 

, см

Інтервал байдужості (і), см

Кількість типів фігур,

Вп

0,17

4,90

0,71

6,18

3,55

2,63

2,0 (±1,0)

1,3

Пк

-0,25

5,26

1,07

7,40

3,12

4,28

2,4 (±1,2)

1,8

 

Максимальне та мінімальне значення ознаки для загальної сукупності випадків з вірогідністю 0,95 визначається як  та  відповідно. Відношення різниці між максимальним та мінімальним значенням () до встановленого інтервалу байдужості ознаки (і) вказує на кількість типів, які можуть бути виділені для забезпечення підвищення рівня задоволеності споживачів співрозмірним одягом.

Низький кореляційний зв'язок Пк та Вп з ростом – ведучою розмірною ознакою, що лежить з ними в одній площині, свідчить про самостійну змінюваність ознак, що є обов’язковою умовою для класифікації фігур за даними ознаками.

Було визначено, що Вп при фіксованому значенні зросту варіює від 3,6 см до 6,2 см – це перебільшує інтервал байдужості за даною ознакою: , але не суттєво, тому розподіл фігур на типи за Вп не є доцільним. Інтервал варіювання за ознакою Пк перебільшує встановлений інтервал байдужості майже вдвічі. Результати розрахунків (див. таблицю) свідчать про доцільність введення двох типів за ознакою Пк (). Величина ознаки положення корпусу для кожного типу може бути визначена за формулами (2) і (3) з інтервалом байдужості і=:

 

                                                       (2)

                                                       (3)

 

де – величина підпорядкованої ознаки положення корпусу, визначена за регресійним рівнянням [1] для кожної типової фігури.

 

Слід взяти до уваги, що введення кожної додаткової розмірної ознаки для визначення типу фігури збільшує число розмірних варіантів, а це значно ускладнює випуск готових виробів промисловим способом. Запропоновані формули мають рецептурний характер і можуть бути використані при розробці конструкцій плечового одягу масового виробництва на найбільш поширені типові фігури для врахування особливостей постави в конструкції і підвищення, таким чином, рівня задоволеності споживачів готовими виробами. Крім того, за наданою методикою можуть бути визначені кількісні характеристики типів фігур за різними морфологічними ознаками, що досліджуються.

 

Список джерел та літератури:

1.      Размерная типология населения с основами анатомии и морфологи. Под ред. Е.Б. Кобляковой. – М.: Мастерство; Издательский центр «Академия», 2001. – 288 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info