zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ РЕЦИДИВНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

 

Бауер В.Г.

Україна, г. Одеса,

Національний університет «Одеська юридична академія»

 

В данной статье рассмотрена проблема предупреждения рецидивов преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Произведен анализ причин и привентивных методов возвращения к преступной деятельности несовершеннолетних после применения к последним мер воспитательного характера, а также пребывания в местах лишения свободы. Выявлена и обоснована необходимость применения к несовершеннолетним деликвентам альтернативных некарательных методов наказания за уголовные деяния.

 

На сьогоднішній день розроблено чимало шляхів попередження злочинності неповнолітніх. Деякі вчені, класифікують їх в залежності від умов, які необхідно усунути для запобігання кримінальної активності. Паливода А. В. виокремлює два напрямки профілактики злочинності неповнолітніх. Перший передбачає профілактику злочинності за об’єктами впливу, в ньому виділяють первинну, вторинну і третинну профілактику. Первинна сконцентрована навколо фізичного і соціального середовища, а також чинників, що впливають на перспективу скоєння злочину, наприклад, рівень неблагополуччя та бідності в житлових районах. Вторинна профілактика орієнтована безпосередньо на індивіда, або групу індивідів, які потенційно можуть стати правопорушниками. Третинна профілактика спрямована на індивідів, які вже скоїли злочин. Мета втручання – втримати їх від повторного здійснення злочинів. Другий напрям профілактики передбачає : соціальну профілактику (соціальну політику), ситуативне попередження злочинності неповнолітніх та попередження злочинності з опорою на населення [1]. Ціллю написання даної статті є приділення пильної уваги саме третинній профілактиці першого напряму.

Без сумніву, основними факторами, які впливають на формування у людини девіантних схильностей являється правильно обрані методи виховання у школі, ПТУ, ВНЗ, у родині, сприятливе соціальне оточення, благополуччя родини, її економічна стабільність, відсутність фізичних та психічних вад, або їх вчасна діагностика та вживання необхідних заходів, проте часто трапляється так, що усі перелічені фактори присутні сповна, а факт скоєння злочину неповнолітнім залишається фактом. Реакція держави на суспільно небезпечну протиправну поведінку в основному виражається у призначенні покарання. Проте, говорячи про ресоціалізацію неповнолітніх злочинців, можна говорити про немонопольний статус карального методу. В сучасних умов виникає необхідність існування ще одного методу перевиховання неповнолітнього злочинця – некарального.

У чому ж пріоритетність застосування некарального методу впливу над каральним? Для відповіді на це питання слід звернути увагу на особливості злочинності неповнолітніх. В основному, кримінальна активність неповнолітніх не є ознакою стійкої приналежності до субкультури, а носить стихійний, випадковий характер, тобто неповнолітні правопорушники це, як правило, «випадкові» деліквенти.

Злочинна поведінка неповнолітніх характеризується «згорнутою» мотивацією, що проявляється в імпульсивності більшості злочинів неповнолітніх, відсутності навмисності, слабкому врахуванні наслідків. Багато злочинів починається на ґрунті пустощів, цікавості, помилково зрозумілого романтизму, неправильної оцінки ситуації. Така поведінка пов’язана з тим, що підліткам властиві певні особливості: підвищена емоційність, вразливість, лабільність нервової системи, які накладають відбиток на мотивації їх діяльності. Часто неповнолітні вчиняють злочин під натиском антисоціальних установок дорослих. З урахуванням таких особливостей злочинності неповнолітніх, доцільно використовувати реституційні методи впливу, а каральні у виняткових випадках [2].

Вирішуючи справи про злочини, скоєні неповнолітніми, судовим та правоохоронним органам слід основуватись у своїх владних рішеннях не на тому, що неповнолітнього деліквента слід покарати, а на тому, що його потрібно перевиховати і не допустити скоєння ним подальших злочинів. У такому випадку покарання у вигляді ізоляції не завжди виконуватимуть завдання повного перевиховання. Навпаки, потрапляючи за грати, неповнолітня особа, у якої не до кінця сформована психіка та адекватне світосприйняття, підпадає під вплив так званого ефекту таврування, тобто у неї формується враження, що вона є негативним членом суспільства і суспільство це визнає, так що немає сенсу ставати на шлях виправлення. Також, знаходження під вартою разом із іншими правопорушниками сприяє обміну досвідом у кримінальній сфері. Засуджені неповнолітні втрачають можливість здобувати повноцінну освіту, опановувати професію, що згодом призводить до рецидивів злочинної діяльності.

Так, звичайно, можна стверджувати, що на волі дана особа також не прагла до знань, проте на волі існує різноманіття впливу на неї, який у перспективі може призвести до відмови від злочинної поведінки. Для цього необхідний цілий комплекс засобів та суб’єктів, які допомагали б неповнолітній особі, яка вже стала на шлях злочинності не йти по ньому далі (так як інші шляхи невідомі незрілій особистості), а ставати на шлях виправлення. Такими заходами являються: звичайно ювенальна юстиція, яка поступово впроваджується у судочинство України, медіаційні групи процесуальної підтримки підлітка, громадські молодіжні організації, психологічна, психіатрична, медична допомога [3]. З економічної точки зору на багато доцільніше створити усі умови, щоб неповнолітній не потрапив за грати за вчинення першого правопорушення, а отримав низку соціальних, практичних наукових знань і став ефективним членом суспільства.

Аналізуючи практику призначення некаральних заходів впливу на неповнолітніх правопорушників, було б доцільно, в умовах Євроінтеграції України, перейняти окремі інститути.

Наприклад, такі країни, як Польща, Німеччина, Японія широко використовують тенденцію максимального обмеження застосування до неповнолітніх заходів, пов’язаних з ізоляцією від суспільства. У вищезазначених країнах, розглядом справ займаються спеціалізовані сімені суди, які більш компетентні у розв’язанні таких справ. На ряду із професійними суддями, справу вирішує ще ряд фахівців: психологи, соціальні педагоги, соціологи. Такий підхід дозволяє більш глибоко з’ясувати суть справи, обрати найбільш оптимальний захід виправлення неповнолітнього деліквента на основі рекомендацій зазначених фахівців з урахуванням усіх умов і причини скоєння злочину.

Для такої неповнолітньої особи правомочними органами, зокрема, судами, які користуються порадами спеціалістів можуть призначатися заходи, які оптимально впливатимуть на виправлення поведінки підлітка. Прикладом можуть слугувати, примусові візити неповнолітнім психолога та психотерапевта, психологічні тренінги, тренінги соціального розвитку, мастер-класи для побудови міцних соціальних зв’язків, основаних на довірі, робота психологів і педагогів із родиною підлітка-деліквента , робота зі спеціалістами для подолання алкогольної та наркотичної залежності, тренінги для подолання агресії та знаходження шляхів її опанування. При цьому підліток продовжує відвідувати заклади освіти, не ізолюється від суспільства. Така альтернатива покаранню не пробуджує ще більшої агресії, а одже, змешує вірогідність повторного скоєння злочину.

 

Список джерел та літератури:

1.      Паливода А.В. – Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання: Навчальний посібник: Рекомендовано МОН. 2006 – С. 176

2.      Вечерова Є.М. Особливості злочинності неповнолітніх як передумова для застосування некаральних заходів кримінально-виконавчого впливу// Правове життя сучасної України. 2008C. 412-413

3.      Васильківська І. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні: деякі аспекти// Право України 2004. №1. С. 96-97.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info