zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

 

Матяж С.В.

Україна, м. Миколаїв,

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

 

Автор раскрывает особенности вхождения Украины в Европейское образовательное пространство, а также обосновывается необходимость активизации социальной мобильности студенческой молодежи в дискурсе рассматриваемой проблемы.

 

Приєднання України до Болонського процесу у травні 2005 р. на конференції Міністрів освіти країн Європи, стало важливим кроком входження нашої держави до Європейського освітнього простору. Європейський простір вищої освіти має забезпечити широкий доступ до якісної вищої освіти і, в свою чергу, активізувати мобільність студентів і науково-педагогічних кадрів. Доцільно зазначити, що молодь – це окрема соціально-демографічна група, яка відрізняється за сукупністю вікових характеристик, особливістю соціального становища та обумовлених тим чи іншим набором соціально-психологічних якостей, що визначаються суспільним ладом, культурою, закономірностями розвитку соціалізації, вихованням в умовах певного суспільства [3, с. 12]. До молоді відносять осіб віком від 14 до 35 років, які є а активними учасниками життєдіяльність суспільства. Е. М. Бабосов зазначає, що студентська молодь – це соціально-демографічна група, що знаходиться в процесі становлення і розвитку соціальної, психофізіологічної, соціокультурної і громадської зрілості, пристосована до виконання соціальних статусів і ролей, що характерні дорослим людям [1, с. 265].

Розширення Європейського Союзу у східному напрямі супроводжується створенням загальноосвітнього простору, що передбачає єдині принципи і стандарти якості вищої освіти. Освіта є основою формування Європейського простору, оскільки від освітнього рівня людських ресурсів залежить рівень розвитку країни та її глобальної економічної конкурентоспроможності, а також якість освіти набуває все більшого значення в забезпеченні конкурентоспроможності випускників вищої школи на ринку праці.

Болонський процес є одним із інструментів європейської інтеграції України. Важливим елементом даного процесу є соціальна мобільність студентської молоді, яка передбачає ряд стимулів, заохочень та можливостей для даної категорії з метою удосконалення їх знань, вмінь та навичок, а також набуття професійного досвіду тощо.

Студентська молодь в Україні має низку можливостей, які дозволяють реалізувати свій потенціал з одного боку, і бути мобільним, з іншого боку. Це, зокрема, можливість виїзду за межу країни і функціонування в Україні ряду міжнародних програм, що орієнтовані на студентську молодь; наявна можливість для студентської молоді об’єднуватися у організації та вільно представляти і захищати свої інтереси [2].

Загальновідомо, що мобільність означає рухливість та швидкість пересування. Динаміка соціального статусу виражається поняттям соціальної мобільності. Щодо соціальної мобільності, дана категорія була розроблена Питиримом Сорокіним у праці «Теорія соціальної мобільності» (1927 р.).

Соціальну мобільність П. Сорокін трактує як надзвичайно широке поняття, визначає її як будь-який перехід індивіда чи соціального об’єкта з однієї соціальної позиції до іншої. Вчений розрізняє горизонтальну і вертикальну мобільність. Під вертикальною мобільністю розуміють ті відносини, що виникають при переміщенні індивіда або соціального об’єкта з одного прошарку в інший. Горизонтальна мобільність передбачає перехід індивіда з однієї соціальної групи в іншу, яка розміщена на тому ж рівні.

Фактором соціальної мобільності може розглядатися система освіти. Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня, розширення знань дає можливість та доступ до відповідних видів праці, посад, професій. Розширення мобільності студентської молоді позитивно вплине на збагачення європейським досвідом та дозволить в повному обсязі реалізувати молодими громадянами своїх прав і свобод при соціальному становленні та розвитку.

Входження України до загальноєвропейської системи освіти дає певні можливості для її громадян та відкриває перед українським суспільством нові сфери співпраці. Стратегія співпраці має сприяти розвитку взаємодії у сферах освіти, науки і культури. Болонський процес дає змогу поєднати інтелектуальні можливості студентської молоді з можливостями, які є присутні у країнах Європейського Союзу.

Таким чином, реформа у сфері освіти є запорукою успішного переходу до економічної стабільності, що ґрунтується на знаннях, і до суспільства, зосередженого на розвитку людських ресурсів, до економічної конкурентоспроможності та соціально-політичної розвитку. Забезпечення мобільності студентів та професорсько-викладацького складу в міжнародному освітньому просторі дозволить удосконалити та прискорити євроінтеграційні процеси України.

 

Список джерел та літератури:

1.      Бабосов Е.М. Социология: Энциклопедический словарь. – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2009. – 480 с.

2.      Студентська молодь України: сучасний вимір: Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2008 року). – К., 2009. –164 с.

3.      Перепелиця М.П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект) / М. П. Перепелиця. – К. : Укр. ін.-т соц. досліджень, Укр. центр політичного менеджменту, 2001. – 125 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info