zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС: ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

 

Колеснікова І.А.

Україна, м. Київ,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

 

Статья посвящена некоторым тенденциям в современном экономическом дискурсе: заимствование определенных социально-экономических реалий, свойственных другим профессиональным сообществам; замена словесного окружения термина; трансформация его матрицы; диверсификация семантических процессов; абсолютизация профессиональной нормы и т.д.

 

Розвиток будь-якого професійного дискурсу не може бути абсолютно керованим, оскільки навіть окремі радикальні зміни в реальному житті впливають на нього значно більше, ніж прийнято вважати. У 50-ті роки ХХ ст. відомий дослідник Томас С. Кунн висунув цікаву революційну ідею щодо наукового пізнання.

За Кунном, перехід під час кризи від традиційних понять і теорій до нових версій, що можуть стати основою для формування наукових новацій, є дуже далеким від процесу акумуляції або розширення старих понять. Скоріше, відбувається реконструкція науки з урахуванням основоположних знань. Це призводить до заміни хибних положень та деяких основних теоретичних припущень та узагальнювань, а також методів дослідження на сучасні, що відповідають новітнім реаліям[1, с. 53].

Процес зміни уявлень спостерігаємо й в сучасному економічному дискурсі, що спричинила зміна соціально-економічної формації в країнах пострадянського простору. Це призвело до суттєвих зрушень у системі економічної освіти й економічних знань як таких, а також у термінології.

Розглянемо деякі тенденції розвитку даного дискурсу:

1. Запозичення певних реалій соціально-економічного життя, притаманних іншим країнам, зокрема європейським, та фіксація цих змін на лінгвальному рівні, наприклад: консоль – облігація без фіксованого терміну погашення. Це призвело до суттєвої трансформації відповідної системи понять, сформованих іншою, не українською професійною спільнотою. Ось чому елітарний рівень терміносистем не завжди є ідентичним у межах однієї спеціальної сфери на глобальному зрізі, а також на часовому зрізі, порівн. значення терміна спекулянт за радянських часів і на сучасному етапі.

2. Зміна словесного оточення вже відомого терміна, виникнення інформаційного шуму різного ступеня. Іноді в іншому лексичному обрамленні він може сприйматися як носій нової інформації, наприклад: «важкі діти» - елементи бізнесу, що мають невелику частку ринків, що швидко зростають, і потребують більшого обсягу коштів для збереження своєї частки ринку або для перетворення в «зірки»; «коктейль» валютний – регіональна міжнародна валютна одиниця, що базується на національних валютах декількох країн; «вихід у народ» - операція щодо випуску та відкритого продажу акцій підприємства, яке раніше перебувало в приватній власності.

3. Поява подібного шуму значно ускладнює роботу як кодифікаторів, так і лінгвістів. Коефіцієнт інформаційного шуму дорівнює нулю за умови ідентичності дефініцій терміна в різних мовах, тотожності його значення. При відсутності подібної ідентичності важко сподіватися на успішність професійної комунікації. При цьому сліх ураховувати і крос-культурний аспект, коли інша реальність накладає свій відбиток на значення терміна в реальній комунікації, оскільки словниковий варіант має певний відтінок ідеальності, яка може порушуватись або редукуватися при безпосередньому спілкуванні.

4. Трансформація матриці терміна, збільшення кількості її складників за рахунок уведення додаткових компонентів сприяє розходженню в його семантиці в різних мовах, наприклад: «ясельний» виробничий комплекс – група малих підприємств або майстерень, які надаються в оренду підприємствам-податківцям.

5. Активізація диверсифікаційних процесів, що реалізуються через відродження національних одиниць, намагання дати «зелене світло» національним дублетам; стратифікація спеціальних лексем за сферами вживання у професійному дискурсі, а також у сучасному бізнес-сленгу, порівн.: revenue (річний / державний дохід) та sales (у професійному спілкуванні); валюта чужоземна.

6. Абсолютизація професійної норми як спосіб запобігання експансії термінологічного суржику через інформаційні фільтри, тобто адаптацію власне наукових термінів у навчально-наукових текстах, а також через інформаційні бар’єри, тобто при нульовій компетентності нефахівця щодо спеціальної термінології.

Окремої уваги потребують так звані «невимовні» терміни, що не відповідають орфоепічним нормам сучасної української літературної мови, наприклад: ануїтант, бенчмаркінг, фрі-райдер, франчайзі.

Аналогічні проблеми виникають і за умови неадаптації новітніх запозичених термінів до орфографічних норм сучасної української мови.

Отже, сучасний економічний дискурс являє собою синтез професійних ідентичностей з транспонентно-латентними ознаками. Це стабільно-нестабільна система, рівновага якої порушується радикальними зсувами на рівні терміносистеми і не порушується внаслідок локальних змін на рівні окремої лінгвальної одиниці, тому подібні зміни потребують уваги не тільки з боку фахівців, але й лінгвістів.

Стабільність професійного дискурсу забезпечує, перш за все, терміносистема – елітна частина будь-якої спеціальної сфери. Проте не кожен термін чи професіоналізм може ввійти до її складу. Інформаційні дірки, або лакуни, не завжди закриваються термінами з даної сфери знань.

Іноді комуніканти використовують знаки з інших терміносистем або емоційно забарвленими утвореннями, наприклад: «фінансове меню» - підхід до проблеми заборгованості країн, що полягає в тому, що кредитори і боржники використовують широкий набір варіантів урегулювання фінансових проблем, пов’язаних із заборгованістю.

Цей процес є результатом інтелектуалізації комунікації, сконденсованості та глобалізації інформації, її специфічної концентрації, актуалізації знань, що пов’язано з розвитком не тільки конкретної професійної сфери, але й з викликами суспільства.

Нестабільність будь-якого дискурсу, зокрема економічного, виникає не тільки внаслідок експансії іншої мови на конкретний інформаційний простір, але й одного галузевого дискурсу на інший. При цьому виникають аберації в змісті терміна, що призводить до розбалансування самого дискурсу як сфери професійного спілкування.

 

Література:

1.      Меллер С. Земля Осириса: Тайны древнеегипетской цивилизации / Стивен Меллер. – Харьков, 2007. – 208 С.

2.      Економічна енциклопедія: В 3-х томах / ред. В. Мочерний. – К.: ВЦ «Академія», 2000-2002. – Т. І. – 864 С.; Т. ІІ. – 848 С.; Т. ІІІ. – 952 С.

3.      Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / ред. Р. Дяков. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – 703 С.

4.      Фінансовий словник. – 4-те вид., випр. та доп. – К.: Т-во «Знання», Коо; Л.: Вид-во Львів. банк. ін.-ту НБУ, 2002. – 566 С.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info