zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Функціональний аналіз семантичної структури звуконаслідувальної лексики

 

Гаценко І.О.

Україна, м. Чернігів,

Чернігівський державний інститут економіки та управління

 

Статья посвящена актуальной научной проблеме – мотивации языкового знака в современном языкознании. Рассмотрено понятие звукоподражание в современной лингвистике, отмечены особенности, которые позволяют выделить звукоподражания среди других категорий слов, подается компонентный анализ ономатопей и сравнительный анализ компонентной семантики этих единиц, анализируется их структура.

 

Світ знаків і знакових систем (природних і соціальних) нескінченно різноманітний: його єдність носить характер континууму. У сфері знакової комунікації, про яку сьогодні достеменно відомо науці, використовується п'ять сенсорних каналів (зір, слух, нюх, дотик, смак) і, відповідно, розрізняється п'ять видів фізичної оболонки знаків. Слухові (звукові) знаки є найважливішими складовими кодового механізму передачі інформації в рамках антропо- і зоосеміотики, а звукові механізми інформаційного зв'язку, що забезпечують комунікацію на різних рівнях (від матеріально-просторового до абстрактного), складають звукосферу.

Звукосфера існує в широкому і вузькому розумінні: як звуковий всесвіт, що матеріалізується при слуховому сприйнятті, і як звуковий континуум, заповнений різнотипними звуковими системами, який використовує звуковий код для передачі інформації між біо-, соціо- і семіосферами й усередині кожної з них.

Біосфера розуміється слідом за В. І. Вернадським як особлива, організована, охоплена життям оболонка землі. Соціосфера визначається як сфера штучно створюваних людиною засобів діяльності та сигнальних систем, а також способів їхнього застосування. За визначенням Ю. М. Лотмана, семіосфера – це семіотичний простір, необхідна передумова мовленнєвої комунікації.

У рамках звукосфери можна виділити біо- і соціозвукосфери. Кодовими механізмами передачі інформації в межах соціозвукосфери будуть штучно створені знакові системи, а в рамках біозвукосфери –системи звукових сигналів, які утворюються природно. Семіозвукосфера є результатом переходу біозвукосфери і соціозвукосфери у простір «іншої» семіотики. У складі соціозвукосфери може розглядатися лінгвозвукосфера, як і все, що пов'язано із соціальною діяльністю людини, при цьому враховується роль мови як важливого засобу передачі інформації.

Опозиція звучне / незвучне є одним із найважливіших критеріїв для визначення меж та структури звукосфери. Якщо тиша (як відсутність шуму) можлива у світі і без людини, то мовчання можливе тільки в людському світі. Тиша необхідна для забезпечення сприйняття звуку, для збереження і підтвердження його значимості.

У мовленнєвій сфері мовчання сприяє виникненню і розвиткові нових значень. Той факт, що сфера тиші як репрезентація відсутності звуків тісно межує, з одного боку, з відсутністю руху / спокоєм, а з іншого боку – з наявністю слабо вираженого, ледве вловимого звукового сигналу, свідчить про прикордонний характер цієї сфери в рамках усієї звукосфери та про дифузність існуючих меж між звуком і його відсутністю в людському сприйнятті. «Тиша / мовчання» виступають сигналами відсутності звуку чи мовленнєвого акту або прирівнюються до мовленнєвого акту чи складають фон сприйняття.

У межах лінгвозвукосфери, яка складає частину соціозвукосфери, вважається доцільним розглядати паралінгвістичні засоби як такі, що визначають межі вербального та невербального. Крім суто голосових або горлових елементів (манера говоріння, якість голосу і тону, просодика), у центрі уваги паралінгвістики знаходяться і неголосові (негорлові) форми (різноманітні фізіологічні реакції, деякі природні звуки, звуки від контакту людини з предметами, включаючи людське тіло). Якщо низка паралінгвістичних елементів безпосередньо пов'язана з мовою (параметри звучання), то інші елементи можуть уживатися незалежно від мови, зберігаючи при цьому своє значення (диференціатори, альтернанти, адаптори). Людський голос також розглядається в межах лінгвозвукосфери, виступаючи одночасно й органом – джерелом звуків, й інструментом мови.

Переклад звукового коду на словесний рівень означає його семантизацію, у якій мова виступає одночасно в ролі заміни й у ролі тлумача даного коду. Разом з тим словесна фіксація звуків має на меті створення свого власного варіанта звучання, де слово зображує чи позначає звук. Тим самим слова-звукозображення, організовані в семантичне поле з ім'ям «звук», є відображенням або фіксацією звукосфери в межах природної мови, де репрезентують як біозвукосферу, так і соціозвукосферу, включаючи частково саму лінгвозвукосферу (позначення манери говоріння та фізіологічні особливості мови). Під семантичним полем розуміється «семантична підсистема мови, що поєднує семеми на основі загальної семи або групи сем» [1, С. 118].

Поняття звукозображення розглядається в дослідженні як більш широке відносно звуконаслідування і включає останнє у свою понятійну структуру. Відображення різного роду звучань у звуконаслідувальних словах відрізняється умовністю і приблизністю, у зв'язку з чим багато звуконаслідувальних за походженням слів пережили процес деетимологізації і десемантизації та перетворилися на звичайні «знакові» слова. Забуттю первісної внутрішньої форми сприяє і включення звуконаслідувального кореня в систему словотвірних зв'язків, а також розвиток у даної групи слів переносних значень, у наслідок чого первинні значення, які мали безпосередній зв'язок зі звучанням, можуть узагалі зникати з мови.

Семантична особливість звукозображень полягає в тому, що всі вони містять у структурі семеми сему «звук», яка є інтегральною для всіх конституентів семантичного поля. Такі характеристики звуку, як інтенсивність, висота, тембр, тривалість, швидкість (темп), на рівні мови представлені звукозображеннями.

З урахуванням різноманітності підходів та критеріїв у створенні класифікації звукозображень пропонується нова структура семантичного поля «звук», яка базується на структурі звукосфери.

Семантичне поле «звук» складається з 6 субполів: I. Субполе «продукування звуку» (видавати звук); II. Субполе антропофонів (звуків, які утворює людина) як репрезентація антропозвукосфери; III. Субполе технофонів (звуків неживих предметів) як репрезентація технозвукосфери; IV. Субполе зоо- і натурофонів (звуки природних явищ і представників тваринного світу) як репрезентація біозвукосфери; V. Субполе «сприйняття звуку» (чути/слухати); VI. Субполе нульової фонації як репрезентація мовчання і тиші (мовчання, тиша).

 

Література

1.      Шафиков С.Г. Типология лексических систем и лексико-семантических универсалий : [монография] / Сергей Григорьевич Шафиков. Уфа : РИО БашГУ, 2004. – 238 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info