zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Дослідження експлуатаційних властивостей лужних шлакопортландцементних бетонів

 

Бондаренко О.П.

Україна, м. Київ,

Київський національний університет будівництва і архітектури

 

В роботі досліджено експлуатаційні характеристики (міцність, атмосферо-, морозо- та зносостійкість) лужних шлакопортландцементних бетонів, модифікованих комплексними добавками, а також показано можливість їх використання при зведенні будівель і споруд спеціального призначення (гідротехнічне будівництво, дорожні бетони тощо) та для виробництва бетонів спеціального призначення.

 

На сьогоднішній день розвиток монолітного будівництва обумовлює інтерес до бетонів та бетонних сумішей з регульованими технологічними та експлуатаційними характеристиками. При цьому однією з найважливіших є задача зниження матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, що в значній мірі досягається за рахунок розробки нових в’яжучих матеріалів з максимальним вмістом техногенної сировини [1]. Враховуючи існуючі екологічні проблеми, пов’язані з виробництвом традиційного портландцементу, особлива увага приділяється розробці пуцоланових портландцементів та шлакопортландцементів [2]. Використання шлакопортландцементу у будівництві дозволяє не лише знизити енергоємність виробництва в’яжучих систем, але й частково вирішити питання утилізації відходів металургійної промисловості [3]. Відомо, що при виготовленні вказаних систем відбувається спільний помел мінеральної складової та портландцементного клінкеру з добавкою природного гіпсу. Останній вводять для регулювання строків тужавлення, внаслідок чого у складі продуктів гідратації утворюється етрингіт, який з часом починає відігравати деструктивну роль у синтезі міцності цементного каменю [4, 5]. Це призводить до виникнення ряду недоліків: підвищення пористості і як наслідок, зниження морозо-, атмосферо- та корозійної стійкості. З іншого боку такі цементи з часом втрачають свої властивості і не можуть використовуватись за прямим призначенням. Саме тому на ринку спостерігається велика кількість шлакопортландцементу, який не користується великим попитом, що зумовлено його низькими будівельно-технологічними властивостями.

Розв’язати зазначені проблеми можна при використанні комплексної добавки, до складу якої крім лужного компонента входять уповільнювач та мінеральна складова, яка буде забезпечувати зв’язування надлишкової кількості лугу в нерозчинні сполуки та активізувати процеси гідратації шлакопортландцементу, що дасть змогу отримувати лужні шлакопортландцементи та бетони на їх основі, які будуть відрізнятись швидким набором міцності і підвищеними експлуатаційними характеристиками.

Для оцінки ефективності модифікації шлакопортландцементу комплексними добавками було досліджено міцнісні характеристики зразків розроблених складів бетонів на основі лужних шлакопортландцементів. Результати випробування бетонів представлено на рис. 1.

 

Рис. 1. Кінетика набору міцності при стиску бетонів на основі портландцементу (1), шлакопортландцементу (2), шлакопортландцементу, модифікованого метасилікатом натрію (3), метасилікатом натрію та щавлевою кислотою (4), метасилікатом натрію та натрієвим ЛСТ (5)

 

Проведений підбір складу бетону показав ефективність використання для модифікації шлакопортландцементних в’яжучих композицій зі значним вмістом відходів металургійної промисловості (доменного гранульованого шлаку) водоредукуючої добавки разом з метасилікатом натрію. Введення розробленої добавки дозволяє підвищити міцність штучного каменю як в ранні строки твердіння (на 2 добу до 28 МПа), так і в більш пізні (на 28 добу до 58 МПа) (рис. 1).

Бетони на основі лужних шлакопортландцементів відрізняються підвищеною зносостійкістю (показники стиранності знижуються на 20…25%, а усадочних деформацій на 40...50%, порівняно з бетоном на традиційному шлакопортландцементі) (табл. 1). Так, усадочні деформації бездобавочних композицій у віці 1 року становлять 0,99...1,1 мм/м, тоді як модифікація вказаних систем комплексними добавками, що містять метасилікат натрію і щавлеву кислоти або метасилікат натрію та натрієвий ЛСТ, знижує цей показник на 40...50% (до 0,50...0,52 мм/м).

 

Таблиця 1

Зносостійкість та усадочні деформації розроблених складів бетонів на основі шлакопортландцементних в’яжучих композицій, модифікованих комплексними добавками

п/п

Витрата компонентів, мас. %

Міцність при стиску

у віці

28 діб, МПа

Стираність, г/см2

Усадка, мм/м

п/ц клінкер

шлак

гіпс

136-157М

(ГКЖ-94)

метасилікат

натрію

щавлева кислота

натрієвий ЛСТ

1

96,5

-

3,5

-

-

-

-

44,1

0,45

0,99

2

38,0

58,5

3,5

-

-

-

-

35,2

0,48

1,1

3

38,15

58,9

-

0,05

3

-

-

47,4

0,38

0,57

4

38,15

57,0

-

0,05

3

2

-

54,6

0,35

0,52

5

38,15

58,3

-

0,05

3

-

0,6

61,8

0,33

0,5

 

Слід відмітити оптимістичний прогноз щодо морозостійкості бетону, модифікованого щавлевою кислотою або добавкою метасилікату натрію + натрієвий ЛСТ: міцність після 150 циклів навперемінного заморожування-відтавання зростає на 2,94 та 4,25%, а після 100 циклів – 2,78 та 3,24% відповідно, тоді як міцнісні показники бетонів без вищевказаних добавок знижуються на 1,14% після 100 циклів та на 0,65% після 150 циклів (склади № 1, 2, табл. 2), а бетонів, модифікованих метасилікатом натрію, залишаються стабільними і знаходяться в межах 47 МПа (+0,5...+1,1%). Аналіз отриманих даних дозволяє висунути припущення про більш високу морозостійкість бетонів на основі шлакопортландцементних в’яжучих речовин, модифікованих комплексними добавками. Приріст міцності основних зразків після 150 циклів свідчить про продовження процесів структуроутворення у штучному камені та можливість отримання бетонів з більш високою морозостійкістю (F300 і вище) (табл. 2).

Аналіз отриманих даних дослідження атмосферостійкості бетонів на основі шлакопортландцементних в’яжучих речовин, модифікованих комплексними добавками, дозволяє зазначити, що введення добавок до складу шлакопортландцементних в’яжучих систем, порівняно з контрольними зразками бетону на основі портландцементу сприяє підвищенню атмосферостійкості бетонів на – 16,85% та 19,75%, порівняно зі зразками на основі шлакопортландцементу у разі використання щавлевої кислоти та натрієвого ЛСТ відповідно. Після проведених випробувань (300 циклів) спостерігається приріст міцності у межах 17…19% від міцності контрольних зразків (рис. 2).

 

Таблиця 2

Результати випробування на морозостійкість розроблених складів бетонів на основі шлакопортландцементних в’яжучих речовин, модифікованих комплексними добавками

п/п

Кількість циклів навперемінного заморожування та відтавання

100

150

міцність, МПа

втрати міцності, %

маса, г

втрати маси, %

міцність, МПа

втрати міцності, %

маса, г

втрати маси, %

1

44,2

+0,15

2360

+0,4

44,0

-0,15

2350

0,0

2

34,8

-1,14

2292

-1,86

40,0

-0,65

2292

-1,86

3

47,6

+0,5

2433

-0,7

47,9

+1,1

2438

-0,5

4

62,3

+2,78

2461

-0,6

62,4

+2,94

2475

0,0

5

65,9

+3,24

2478

-0,5

66,5

+4,25

2490

0,0

 

Рис. 2. Відносна зміна міцності при стиску бетонів після навперемінного зволоження – висушування на основі портландцементу (1), шлакопортландцементу (2), шлакопортландцементу, модифікованого метасилікатом натрію (3), метасилікатом натрію та щавлевою кислотою (4), метасилікатом натрію та натрієвим ЛСТ (5)

 

Таким чином, аналіз отриманих даних кінетики набору міцності, морозо-, атмосферо- та зносостійкості свідчить про можливість отримання довговічних бетонів на основі запропонованих шлакопортландцементів, модифікованих комплексними добавками.

Висновки:

1.      Розроблено і оптимізовано склади бетонів на основі лужних шлакопортландцементів, виготовлених за “цементною технологією”, класів В40 (в разі використання метасилікату натрію у комплексі зі щавлевою кислотою) та В45 (при застосуванні метасилікату натрію разом знаирієвим ЛСТ) з високими характеристиками міцності (більше 28 МПа - 2 добу, сягає 58 МПа - на 28 добу).

2.      Показано, що бетони на основі лужних щвидкотверднучих шлакопортландцементних в’яжучих речовин відрізняються підвищеною зносостійкістю (показники стиранності знижуються на 20…25%, а усадочних деформацій на 40...50%, порівняно з бетоном на традиційному шлакопортландцементі); морозостійкістю (після 150 циклів навперемінного заморожування і відтавання, зразки, модифіковані комплексними добавками, підвищують міцність на 2,94…4,25%) та атмосферостійкістю (після 300 циклів навперемінного зволоження та висушування зразків на основі запропонованих в’яжучих систем приріст міцності становить 17…19%).

3.      Високі показники кінетики набору міцності, атмосферо-, морозо- та зносостійкості) свідчать про довговічність отриманих бетонів, які можуть бути рекомендовані до використання при зведенні будівель і споруд спеціального призначення (гідротехнічне будівництво, дорожні бетони тощо) та для виробництва бетонів спеціального призначення.

 

Список літератури:

1.      Кривенко П.В., Пушкарева Е.К., Гоц В.И., Ковальчук Г.Ю. Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков: Монография - К.: Видавництво ООО “Экспресс-Полиграф”, 2012. - 258 с.

2.      Ласкорин Б.Н., Громов Б.В., Цыганков А.П., Сенин В.Н. Проблемы развития безотходных производств. - М.: Стройиздат, 1981. - 207 с.

3.      Кривенко П.В., Пушкарева Е.К. Долговечность шлакощелочного бетона. - К.: Будівельник, 1993. - 224 с.

4.      Кривенко П.В. Специальные шлакощелочные цементы.- К.: Будівельник, 1992. - 192 с.

5.      Глуховський В.Д. Грунтосилікатні вироби і конструкції. - К.: Будівельник, 1997. - 154 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info