zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ГЕНЕРАЛЬНІ СТАРШИНИ - ВИЩІ УРЯДОВЦІ ГЕТЬМАНЩИНИ

 

Дмитрюк Н.О.

Україна, м. Київ, КНУ ім. Т.Г.Шевченка

 

General Foreman - Higher officials Hetmanate

The author tells about the structure, composition and activities of the General starshyny.Vyyavlennya certain social characteristics of the this community, such as: the quantitative group strategy career growth of its members, the length of service term, in chronological framework, covering the period from the beginning of the Cossack uprising in 1648 , during which the Institute of general officers actually stverdyvsya in its function of higher administrative body (next to hetman), and before long Hetman Ivan Mazepa in 1687, when not only finally stabilized the internal situation in the Hetmanate, which was the key to stabilizing and field personnel but affirmed the new personnel policies and principles for selection of candidates for higher offices.

 

Інститут генеральних старшин як елемент політичної системи Гетьманату вже привертав увагу дослідників і в загальних рисах його охарактеризовано, встановлено коло функціональних обов’язків окремих його складових, внутрішню службову ієрархію групи.

Завданням ж цього дослідження є виявлення певних соціальних характеристик цієї спільноти, як то: кількісні показники групи, стратегії службового зростання її представників, тривалість службової каденції, у хронологічних межах, що охоплюють період від початку козацького повстання 1648 року, в ході якого інститут генеральних старшин власне і ствердився у своїй функції вищого розпорядчого органу (поруч із гетьманом), і до початку довготривалого гетьманування Івана Мазепи 1687 року, коли не лише остаточно стабілізувалася внутрішня ситуація в Гетьманаті, що було запорукою стабілізації і в кадровій сфері, а й ствердилася нова кадрова політика та принципи добору кандидатів на вищі уряди.

Як уже неодноразово відзначалося в історичних дослідженнях з перших років визвольних змагань козацтва в ієрархічній драбині старшинських урядів найближче до гетьмана стояв генеральний обозний. Звертає на себе увагу й тривалість перебування старшин на уряді генерального обозного, виконання обов’язків якого потребувало неабияких організаторських здібностей і військових талантів. В адміністративній практиці Гетьманату склалася традиція, згідно з якою, на відміну, скажімо, від генеральних писарів, суддів чи осавулів, яких могло бути двоє чи навіть більше, інститут генерального обозного посідав лише один урядовець. Щоправда, в разі тривалої відсутності генерального обозного в Україні й неможливості через це виконання ним своїх функціональних обов’язків, вочевидь, практикувалося “наказничество”.

Як генеральний обозний у військових справах, приблизно таку ж роль у цивільних справах відігравав генеральний писар. Адже саме він за своїми обов’язками стояв найближче до гетьмана і був найбільш посвячений у справи поточної внутрішньої та зовнішньої політики. На уряд генерального писаря обирали осіб, які мали певний канцелярський досвід.

Задовго до революції середини ХVІІ ст. у Війську Запорозькому існував і уряд військового судді. В Українській козацькій державі, як правило, було двоє генеральних суддів, хоч нерідко документи фіксують лише прізвище одного урядовця, що дає підстави гіпотетично стверджувати про поширеність і такого одноособового виконання повноважень. Про уряд генерального підскарбія перші звістки доходять з часів гетьманування Б.Хмельницького, але постійнодіючим він став лише 1728 року. Найбільш відомим генеральним підскарбієм був, безперечно, член уряду гетьмана Івана Брюховецького Роман Ракушка-Романовський. Перед тим, як зайняти цей уряд, претендент тривалий час був сотником першої міської Ніжинської сотні, йому також неодноразово доручалося виконання обов’язків ніжинського полковника.

Тривалий час ієрархічно як бунчужний, так і хорунжий не входили до складу генеральних старшин, залишаючися посадами гетьманськими чи двірськими. Доволі показовим є й те, що ані в угоді 1654, ані 1659, ані 1669 р. при визначенні розмірів платні козацьким урядовцям жодного разу не згадується інститут генеральних чи гетьманських хорунжих, хоч в урядах Б.Хмельницького, І.Брюховецького та Д.Ігнатовича фактично вони були присутніми ( про що свідчать документальні відомості про осіб, котрі в цей час обіймали названі посади). Щоправда, принагідно варто зауважити, що інформація про цю групу козацьких старшин упродовж 40 – початку 70-х років ХVІІ ст. все ж згадується спорадично. І лише зі сходженням на гетьманство Івана Самойловича 1672 року інститут генерального хорунжого стає постійнодіючим, причому, впродовж 1672 -1677 рр. цю посаду обіймали такі впливові козацькі старшини, як Григорій Карпович Коровка-Вольський та Степан Петрович Забіла, що безумовно, сприяло зростанню соціального престижу урядовців цієї категорії.

Загалом же стабілізація суспільно-політичних процесів у Гетьманаті, що стала очевидною з початком 1670-х років, сприяла помітному збільшенню тривалості старшинських каденцій. З одного боку, це, безперечно, консолідувало зазначену соціо-професійну групу, створювало умови для її еволюціонування в повноцінну соціальну верству. З іншого ж, позбавляло необхідного для розвитку оновлення влади, перекривало чи, принаймні, вельми ускладнювало шляхи можливості поповнення правлячої еліти новими здібними представниками інших соціальних груп козацтва.

 

Література

1.      Горобець В. Присмерк Гетьманщини – К.,1991. – 130 с.

2.      Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький – К.,1994. – 238 с.

3.      Окиншевич Л. Генеральна старшина – К., 1919. – 94 с.

4.      Окиншевич Л. Генеральна старшина на Лівобережній Україні XVIІ-XVIІІ ст./ Праці КІЗРВП. – Вип.2. – К., 1926

5.      Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – К., 1995.– С.27.

6.      Універсали українських гетьманів – 116 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info