zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФОРМУВАННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС

 

Палагнюк Ю.В.

Україна, м. Миколаїв,

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

 

Дана стаття присвячена історичному аналізу процесу формування договірно-правових механізмів інтеграції України до ЄС у 1990-х рр..

 

Мета України, що полягала у співробітництві з ЄС й отриманні членства в ЄС у перспективі, отримала законодавче закріплення в Постанові Верховної Ради України «Про основні напрями зовнішньої політики України» від 2 липня 1993 р. У ній зазначалося, що «перспективною метою української зовнішньої політики є членство України в Європейських Співтовариствах … З метою підтримання стабільних відносин з Європейськими Співтовариствами Україна укладе з ними Угоду про партнерство і співробітництво, здійснення якої стане першим етапом просування до асоційованого, а згодом - до повного її членства у цій організації» [6]. Крім того, у Законі України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. в абзаці п’ятому частини другої статті 8 (із змінами, внесеними згідно із Законом N 2411-VI від «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 01.07.2010) йдеться про «набуття членства у Європейському Союзі при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами Співдружності Незалежних Держав, а також з іншими державами світу» [7].

Готуючись до підписання та ратифікації Угоди про партнерство і співробітництво з ЄС (далі – УПС), українська сторона створювала правові засади співробітництва. Так, були видані такі Указ Президента України, як: «Про Міжвідомчий комітет України у справах Європейських Співтовариств» (28 серпня 1993 р.), «Про заходи щодо вдосконалення співробітництва України з Європейським Союзом» (7 лютого 1995 р.), «Про заходи щодо вдосконалення механізму взаємодії з Європейським Союзом та його виконавчими органами» (21 квітня 1997 р.). Врешті-решт, «з метою здійснення стратегічного курсу України на інтеграцію з Європейським Союзом, забезпечення входження України у європейський політичний, економічний і правовий простір, удосконалення механізму співробітництва України з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) та на забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво, підписаної між Україною і Європейським Союзом 16 червня 1994 р.» [5]. Президент України видав Указ «Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)» 24 лютого 1998 р..

Базовим документом, який визначав правовий механізм двостороннього співробітництва між Україною і ЄС, була УПС. Хоча вона була підписана між Україною і Європейським Союзом 16 червня 1994 р., УПС набула чинності 1 березня 1998 р. після того, як була ратифікована парламентами всіх держав-членів ЄС.

Аналізуючи характер даної угоди, вітчизняні доктори юридичних наук М. Микієвич та В. Муравйов віднесли УПС до категорії «змішаних угод» [3, с. 31; 4, с. 13]. Тому, «відповідно до права Союзу вона має характер двосторонньої угоди, оскільки такими вважаються угоди, що стосуються торгівлі та співробітництва, або угоди про асоціацію, які укладаються між Співтовариством та його членами, з одного боку, і даною третьою країною, з іншого. Оскільки право Співтовариства походить від міжнародної правової системи, то воно має бути інкорпоровано в національну правову систему кожної держави-члена» [3, с. 31]. Щодо ж перспектив членства України в ЄС, то, хоча УПС визначала правові засади та форми співпраці України з ЄС, однак, як наголошує доктор юридичних наук М. Микієвич, «особливістю її є те, що в ній немає посилань на європейську інтеграцію, що взагалі характерно для угод про партнерство» [3, с. 32]. Схожу характеристику УПС надає й доктор політичних наук В. Копійка. Він зауважує, що УПС являє собою «звичайну модернізовану форму стандартних торгівельних угод, що лежать на досить низькому рівні договірних відносин ЄС з третіми країнами і не передбачають встановлення будь-яких преференцій» [2, с. 15]. Тому, на його переконання, ЄС на той момент не розглядав подальшої перспективи відносин з Україною ні в практичній, ні в теоретичній площині [2, с. 15].

Правові засади співпраці між Україною та ЄС не обмежувалися лише УПС, а також включали інші документи, що були ухвалені після набуття чинності УПС: укладені міжнародні угоди з ЄОВС та Євратомом, акти Євросоюзу з реалізації Спільної стратегії тощо. Відзначимо й Спільну стратегію Євросоюзу щодо України від 1999 р., що зафіксувала визнання європейських прагнень України. Цей документ можна вважати відповіддю ЄС на «Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу», затверджену 11 червня 1998 р. Указом Президента України. Доктор політичних наук О. Ковальова вважала затвердження Указом Президента України Стратегії інтеграції України до ЄС моментом «офіційного проголошення євроінтеграції пріоритетом державного розвитку» [1, с. 15] нашої держави. Тим не менш доктор юридичних наук В. Муравйов стверджував у результаті аналізу цих правових засад співпраці України та ЄС, що серцевиною партнерства між двома сторонами на той час залишалися торговельні відносини [4, с. 13].

Отже, аналізуючи процес формування договірно-правових механізмів інтеграції України до ЄС, можна підсумувати, що, по-перше, він був довготривалим і тривав протягом 1990-х рр.; по-друге, перш за все він був направлений на розвиток торгівельних відносин, в також політичного діалогу; по-третє, прагнення отримання членства в ЄС були проголошені Україною і визнані ЄС вже після ратифікації УПС, тобто у кінці 1990-х рр.. у той час як постсоціалістичні держави Центральної та Східної Європи вже знаходились на останніх етапах інтеграції до ЄС.

 

Список джерел та літератури:

1.           Ковальова О.О. Українська політика щодо євроінтеграційних процесів : автореф. дис... д-ра політ. наук : 23.00.02 / О.О. Ковальова ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2004. — 32 с.

2.           Копійка В.В. Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу : автореф. дис... д-ра політ. наук : 23.00.04 / В.В. Копійка ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 49 с.

3.           Микієвич М.М. Правові засади організації та діяльності Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки : автореф. дис... д-ра юрид. Наук : 12.00.11 / М. М. Микієвич ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 40 с.

4.           Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами : Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / В.І. Муравйов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 38 с.

5.           Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом). Указ Президента України від 24.02.1998 № 148/98 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

6.           Про основні напрями зовнішньої політики України. Постанова Верховної Ради України вiд 02.07.1993 № 3360-XII [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3360-12. – Назва з екрану.

7.            Про основи національної безпеки України. Закон України від 19.06.2003 № 964-IV [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=964-15. – Назва з екрану.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info