zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Індивідуальна своєрідність життєвої реалізації особистості

 

Колодяжна А.В.

Україна, м .Київ, КНУТД

 

В статье рассматриваются проблемы раскрытия творческого потенциала личности, ее жизнетворчества и развития личности как процесса социализации человека через усвоение ею своей социальной сущности.

 

Сучасне зростання інтересу до проблеми розкриття творчого потенціалу особистості передбачає виявлення всіх її життєвих відносин у різноманітних аспектах самоствердження та самореалізації і має зосереджуватися на пізнанні тих механізмів, які виступають внутрішніми детермінантами індивідуальної своєрідності її життєвої реалізації.

Особистість і індивідуальність – це два способи буття людини, два її різні визначення. Розвиток особистості є процес соціалізації людини, засвоєння нею своєї суспільної суті. Сформована особистість виступає суб’єктом вільної, самостійної і відповідальної поведінки в соціальних стосунках. Становлення індивідуальності то є процес індивідуалізації суб’єктивної реальності. Оскільки індивідуалізація – це неповторність особистості, яка активно і творче проявляє себе в житті. Ці поняття фіксують різні виміри духовної суті людини.

В концепції Б. Ананьєва [1] поняття індивідуальність має багато змістових відтінків. Головний полягає в тому, що індивідуальність є максимальною інтеграцією всіх якостей людини. Якщо особистість – вершина всієї структури людських властивостей, то індивідуальність – це суть особистості та суб’єкта діяльності, зазначає дослідник. Розуміння індивідуальності як системи людини пов'язане з питанням про способи узгодження різнорідних і різнорівневих якостей цієї полісистеми, про системоутворювальні фактори.

Справа в тому, що індивідуальність – продукт унікального життєвого досвіду, який втілений у внутрішньому світі особистості. Це не тільки суб'єкт соціальної життєдіяльності, а й суб'єкт внутрішнього життя, котра може бути достатньо автономною; вона відкривається суб'єкту через самоспостереження; внутрішній світ постає як неповторні комплекси цінностей (життєвих планів і перспектив, глибокоособистісних переживань), певні організації образів («портретів», «пейзажів», «сюжетів») і концептів, домагань та самооцінки[3].

На думку В.Слободчикова [5], поняття індивідуальності вказує на те, що людина з усієї багатоманітності соціальних ролей і функцій, сукупності зв’язків і відносин з іншими виокремлює своє, власне; робить їх абсолютно цінним змістом свого «Я». Тобто, визначення власної позиції в житті, самовизначеність у середині самого свого життя це і є індивідуальність. Вона – це завжди внутрішній діалог людини з собою, це авторство власного життя: в світорозумінні, в стилях діяльності.

В індивідуальному бутті людина несе відповідальність не тільки за окремі слова та вчинки, але й за життя в цілому, навіть за те, в якому вона фізично не брала участі, – за історію. Унікальним, єдиним та неповторним в індивідуальності виступають не зовнішні особливості індивіда, не його манера спілкування з іншими, а спосіб життя, самобутні форми життєдіяльності, буття в суспільстві. Саме тому, на думку вченого, індивідуальність – це людина як автор власного життя. Адже, завдяки індивідуальності, як стверджує В.Слободчиков [5], людина уособлюється у відносно самостійну крапку буття, творчо виявляє себе, стає суб’єктом історичного життя, потенційно втілюючи в собі усі характеристики людського роду.

Неповторність людини формується відносно основних цінностей культурного, духовного та суспільного життя. Моральним центром індивідуальності є совість. Людина самостійно формулює для себе моральні обов’язки та вимагає від себе їх виконання. Совість виступає внутрішньою, особистою мораллю або автономною етикою.

Також до суб’єктивних складових індивідуальності відноситься система вірувань людини та її ціннісні орієнтації. Адже саме віра є те повне та безумовне прийняття людиною явищ, подій, власних життєвих принципів, цінність якого представлена в світі перевищуючої людини реальності. А в основі дії, вчинка, діяльності, всього життя в цілому лежать певні ціннісні орієнтації.

Світогляд як складова індивідуальності – це загальне розуміння світу, людини, суспільства і ціннісних ставлень до них. Він включає в себе життєві принципи, які визначають характер діяльності людини, його взаємозв’язку з іншими, життєвими цілями[2].

Індивідуальністю людина стає лише у процесі формування індивідуалізованого світогляду. Вищою формою індивідуалізації є творча думка людини, яка прагне абсолютної співвіднесеності зі світом як основної мети пізнання. Ідеальна форма співвіднесеності виражається у світогляді людини.

Форми індивідуалізованого, неповторного вираження своїх переживань, думок та прагнень допомагає людині знайти життєвий і творчий поклик. В.Роменець[4] стверджує, що це вміння є одним із найдорожчих надбань людини до самої себе, до своєї глибинної сутності, коли пізнання найзагальніших принципів переходить до розкриття реального світу. Крім того, людина визначає своє місце у природі, суспільстві, спрямованість своєї діяльності і в цьому виявляє свої особливі риси, що забарвлюють характер усього її світогляду.

Індивідуальність розглядається В. Роменцем [4], як неповторний склад світогляду, своєрідна форма буття та творчої діяльності. Домінуюча потреба людини – потреба в реалізації самої себе, свого творчого потенціалу. А творче начало пов’язане з суб’єктивністю. Отже, можна стверджувати, що становлення індивідуальності є творчою діяльністю.

Людина не лише шукає своєї спільності зі світом, свого єднання з ним. Чим більше вона вбирає в себе багатство світу, тим більше стає особистістю. Розвиваючись у колективах, усвідомлюючи інтереси своєї держави і всього людства, вона стає громадянином. Але людина прагне поєднати себе з цим великим спільним не як незначна, невиразна істота, а як неповторна індивідуальність. Вище вираження своєї індивідуалізації людина знаходить у творчій діяльності.

 

Список літератури:

1.      Ананьев Б.Г. Психологическая структура личности и ее становление в процессе индивидуального развития человека [Текст] / Б. Г. Ананьев // Психология личности : в 2 т. Т. 2. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2004. – 544 с. – С. 7 – 94.

2.      Анцыферова Л.И. Психология формирования и развития личности [Текст] / Л.И. Анцыферова // Человек в системе наук. / Отв. ред. И.Т. Фролов. – М. : Наука, 1989. – С. 426 433.

3.      Балл Г.А. Нормы деятельности и творческая активность личности [Текст] / Г.А. Балл // Вопросы психологии. – 1990. – № 6. – С. 25-36.

4.      Роменець В.А. Психологія творчості [Текст] : навч. посібник / В.А. Роменець ; 3-тє вид. – К. : Либідь, 2004. – 288 с.

5.      Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека [Текст] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев // Психология личности : в 2 т. Т. 2. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2004. – 544 с. – С. 489506.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info