zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ НОРМ ГЕРБІЦИДУ ДЕРБІ

 

Леонтюк І.Б., Грицаєнко З.М.

Україна, м. Умань

Уманський національний університет садівництва

 

В статье приведены результаты исследования разных норм гербицида Дерби на засоренность посевов пшеницы озимой сорту Белоснежка. Установлено, что гербицид Дерби есть высокоэффективным химическим препаратом.

 

Головним чинником інтенсифікації виробництва зерна важливих зернових культур є застосування сучасних технологій вирощування. Невід’ємною частиною технологій вирощування сільськогосподарських культур і підвищення культури землеробства є боротьба з бур’янами – одна із ланок системи заходів, спрямованих на збільшення виробництва і поліпшення якості сільськогосподарських культур [1].

Бур’яни затінюють культурні рослини, затримують їх вегетацію; знижують температуру ґрунту на 2-40С, у зв’язку з чим пригнічується життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів, які беруть активну участь у розкладанні органічних решток, підвищенні родючості ґрунту і інактивації хімічних препаратів, що застосовуються під час вирощування сільськогосподарських культур. Бур’яни послаблюють фотосинтез, що не тільки призводить до зниження врожаю, а й до вилягання зернових колосових культур [2].

В зв’язку з цим в останні роки в сільському господарстві спостерігається широке застосування хімічного методу боротьби з бур’янами. Але застосовуючи гербіциди, слід пам’ятати, що це сполуки з надзвичайно високою фізіологічною активністю. Тому необхідно знати основні відомості про хімічні і фізичні властивості цих препаратів, природу та вибірність їх дії, впливу на рослини та ґрунт з урахуванням грунтово-кліматичних і агротехнічних умов. При цьому треба враховувати біологію розвитку і життєздатність бур’янів, особливості їх плодоношення і поширення, характер взаємовідносин з культурними рослинами в різних умовах вирощування.

В результаті проведених досліджень нами встановлено, що ефективність дії гербіциду Дербі залежала від норм внесеного препарату. Так, при підрахунку бур’янів в посівах пшениці озимої в середньому за 2011-2012 рр. досліджень встановлено, що в варіанті досліду із внесенням 50 мл/га гербіциду, через місяць після внесення даного препарату процент знищення бур’янів за кількістю становив 49,6%, а за масою– 75,9%, при внесенні 60 мл/га препарату відповідно 53,9% і 76,9% до контролю. Найбільш ефективно знищувались бур’яни при внесенні Дербі в нормах 70 і 80 мл/га. В цих варіантах досліду кількість знищених бур’янів становила 66,0 і 77,3%, а маса – 81,7 і 84,4% відповідно до контролю (табл. 1).

 

Таблиця 1

Вплив різних норм гербіциду Дербі на забур'яненість посівів пшениці озимої,

середнє за 2011 - 2012 рр. (фаза виходу в трубку)

Варіант досліду

К-сть

бур'янів, шт./м2

Маса

бур'янів, г/м2

Знищено бур'янів, %

за

кількістю

за

масою

Без препаратів

 (контроль)

14,1

50,7

0

0

Дербі 50 мл/га

7,1

12,2

49,6

75,9

Дербі 60 мл/га

6,5

11,7

53,9

76,9

Дербі 70 мл/га

4,8

9,3

66,0

81,7

Дербі 80 мл/га

3,2

7,9

77,3

84,4

 

Перед збиранням врожаю кількість і маса бур’янів в посівах пшениці озимої була дещо більшою, ніж через місяць після внесення Дербі, однак в порівнянні до контролю їх кількість і маса зменшувалась залежно від норми внесеного препарату. Так при внесенні 50 мл/га Дербі кількість знищених бурянів становила 47,7%, а маса – 42,3% відповідно до контролю, при внесенні 60 мл/га препарату кількість знищених бурянів складала 53,0%, а маса 44,2% до контролю, при внесенні 70 мл/гавідповідно 58,3 та 47,5% Найменша кількість бурянів відмічалась при застосуванні 80 мл/га Дербі, що відповідно становило 62,9% – за кількістю та 48,9% – за массою (табл. 2).

 

Таблиця 2

Вплив різних норм гербіциду Дербі на забур'яненість посівів пшениці озимої,

середнє за 2011 - 2012 рр. (Фаза молочної стиглості зерна)

Варіант досліду

К-сть

бур'янів, шт./м2

Маса

бур'янів, г/м2

Знищено бур'янів, %

за

кількістю

за

масою

Без препаратів

 (контроль)

30,2

92,6

0

0

Дербі 50 мл/га

15,8

53,4

47,7

42,3

Дербі 60 мл/га

14,2

51,7

53,0

44,2

Дербі 70 мл/га

12,6

48,6

58,3

47,5

Дербі 80 мл/га

11,8

47,3

62,9

48,9

 

Досліджуваний нами гербіцид неоднаково впливав на знищення різних видів бур’янів у посівах пшениці озимої. При забур’яненості посівів пшениці озимої талабаном польовим (Thlaspi arvense), грициками звичайними (Capsella bursa pastoris) при обприскуванні їх гербіцидом Дербі краще знищувались бур’яни в початкових фазах росту і розвитку. Вже на другий, третій день після внесення препарату бур’яни припиняли ріст, на листкових пластинах з’являлись хлоротичні та антоціанові плями, точки росту починали засихати і на 15-20-й день спостерігалася повна їх загибель.

Неоднаковою була дія Дербі на коренепаросткові бур’яни (осот жовтий польовий (Sonchus arvensis) і осот рожевий (Cirsium arvense). При внесенні Дербі осоти жовтий і рожевий найкраще знищувались у фазі виходу в стебло. Фітотоксична дія цього гербіциду на бур’яни проявлялась вже через 4-5 годин: рослини втрачали тургор, листкові пластинки починали скручуватись. Через 1-2 дні спостерігалось скручування стебел бур’янів, по всій довжині в них з’являлися калюсні напливи.

Таким чином, можна відмітити, що гербіцид Дербі є високоефективним хімічним препаратом, але при різних нормах внесення знищення бур'янів було різним як за кількістю, так і за масою. Найвищий процент знищення бур'янів відмічався при нормі Дербі 80 мл/га.

 

Список використаної літератури

1.      Бомба М.Я. Забуряненість зернових культур і шляхи її зниження / Бомба М.Я., Станішевський Р.В., Ільницький М.В. // Сільський господар. 2000. № 5 – 6. С. 34 – 35.

2.      Гербіциди і продуктивність сільськогосподарських культур / [Грицаенко З.М., Грицаенко А.О., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б.]; За ред. З.М. Грицаенко. – Умань, 2005. – 685 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info