zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СПРИТНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА ОЗНАКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ КУРСАНТІВ

 

Бугера Н.С.

Україна, м. Харків,

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

В данной статье рассматриваются основные аспекты ловкости как главного признака физической подготовки курсантов.

 

Однією з актуальних проблем сьогодення є рівень фізичної підготовленості працівників органів внутрішніх справ, адже це невід’ємна складова їхньої професійно-службової діяльності. Фізична підготовленість майбутнього працівника ОВС починається з курсантських років і саме тому в цей період часу необхідно приділяти дуже багато уваги формуванню потрібних йому фізичних якостей. Функціональний потенціал, набутий курсантом у процесі загальної фізичної підготовки, є лише необхідною передумовою успішного удосконалювання в тому чи іншому виді професійно-службової діяльності. Базова фізична підготовка будується на основі загальної фізичної підготовленості і створює спеціальну базу, необхідну для ефективного виконання курсантом більш важливих обсягів роботи.

Спеціальна фізична підготовка спрямована на розвиток рухових якостей відповідно до вимог, обумовлених специфікою конкретного виду та особливостями професійно-службової діяльності. При цьому поліпшується нервово-м'язова координація, удосконалюється здатність працівника органів внутрішніх справ витримувати великі навантаження і ефективно відновлюватися після них тощо. Зауважимо, що для подальшого ефективного та результативного вдосконалення фізичних якостей необхідно добирати вправи, які за динамічними і кінематичними характеристиками більшою чи меншою мірою відповідають основним елементам змагальної діяльності.

У процесі розвитку різноманітних фізичних якостей слід також ураховувати, що у більшості видів майбутньої професійно-службової діяльності курсант має виявляти швидкість, гнучкість, силу, витривалість, а також високій рівень координаційних здібностей, за умови різного стану організму – безпосередньо після розминки, при високій працездатності різних функціональних систем, а також під час прогресуючої втоми, навіть у найважчих її проявах. На останнє особливо необхідно вважати: тобто курсант повинен мати не тільки достатньо високі показники розвитку фізичних якостей, а й бути в змозі реалізувати їх в умовах прогресуючої втоми.

Однієї із головних цілей фізичної підготовки є виховання у курсантів спритності, як важливої ознаки успішної готовності до майбутньої професіонально-службової діяльності. Спритність можна розглядати як фізичну якість курсанта, що визначає не тільки успішність виконання нових рухів, а й ефективність рухової активності в цілому. Вона допомагає швидко та вміло пристосуватися до незвичної та неочікуваної ситуації, що чекає на нього кожної трудової години.

Разом з тим спритність є складною, комплексною фізичною якістю, що не має єдиного критерію оцінки. На нашу думку, її можна визначити, в першу чергу, як здатність людини до швидкого оволодіння складно-координаційними, точними руховими діями і перебудовувати свою діяльність залежно від ситуації, що виникла. Як показав багаторічний практичний досвід цю здатність можна та потрібно тренувати.

Спритність як фізичну якість курсанта цілком можливо розвивати за допомогою спеціальних вправ. Для її розвитку використовують різноманітні вправи. Прикладом спритності можна розглядати:

1)      тренування точності відтворення різних рухів всього тіла і його окремих частин;

2)      точність попадання яким-небудь предметом в нерухому та/або рухому ціль;

3)      досягнення динамічної і статичної рівноваги; вибір найбільш оптимального варіанту виконання руху у швидко-змінних ситуаціях;

4)      виконання фізичних вправ з використанням різних вихідних положень.

Відмінним засобом для розвитку спритності є такі спортивні ігри як баскетбол, волейбол, футбол. Та на заняттях по спеціальній фізичній підготовці фізична якість, як спритність відпрацьовується на тренуваннях з подолання смуги перешкод та відпрацювання елементів рукопашного бою, особливо у темах спеціальні підготовчі вправи та захисту від загрози холодної зброї. Зрозуміло, що успішне виконання вправ залежить від точності рухів. Успішне вирішення рухових завдань залежить від уміння узгоджувати окремі рухи рухової дії, які виконуються одночасно або послідовно. Відомо також, що різні курсанти потребують для засвоєння фізичних вправ більше або менше часу.

Якщо курсант здатний добре координувати рухи, точно їх виконувати відповідно до вимог техніки фізичних вправ, успішно перебудовувати свою діяльність залежно від умов, що складаються у процесі рухової діяльності і швидко засвоювати фізичні вправи, то можна говорити, що він спритний.

Серед факторів, що обумовлюють спритність, необхідно відзначити:

·         здатність курсантів свідомо сприймати, контролювати рухові завдання;

·         здатність формувати план і спосіб виконання рухів;

·         рухову пам'ять.

Будь-який новий рух чи рухова дія завжди виконується на основі вже існуючих попередніх рухів. Набутий руховий досвід завжди виступає координаційною основою, на якій будується засвоєння нових рухових дій. Таким чином, чим більший запас рухових комбінацій має курсант, чим більшим обсягом рухових навичок він володіє, тим вище буде у нього рівень розвитку спритності і тим легше йому буде засвоювати нові рухові дії.

В цьому контексті треба відзначити, що:

·         спритність тісно пов'язана з силою, гнучкістю і навіть витривалістю;

·         ефективну внутрішньо- і міжм'язову координацію, яка дозволить успішно управляти силовими, часовими і просторовими параметрами рухів;

·         адаптаційні можливості різних аналізаторів відповідно до специфічних особливостей конкретного виду рухової діяльності.

Під впливом тренування функції багатьох аналізаторів поліпшуються. Наприклад, заняття спортивними іграми сприяють удосконаленню функцій зорового апарату. Викладене свідчить, що головною складовою спритності є координаційні можливості людини, вдосконаленню яких слід приділити основну увагу, розвиваючи спритність.

У цілісній руховій діяльності ці здібності проявляються у взаємодії. При цьому у певних ситуаціях окремі здібності відіграють провідну роль, інші - допоміжну. Удосконалення спритності повинно бути постійним і безперервним процесом. Однак, освоюючи цілісний рух, увага послідовно акцентується на раціональному виконанні його елементів. Найважливішими показниками, що визначають структуру практичних вправ тренування, є те, чи має вправа в процесі одноразового використання безперервний характер, в рівномірному режимі. Прояву спринтерських якостей сприяє:

1)      правильна психічна мотивація при виконанні тренувальної роботи,

2)      застосування загальних вправ та методів, окремо зупиняючись на основних вимогах до компонентів навантаження (характеру і тривалості вправ, інтенсивності роботи при їх виконанні, тривалості і характеру відпочинку між вправами, кількості повторень), які слід ураховувати в процесі швидкісної підготовки.

При доборі вправ, спрямованих на розвиток спритності та витривалості у курсантів, необхідно орієнтуватися на вимоги, що обумовлюються специфікою їх ефективної майбутньої професійно-службової діяльності. Чим вищий рівень фізичної підготовленості, тим більше застосовують змагальних і спеціально-підготовчих вправ, які забезпечують комплексне удосконалення швидкісних якостей стосовно виконання різноманітних прийомів і дій, що складають зміст професійно-службової діяльності.

Слід сказати, що в практиці широко використовуються ті знання, які були набуті курсантами під час навчання. Робота, яка спрямована на підвищення фізичних можливостей, повинна виконуватися лише в обсязі, що забезпечує ефективне виконання специфічної роботи і перебіг відновних процесів, і в той же час не створювати перешкод для наступного розвитку швидкісних якостей і удосконалення швидкісної техніки. Основна ж увага курсанта повинна бути приділена підвищенню працездатності при виконанні різного роду загальнопідготовчих і допоміжних вправ, спрямованих на розвиток швидкісно-силових якостей, анаеробних можливостей, гнучкості і координаційних здібностей.

Кожен із курсантів повинен бачити перед собою цілком сформований шлях професійної кар’єри, а також розуміти та усвідомлювати, що без певного рівня фізичної підготовленості його успішна професійно-службова діяльність не можлива. Оскільки спритність являється однією із найголовніших властивостей, що потрібні курсанту як майбутньому працівнику органів внутрішніх справ, то йому потрібно виробляти в собі цю властивість та дбати про її вдосконаленням протягом всього професійного життя. Адже спритність допомагає розвинути та вдосконалити у майбутніх працівників органів внутрішніх справ не тільки багато інших фізичних якостей, але й розвинути професійно важливі психічні здібності, такі як кмітливість, наполегливість, спостережливість.

Велике значення для курсанта має прояв швидкісно-координаційних якостей на тренуваннях, що обумовлюється використанням засобів і методичних прийомів, які забезпечують оптимальний рівень стимуляції діяльності ОВС і виконавчих органів. Звертаючи увагу на проблеми, які виникли у житті людини, працівник органів внутрішніх справ повинен справлятися з досить нелегкими завданнями, що постають у нього на трудовій діяльності. Отже саме спритність допомагає подолати всі труднощі та негоди на шляху курсанта та працівника органів внутрішніх справ.

 

Література:

1.      Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спотрсменов. — М.: ФиС, 1988. — 331 с.

2.      Голобородько В.А. Педагогической поход к оценке //Физической культуры. — 1978. — № 3. — С. 21.

3.      Филин В.П. Воспитание физических качеств. — М.: ФиС, 1974. — 232 с.

4.      Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання. — Тернопіль: Збруч, 2000. — 183 с.

5.      Петров В.А. Обычные воспитательные качества //Физическая культура. — 1983. — № 10. — С. 28-29.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info