zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІНВЕСТИЦІЇ В ІННОВАЦІЇ (СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ)

 

Притуляк Н.М.

Україна, м. Київ,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

В статье осуществлен статистический анализ финансирования инновационной деятельности отечественных предприятий, как основной причины, что сдерживает их научно-техническую активность, с тем, чтобы посредством разработки и реализации соответствующих мер государственной поддержки повысить восприимчивость реального сектора экономики к осуществлению нововведений.

 

The article is devoted to statistical analysis of innovative activity of enterprises as the main reason constraining their scientific and technological activity in order to point out the necessity of development of effective measures of state support enabling to increase the sensibility of real sector of economy to innovations' implementation.

 

В умовах глобалізації і виходу економіки на постіндустріальний рівень розвитку інновації перетворюються на важливий фактор конкурентоспроможності. Для української економіки актуальність науково-технічної активності країни посилюється необхідністю подолання її технічного відставання, вирішення проблем, пов’язаних з вичерпанням природних ресурсів, енергетичною та екологічною кризою.

Як свідчить досвід високорозвинених країн, вирішити ці завдання неможливо в умовах несприйнятливості економіки до різного роду нововведень, оскільки положення країни в світі, її технологічна незалежність та авторитет залежить від здатності нації розповсюджувати в масштабах всієї економіки та інших сфер суспільної діяльності інноваційні процеси і продукти.

Здатними активізувати науково-технічну діяльність є суб’єкти господарської діяльності. Це пояснюється тим, що в умовах гостроконкурентного ринку збільшити свій прибуток і забезпечити економічну і соціальну безпеку вони можуть лише за рахунок виготовлення якісної продукції та використання прогресивної технології. Переслідуючи свої власні інтереси, підприємства, що здійснюють інноваційну діяльність, служать інтересам суспільства, забезпечуючи масштабне тиражування нововведень, що в кінцевому рахунку призводить і до покращення макроекономічних показників. Так, серед діючих факторів економічного зростання технологічний прогрес займає провідне місце в структурі факторіального впливу, досягаючи 80-85%.

Однак, незважаючи на те, що спроможність підприємницьких структур до створення та практичного використання нововведень стає необхідною умовою досягнення якісного економічного зростання, її стан в Україні більшість експертів-науковців визначають як кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у промислово розвинених країнах.

Серед основних причин, що стримують інноваційну активність вітчизняних підприємств називають недостатність фінансування цього високо ризикового виду діяльності (за результатами обстеження, проведеного Держкомстатом, на це вказали 86% респондентів [1,29]). Справедливість таких висновків підтверджують і наведені нижче показники.

Так, протягом останніх трьох років (2008-2010рр.) обсяги витрат на інноваційну діяльність промислових підприємств України мали тенденцію до зниження. Якщо в 2008р. на інноваційну діяльність було витрачено 11994,2 млн. грн.., то в 2010р. вже на 33% менше, а саме 8045,5 млн. грн. (табл.1).

 

Таблиця №1

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України*

Рік

Загальна сума витрат, млн. грн.

у тому числі за рахунок коштів:

власних

державного бюджету

іноземних інвесторів

інші джерела

млн. грн.

питома вага, %

млн. грн.

питома вага, %

млн. грн.

питома вага, %

млн. грн.

питома вага, %

2000

1757,1

1399,3

79,6

7,7

0,44

133,1

7,6

217,0

12,3

2001

1971,4

1654,0

83,9

55,8

2,83

58,5

2,97

203,1

10,3

2002

3013,8

2141,8

71,1

45,5

1,51

264,1

8,8

562,4

18,7

2003

3059,8

2148,4

70,0

93,0

3,04

130,0

4,2

688,4

22,5

2004

4534,6

3501,5

77,2

63,4

1,40

112,4

2,5

857,3

18,9

2005

5751,6

5045,4

87,7

28,1

0,49

157,9

2,7

520,2

9,0

2006

6160,0

5211,4

84,6

114,0

1,85

176,2

2,9

658,0

10,7

2007

10850,9

7999,6

73,7

145,0

1,34

321,8

3,0

2385,0

22,0

2008

11994,2

7264,0

60,5

337,0

2,81

115,4

0,96

4278,0

35,7

2009

7949,9

5169,4

65,0

127,0

1,60

1512,9

19,0

1140,6

14,3

2010

8045,5

4775,2

59,4

87,0

1,08

2411,4

30,0

771,9

9,6

*) Таблицю складено за даними Держкомстату [2].

 

Аналогічна тенденція прослідковується за всіма іншими джерелами фінансування, що забезпечують інноваційну сферу.

Незважаючи на те, що кошти державного бюджету виступають засобом стимулювання інноваційної активності, їх частка в складі досліджуваних джерел протягом останніх років не перевищує 3%. Не мають належного впливу на загальні параметри інноваційної діяльності і кредити банків, більшість з яких має короткостроковий характер і не бере участі в інноваційних процесах. Відсутнім є механізм залучення венчурного капіталу. В 2010 році за рахунок коштів венчурних фондів в Україні було профінансовано лише 8,92% від загального обсягу виконаних науково-технічних робіт. Що ж стосується структури джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств, то частка венчурних інвестицій в них склала 8,2%.

Дані таблиці №1 свідчать, що лише кошти іноземних інвесторів мали іншу (порівняно з наведеними джерелами) тенденцію. Їх обсяг зростав з 115,4 млн. грн. в 2008р. до 2411,4 млн. грн. в 2010р. і склав 30% від загальної суми досліджуваних витрат, хоча донедавна їх частка в складі джерел не перевищувала 3%.

Оцінюючи спроможність країни користуватися вигодами інтернаціоналізації НДДКР, передусім слід враховувати рівень ефективності її національної інноваційної системи, в контексті якої внутрішня політика повинна впливати на іноземні інвестиції і стратегічні партнерські зв’язки таким чином, щоб вони забезпечували реальну підтримку національному розвитку, сприяли вдосконаленню матеріально-технічної бази виробництва та підвищенню ефективності функціонування підприємств.

За інших умов, баланс інтересів інвесторів і держави-отримувача ніколи не буде досягнений. Адже іноземні корпорації не прагнуть привносити в країну наздоганяючого розвитку свої прогресивні ідеї та інноваційні досягнення, щоб не створювати собі конкурента. За відсутністю зваженої державної інноваційної політики, вони при розробці наукоємної продукції високої складності або проведенні базових науково-технічних розробок, орієнтуються виключно на інтереси своєї материнської компанії і лише в своїх цілях використовують «ноу-хау». Тому в цьому випадку, активізація залучення іноземного капіталу в інноваційну сферу країни може загрожувати її науково-технічному розвитку по причині вивозу національної інноваційної продукції за кордон [3,19].

З огляду деяких показників, проаналізованих вище, ситуація з іноземним інвестуванням викликає справедливі і цілком виправдані занепокоєння, що посилюються на фоні стрімкого падіння власних коштів підприємств, які впродовж останніх років виступають основним джерелом фінансування інноваційної діяльності.

Якщо ще в 2007р. підприємства на ці цілі витрачали майже 8000 млн. грн., то вже в 2010р. їх обсяг скоротився на 40% і склав лише 4775,2 млн. грн. Така тенденція була обумовлена, по-перше, збільшенням частки збиткових підприємств промисловості (з 33,45% в 2007р. до 40,85% в 2010р), для яких прибуток перестав відігравати роль джерела фінансування, необхідного для здійснення інноваційних процесів [2]. По-друге, недостатнім рівнем загального обсягу фінансування, і в першу чергу, - коштів з держбюджету, які через свою мізерність виявились неспроможними забезпечити фінансові потреби наукоємних підприємств.

В цьому зв’язку слід зазначити, що в Європі та США майже 90% усіх науково-технічних робіт фінансується переважно за рахунок коштів державного бюджету та цільових фондів стимулювання розвитку науки, високих технологій та виробництв. Натомість в Україні, починаючи з 1991р., жодного бюджетного року не була виконана визначена статтею ЗУ «Про наукову та науково-технічну діяльність» норма щодо забезпечення державного бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності обсягом не менше 1,7% ВВП. Фактичний щорічний рівень видатків на науку становить лише 0,3 – 0,5% ВВП [4,108]. За таких обставин наука об’єктивно позбавлена можливості здійснювати ефективне забезпечення інноваційного розвитку економіки країни. Адже порогове значення обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт, з якого починається економічна функція науки, як відомо, має бути на менше 2% ВВП [3,16]. В провідних країнах світу цей показник складає 3% ВВП і більше [5,48].

Наслідками недостатнього фінансового забезпечення інноваційної сфери є невисока якості українських товарів, значне відставання експорту високотехнологічного сектору українських суб’єктів господарювання від багатьох країн світу, високий рівень матеріалоємності.

Вирішення цих та інших проблем вказує на необхідність здійснення державної фінансової підтримки інноваційних процесів, вдосконалення механізму управління фінансовими потоками в науково-технічній сфері, організації системи компенсаційних виплат, пов’язаних із втратами через ризикованість інноваційних проектів, розширення обсягів бюджетного фінансування науки, яка є сферою генерування найбільш революційних ідей.

На підтвердження справедливості своїх висновків процитую слова нобелевського лауреата, академіка Ж.Алфьорова, який наполягав на участі держави в інноваційному розвитку країни. Він на питання: «Чому держава має покривати 90% фінансових потреб на прикладні дослідження?» дуже просо відповів: «Промисловість платить за те, що буде потрібно сьогодні, а за те, що буде потрібно завтра, має платити держава. Якщо тільки це «завтра» державі потрібно …» [5,51].

 

Література:

1.       Ставицький О.В. особливості розвитку інноваційної діяльності в Україні // Фондовий ринок. – 2012. - № 1-2. – С. 28 – 32.

2.       http: // www. ukrstat. gov. ua / - Офіційний веб-сайт Управління статистики України.

3.       Денисенко М.П., Воронова Т.Є. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств // Проблеми науки. – 2011. - №2. – С. 15 – 21.

4.       Скиба М.В. Необхідність активізації інноваційної діяльності як чинника стійкого розвитку економіки України // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. - №21. – С. 106 – 109.

5.       Мазур А.А., Пустовойт С.В. Роль государства в объединении инновационного потенциала Украинской науки и промышленности // Наука та інновації. – 2011. – Т.7. - №4. – С.47 – 51.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info