zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ РЕОГЕПЕТОГРАФІЇ В КРОВОНАПОВНЕННІ СУДИН ПЕЧІНКИ ПІД ВПЛИВОМ НІТРО-L-АРГЕНІНУ

 

Кацай І.О., Дрегваль І.В., Руденко А.І.

Україна, м. Дніпропетровськ,

ДУ «Інститут гастроентерології» НАМН Украины

 

Исследованы время кровенаполнение сосудов при введении нитро-L-аргенина, исследована реогепатограма, зафиксированы ее изменения по сравнению с нормой.

Ключевые слова: реогепатограма, оксид азота, печень.

 

За останні роки виріс величезний науковий і практичний інтерес до ролі оксиду азоту в розвитку і прогресуванні захворювань печінки. В даний час є доведеним [2], що оксид азоту - найважливіша молекула, яка регулює судинний гомеостаз і підтримує нормальний базальний тонус судин, нормалізуючи реактивність судин і рівень артеріального тиску. Азоту оксид (NO) є потужним поліфункціональним біологічним посередником у всіх органах і тканинах людини і тварин. На сьогодні відомо, що оксид азоту постійно синтезується в нашому організмі - і це захист для серця, і стимулятор мозку, бере участь у комунікації між нервовими клітинами, він є джерелом для м'язового зростання і один з найголовніших захисників від бактерій [2].

Азотна окис (NO) грає важливу роль в фізіологічному і патофізіологічному контролі судинної системи. NO сприяє збільшенню діаметру судин, покращує кровообіг і доставку кисню судин головного мозку, периферичних судин (кінцівок). Крім розширення просвіту судин, підвищення їх тонусу і еластичності, NO має вплив на печінку та інші органи людини. Значний вплив азоту оксиду проявляється на печінку, яка відіграє центральну роль у багатьох метаболічних і імунних процесах [4]. Відомо, що у печінці NO утворюється під дією eNOS і iNOS, це визначає велику кількість фізіологічних і патологічних реакцій, до яких залучений цей орган. Таким чином, дефіцит призводить до порушення судинного тонусу, захворювань периферичних судин, порушень функції печінки, нирковій недостатності.

Один із сучасних методів дослідження стану судин печінки є реографія печінки. Суть цього методу полягає у тому, що дослідження стану печінки можна проводити без внутрішнього втручання в організм людини. Метод реографії дозволяє оцінювати загальні та регіональні зміни у судинній системи печінці, викликані функціональними судинними розладами. В основі методу реографії лежить принцип реєстрації мінливих у часі коливань електричного опору судинної системи печінки. Ці зміни електричного опору відбуваються в ритмі скорочення серця та залежать від змін обсягу крові, що протікає у судинній системи печінці. Дана методика безпечна, проста у використанні та аналізі отриманих результатів, досить інформативна, а також може при необхідності застосовуватися багаторазово.

Метою роботи було вивчення загальних та регіональних змін у судинній системи печінці під впливом дії блокатора нітро-L-аргініну на організм тварин.

В дослідженнях використовувались нелінійні лабораторні щури, вагою 190-220 г., які утримувались при нормальних умовах. За 16-20 годин до експериментів тварин піддавали харчовій депривації при вільному доступі до води. Експерименти були проведені згідно вимогам Європейської конвенції щодо використання лабораторних тварин у медико-фізіологічних дослідженнях. Отриманий числовий матеріал оброблявся за допомогою стандартних методів математичної статистики з визначенням середніх величин, їх стандартних помилок та інтервалів вірогідності за t-критерієм Стьюдента.

Дослідження проводили у декілька етапів. На першому етапі наших досліджень було встановлено, що після шести денного введення нітро-L-аргініну в організм тварин на реогепатограмі спостерігалось як збільшення так і зменшення артеріального припливу крові, ймовірно це є наслідком варіацій пульсових коливань артеріальних печінкових судин (час максимального підйому на реограмі).

Після 6-денного блокування NO нами спостерігались найбільш виражені зміни показників кровонаповнення печінки, що проявлялися у істотному збільшенні показника співвідношення тривалості систолічної та пост систолічної хвиль (а/b) на 22,22 %, що у свою чергу вказує на звуження судин печінки. Також наявні патологічні форми реографічних хвиль, які мають вид зубчастої лінії з наявністю додаткових хвиль або ламаної лінії. Кількість серцевих скорочень більша за норму, що засвідчує підвищення тиску в судинах печінки, та збільшення тривалості кровонаповнення. У щурів із 12-денним введенням L-NNA показник Qx зменшився до 34,88 %. Суттєвого зниження зазнали показники тривалості систолічної та постсистолічної хвиль: показник (а) знизився на 46,38 %, а (b) на 54,22 % відносно контролю. Показник (a/b) зріс на 8,33 % , а співвідношення (a/b) на 3,92 %. Показники, що вимірюються у відносних одиницях: (h1/h2) підвищився на 41,38% більше за контроль, а показники реографічного індексу та амплітудо-частоний навпаки – знизилися, PI на 25,38 % та АЧП на 29,50 %

За даними реограми печінки щурів на дванадцятий день введення препарату нітро-L-аргініну, час кровонаповнення великих судин печінки порівняно з шостим днем залишався майже незмінним.

При аналізі реограми печінки щурів час відтоку крові з малих судин на шостий день введення препарату нітро-L-аргініну збільшився на 13%, (51 мс) порівняно з контрольною групою тварин. На дванадцятий день введення препарату нітро-L-аргініну щурам,час відтоку крові з малих судин печінки збільшився на 8% у порівнянні з контрольною групою, це можливо пов’язано з адаптацію судин до дії блокатора нітро-L-аргініну. На нашу думку це свідчить про затримку крові у великих судинах та недостатньому кровотоку у внутрішніх органах.

Аналіз реограми печінки щурів показав, що на шостий та дванадцятий день введення блокатора нітро-L-аргініну відбувається зменшення співвідношення між висхідною та низхідною фазами у порівнянні з контрольною групою тварин. Зменшення часу співвідношення між висхідною та низхідною фазами на реограмі печінки тварин у порівнянні з контролем відбувається, можливо, внаслідок збільшення часу відтоку крові з малих судин печінки.

Таким чином препарат нітро-L-аргінін впливає на кровонаповнення великих судин печінки щурів. У тварин експериментальної групи виявлені виражені зміни на реограмі при кровонаповненні печінки щурів, які спостерігались з шостої доби введення препарату нітро-L-аргініну. Дія блокатора нітро-L-аргініну може призводити до затримки крові у печінці, що є одним з факторів, які можуть привести до розвитку різних захворювань печінки.

За даними дослідженнями, з урахуванням зв’язків реогепатографії і стану судин встановлено можливі причини порушень кровонаповнення печінки щурів у відмічених групах:

Отримані свідчить про важливість показників часу максимального кровонаповнення і систоло-діастолічного співвідношення реогепатографічної хвилі у оцінці функціонального стану кровотоку печінки.

 

Список використаної літератури

1.      Мазур И.А. Метаболитотропные препараты./ И.А. Мазур, И.С. Чекман, И.Ф. Беленичев— Киев, Запорожье, 2007. — 309 с. ¶

2.      Carella A.M. Antihypertensive treatment with beta-blockers in the metabolic syndrome: a re- view // A.M. Carella, G.Antonucci, M. Conte, A. Giancola, E. Antonucci. Curr. Diabetes. Rev. — 2010 Jul. — 6 (4). — 215-21.

3.      Fonseca V.A. Effects of beta-blockers on glucose and lipid metabolism // Curr. Med. Res. Opin. V.A. Fonseca. — 2010 Mar. — 26 (3). — 615-29.

4.      Kovacić D. Effect of selective and non-selective beta-blockers on body weight, insulin resistance and leptin concentration in chronic heart failure // Clin. Res. Cardiol. Marinsek M., Gobec L., Lainscak M., Podbregar M. — 2008 Jan. — 97 (1). — 24-31. Epub 2007 Aug 17.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info