zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЗАСМІЧЕННОСТІ ПОЛЯ ПІСЛЯЖНИВНИМИ РОСЛИННИМИ РЕШТКАМИ

 

Лузан О.Р.

Україна, м. Кіровоград,

Кіровоградський національний технічний університет

 

Предложена конструкция заделывающего рабочего органа для прямого посева сельскохозяйственных культур, сошник которого имеет острый угол вхождения в почву. Разработан метод определения количества стеблей, которые могут попасть на стойку сошника во время посева.

 

Постановка проблеми. Сучасний стан використання сільськогосподарських земель викликає тривогу як у науковців так і аграрних виробників. Найбільш родючі українські чорноземи внаслідок інтенсивного використання втрачають свої властивості, деградують і на їх відновлення потрібно дуже багато часу [1, 2, 3]. Впровадження енергоощадних і екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур стримується відсутністю порівняно простого технічного забезпечення. Посівні машини, які сьогодні використовуються в таких технологіях, в більшості випадків мають високу питому металоємність та вартість, що не дозволяє отримати бажаний ефект від їх застосування.

Встановлено [4], що суттєвого зниження питомої металоємності посівних машин можна досягти застосуванням в їх конструкції загортаючих робочих органів з гострим кутом входження в грунт, широке впровадження яких гальмується незадовільними показниками їх роботи в умовах надмірної кількості післяжнивних рослинних решток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню фізико-механічних характеристик післяжнивних рослинних решток та методів визначення засміченості ними ґрунту присвячено багато робіт [5, 6, 7] та ін. Розроблені і використовуються стандартні методики їх знаходження [8, 9], де засміченість ґрунту післяжнивними рослинними рештками (стернею, стеблами, коренями) визначають за допомогою квадратної рамки ваговим і кількісним методами. Такі методики дозволяють достатньо повно вивчити засміченість поля рослинними рештками, однак за їх результатами дуже важко оцінити вплив взаємного розташування стебел на умови забивання ними сошників з вертикальними стояками.

Мета роботи – розробка методики визначення кількості стебел, які під час сівби можуть попасти на стояк сошника з гострим кутом входження в грунт на полі засміченому післяжнивними рослинними рештками.

Виклад основного матеріалу. В запропонованій конструкції загортаючого робочого органу [10] (рис. 1) з сошником, який має гострий кут входження в грунт, для забезпечення надійного виконання технологічного процесу до верхньої частини долота прикріплений стеблевідвід, задача якого полягає у відведенні рослинних решток від стояка сошника.

 

Рис_1_29.jpg

Рис. 1. Схема загортаючого робочого органу:

1 – кронштейн, 2 – паралелограмна підвіска, 3 – долото,

4 – стеблевідвід, 5 – стояк сошника, 6 – прикочуючий коток,

7 – поводок, 8 – туконасіннєпровод,

9 – механізм регулювання глибини сівби

 

Стебла, які знаходяться на лінії руху долота сошника, залежно від їх фізико-механічних характеристик та розташування можуть або попадати на стеблевідвід або залишатися на поверхні поля.

При вивченні процесу взаємодії рослинних решток із стеблевідводом сошника запропонованої конструкції кількість рослинних решток, які попадуть на стеблевідвід, враховували коефіцієнтом лінійної густини.

Коефіцієнт лінійної густини рослинних решток – відношення довжини стеблевідводу до шляху, який пройде сошник з моменту попадання стебла на стеблевідвід до сходження з нього.

Лінійна густина рослинних решток – загальна кількість рослинних решток на одиниці довжини, які перетинаються з лінією руху сошника.

Коефіцієнт лінійної густини рослинних решток визначали за формулою:

,                                                          (1)

де   – кількість рослинних решток, які попадуть на стеблевідвід, шт;

 – усереднений діаметр зібраних рослинних решток, м;

 – довжина дослідної ділянки, на якій збирали рослинні рештки, м.

Практично визначення кількості рослинних решток , які попадуть на стеблевідвід, визначали за допомогою шнура з відомою довжиною, який розтягували на полі і збирали всі рослинні рештки, що з ним перетиналися. При цьому враховували те, що частина рослинних решток, які знаходяться на лінії руху сошника, не попадуть на стеблевідвід за формулою:

,                                                              (2)

де   - коефіцієнт, який враховує зміщення центра ваги рослинних решток відносно лінії руху сошника;  – коефіцієнт, який враховує кут розташування рослинних решток відносно лінії руху сошника.

Коефіцієнт , який враховує зміщення центра ваги рослинних решток відносно лінії руху сошника, визначали за формулою:

                                                               (3)

де   – критичне значення величини зміщення центра ваги рослинних решток відносно лінії руху сошника, при якому вони попадають на стеблевідвід, м;  – максимальна довжина рослинних решток, м.

Коефіцієнт , який враховує кут розташування рослинних решток відносно лінії руху сошника, визначали за формулою:

,                                                            (4)

де   – критичний кут розташування рослинних решток відносно лінії руху сошника, при якому вони попадають на стеблевідвід, град.

Кількість рослинних решток, які попадуть на стеблевідвід:

                                                                (5)

де   – кількість рослинних решток на лінії руху сошника, зібраних на дослідній довжині, шт.

Висновки. Запропонована методика визначення засміченості поля рослинними рештками може бути використана під час проведення досліджень подібних робочих органів ґрунтообробних та посівних машин.

В подальших дослідженнях необхідно визначити вплив стану поверхні та форми рослинних решток на умови, при яких вони не можуть попадати на стояк.

 

Список літератури

1.      Моргун Ф.Т. Почвозащитное бесплужное земледелие / Ф.Т. Моргун, Н.К. Шикула.- М.: Колос, 1984.- 276 с.

2.      Екологічні проблеми землеробства / [І.Д. Примак, Ю.П. Манько, Н.М. Рідей та ін.]; за ред. І.Д. Примака.– К.: Центр учбової літератури, 2010.– 456 с.

3.      Косолап М.П. Виробництво зерна в Україні за технологією Notill / М.П. Косолап, О.П. Кротінов.– К: Логос, 2009.– 123 с.

4.      Сало В.М. Вибір напрямів вдосконалення сошників сівалок прямого посіву зернових культур / В.М. Сало, О.Р. Лузан // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин.– Кіровоград: КНТУ, 2010, Вип. 40, Част. ІІ.– С. 271-277.

5.      Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): [учеб. для вузов] / Б.А. Доспехов; Изд. 5–е, перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1985.– 351 с.

6.      Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів [Текст]: навч. посібник / О.М. Царенко [та ін.]; за заг. ред. С.С. Яцуна.– К.: Аграрна освіта, 2000.– 243 с.

7.      Хайлис Г.А. Механика растительных материалов / Г.А. Хайлис.− К.: УААН, 2002.− 374 с.

8.      Випробування сільськогосподарської техніки. Машини посівні. Методи випробування: СОУ 74.3-37.129: 2004.– К.: Мінагрополітики України, 2006. (Галузеві стандарти, які розроблені УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).

9.      Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытания: ГОСТ 20915-75.– [Чинний від 1975-06-19].– М.: Издательство стандартов, 1975.– 42 с.– (Міждержавний стандарт).

10.  Пат. 99691 Україна, МПК А01C 7/20 (2006.01) Посівна секція для сівалок прямого посіву / Сало В.М., Лузан О.Р., Лузан П.Г., Савицький М.І.; заявник і патентовласник Сало В.М.;- № u 2011 14347; заявл. 05.12.2011; опубл. 25.06.2012, Бюл. №12.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info