zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ IIV КУРСІВ ФАКУЛЬТЕТУ БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ, ДНУ ІМ. О. ГОНЧАРА

 

Єфанова В.С., Севериновська О.В.

Україна, м. Дніпропетровськ

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

 

В работе был исследован общий уровень мотивации студентов I IV курсов факультета биологии, экологии и медицины, Днепропетровского национального университета им.Олеся Гончара, а также, такие компоненты учебной деятельности как цель, средство и результат. Для проведения исследования использовалось анкетирование, тестирование студентов, методы статистической обработки психологических данных.

 

Як будь - яка діяльність, навчальна діяльність виникає з постановки мети. Успіх цього параметру визначається тим, наскільки вірно сформульовані найближчі цілі, наскільки ефективно організований процес їх досягнення. Це перший компонент навчальної діяльності. Далі в хід вступає засіб, тобто той ресурс, який людина готова здатна витратити на досягнення своєї мети. Засіб – це другий компонент діяльності. Підсумком будь - якої діяльності є актуалізація результату – того підсумку, якого досяг індивід. Результат – є третім компонентом діяльності особистості [2, 3, 4].

Проблеми мотивації відносяться до важливих психологічних проблем, так як дослідження її параметрів дозволяє наблизитися до розуміння рушійних сил та причин внутрішньої поведінки людини. Формування навчальної мотивації можна назвати центральною проблемою сучасної освіти, а рівень сформованості мотивів навчання – є провідним показником результативності роботи будь - якого колективу [1, 3].

Дослідження мотиваційної сфери студентів є актуальним питанням, тому що знаючи та розуміючи рівень сформованості мотивації навчальної діяльності студентів, при необхідності, можливо підняти рівень якості навчання, за допомогою підвищення рівня учбової мотивації студентів певного факультету та курсу.

Таким чином, метою нашого дослідження є визначення та порівняння загального рівня мотивації навчання студентів – бакалаврів факультету біології, екології та медицини.

В дослідженні приймали участь 50 студентів вищеназваного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Для отримання результатів використовувалися дві методики. Для визначення загального рівня мотивації, було використано тест - опитувальник для оцінки потреби досягнення успіху, запропонований М. Ш. Магомед - Еміновим. Друга методика була спрямована на дослідження особливостей структури діяльності, а саме на визначення рівня таких компонентів діяльності як: мета, засіб та результат. Для визначення цього параметру було використано опитувальник, запропонований А. А. Кармановим. В обох методиках студентам пропонувався ряд тверджень, що стосувалися характеру поведінки людини, в тих чи інших життєвих ситуаціях. Студенти повинні були висловити ступінь своєї згоди чи незгоди з тим чи іншим твердженням [5, 6].

Після обробки результатів тестування були отримані наступні дані.

 

Графік А                                                   Графік Б

 

 

У 68% студентів I IV курсів факультету біології, екології та медицини домінує мотивація уникнення невдачі. Лише у 24% студентів – домінує мотивація досягнення успіху. Кількість студентів з високим рівнем мотивації складає – 8% (графік А).

Що стосується другої методики, то результати опитування були розділені на три шкали. За шкалою «Мета» було виявлено, що серед студентів I IV курсів 44% студентів факультету ставлять мету не завжди обґрунтовану, нестійку, 34% студентів можуть ставити перед собою реальні цілі, котрі налаштовані на досягнення певних потреб, а 22% студентів зовсім не вміють ставити перед собою конструктивні цілі (графік Б).

За шкалою «Засіб», ми виявили, що 40% студентів періодично зустрічається з труднощами у виборі засобів. В цьому випадку мова йде про психологічні бар'єри. 26 % студентів є досить вільними у виборі засобів, їх поведінка така, якої вимагає ситуація. Це є оптимальним результатом. 26% студентів ФБЕМ відчуває хронічну нестачу засобів досягнення поставлених цілей. 8% студентів ФБЕМ відрізняються дуже спонтанною поведінкою. У своїх діях вони не тільки не звертають увагу на наявні стандарти поведінки, але часто діють всупереч їм (графік В).

 

Графік В                                                      Графік Г

 

Згідно шкали «Результат» ми виявили, що 26% студентів ФБЕМ, як правило, досить тверезо оцінюють результати своєї діяльності. Цей результат – є оптимальним. 38% студентів ФБЕМ схильні переоцінювати результати своєї діяльності. Навіть незначні події здатні викликати в них справжнє потрясіння. 36% студентів ФБЕМ схильні недооцінювати результати своєї діяльності (графік Г).

Таким чином, в результаті нашої роботи нами були зроблені наступні висновки. Більша кількість студентів I IV курсів факультету біології, екології та медицини не мають потреби досягнення успіху, а навпаки, основним мотивом їх діяльності є – потреба уникнення невдачі. Такі студенти мають високий рівень невпевненості в собі, у своїх силах та можливостях. Ці фактори можуть негативно впливати на успішність навчання студентів цього факультету.

Також, необхідно відмітити те, що більша кількість студентів факультету біології, екології та медицини не можуть ставити перед собою обґрунтовану та реальну мету, до якої б вони могли прагнути в різних сферах своєї діяльності, а особливо – у сфері навчання. Більшість студентів схильні до порожнього проведення часу, а у випадку ускладнення з вибором мети – легко користуються підказками ззовні. В результаті цього, більша кількість студентів факультету періодично зустрічається з труднощами у виборі засобів для реалізації своєї мети. В цьому випадку, мова йде про психологічні бар’єри, а причиною такої скутості, ймовірно, є «страх самовираження» та велика кількість психологічних комплексів. Також, для цих студентів є характерним: низький енергетичний потенціал, сильна залежність від ситуації, від інших людей, в першу чергу від їх думки. Що стосується оцінки результатів своєї діяльності, то більша кількість студентів I IV курсів факультету не можуть тверезо оцінювати результати своєї діяльності, а навпаки, вони переоцінюють їх. Удача в них викликає напади веселощів, а невдачі – провокують неадекватне горе. Для більшості студентів характерна підвищена тривожність та інтерес до свого внутрішнього світу. Таким чином, проаналізувавши отримані результати, ми можемо побачити, що ні за одною шкалою немає оптимального результату даних тестування.

На нашу думку, всі ці фактори можуть негативно впливати як на успішність навчання студентів факультету біології, екології та медицини, так і на загальний рівень розвитку особистості та подальше життя цих студентів.

 

Список використаної літератури:

1.      Занюк С. Психология мотивации / Сергей Занюк. – К.: Эльга – Центр, 2002. – 352 с.

2.      Давыдов В. В. Учебная деятельность: состояние и проблемы исследования / В. В. Давыдов – М.: АКАДЕМИЯ, 2007. – 480 с.

3.      Зверева Р.Г. Психологические детерминанты развития мотивации достижения успеха у студентов: автореф. дис. на получение научн. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Зверева Р. Г. – Пятигорск,2012. – 20 с.

4.      Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции / В. А. Иванников. – М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. – 264 с.

5.      Корольчук М.С. Психодіагностика / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. – К. : Ніка – Центр, 2007. – 400 с.

6.      Психологическая диагностика : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / под ред. Акимовой М., Гуревича К. – СПб. : Питер, 2003. – 652 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info