zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МОДА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

 

Сергатюк Ю.В.

Україна, м. Острог,

Національний університет Острозька академія

 

В статье рассматривается феномен моды с точки зрения ее влияния на формирование информационной позиции современной молодежи как системы ее отношений к информации.

 

Розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологiй, зростання кількості інформації все більше визначають сутність нашої епохи. Новітні інформаційно-комунікаційні технології експлікують великий перетворювальний вплив на всі сфери сучасного суспільства як у межах національних кордонів, так і в світі в загалом. Відтак постає потреба визначення інформаційної позиції як системи ставлень суспільства до інформації та пов’язаних з цим процесів. Оскільки молодь є найбільш прогресивною та активною частиною суспільства, то її ставлення до інформації набуває все більшої актуальності. На формування інформаційної позиції впливає багато різноманітних чинників, проте хотілось би зосередити увагу на моді, що є специфічною і динамічною формою стандартизованої масової поведінки, яка виникає переважно стихійно під впливом домінуючого в суспільстві настрою і швидко мінливих смаків.

Проте, перш за все варто визначити, що ж таке позиція взагалі та інформаційна позиція зокрема. Суспільне середовище, потреби, інтереси, цінності, ціннісні орієнтації, соціальні норми, а також певним чином спрямовані емоції зумовлюють формування та існування життєвої позиції особистості. Позиція особистості включає в себе її орієнтацію у навколишньому світі, у тому числі ціннісну орієнтацію, її cтавлення до інших людей, установку і готовність до здійснення певних дій, форми, а також способи цього здійснення [7, с. 52]. Інформаційна позиція є системою ставлень особи чи групи людей до інформації, що включає в себе вибір тих чи тих джерел інформації, варіанти використання інформаційних потоків, шляхи їх обробки тощо.

У цьому контексті важливо зазначити, що в найбільшій мірі інформаційна позиція формується за допомогою засобiв масової інформації (ЗМІ) – друкованих та електронних. Вибір того чи того засобу інформації у системі ЗМІ (преси, радіо, телебачення, Інтернет, книга тощо) чи окремих джерел у рамках цих засобів (певна газета чи конкретний канал) відбувається під впливом багатьох факторів: кількість вiльного часу, дохід на одну людину в сім’ї, зацікавленість у певному виді інформації, можливість доступу до джерел інформації тощо.

Окрім того, значним чином на формування інформаційної позиції власне сучасної молоді впливає мода як соціокультурний феномен. Очевидно, що мода є відображенням своєї епохи, і виконує соціальне замовлення певного суспільства. Таким чином, мода – це конкретнi соціальні відносини, породжені конкретними соціальними потребами. Як явище масове, яке базується на соціально-інформаційних процесах, мода всебічно пов’язана з такими соціальними явищами, як традиції, звичаї – з одного боку, і суспільна думка та масова комунікація – з іншого [5, с. 20].

Саме поняття „мода” дослівно перекладається як „міра, спосіб, правило”, що вже припускає наявність регулятивної складової цього явища. Загалом, це значення збереглося та складає частину сучасного розуміння моди, оскільки сьогодні модою ми називаємо „нетривале панування певних смаків в будь-якій сфері людського життя і культурі [8, с. 24]”, або мода розглядається як „естетичне явище, феномен естетичного смаку [9, с. 14] ”. Хоча, очевидно, що в сучасному суспільстві мода як феномен виходить далеко за рамки просто естетичного явища. Наразі, модні тенденції нерозривно пов’язані з економікою та бізнесом. Знання естетичних законів моди і точний економічний розрахунок дає змогу моді обов’язково приносити прибуток підприємству чи організації.

І це закономірно, оскільки мода служить одним із засобів залучення індивіда до соціального та культурного досвіду: звідси її особливе значення для молоді. Представники молоді перебувають на такому етапі соціалізації, коли суспільні умови сприймаються та засвоюються ними найбільш грунтовно. Саме в цей період модна поведiнка стає значущою та важливою, надаючи можливості визначення, фіксації і зміцнення нахилів, установок, смаків, інтересів і потреб молодої людини.

Сутність моди полягає в тому, що вона проникає практично в усі сфери суспільного життя. Як справедливо зазначає російська дослідниця Кузнєцова Т.В., сьогодні “тотальність панування моди безсумнівна [5, с. 167]”, й універсальність та розповсюдженість її дії є однією із специфічних характеристик. Мода вже стала одним з факторів глобалізації у сучасній культурі, оскільки повністю, глобально пронизує людину й таким чином стає для неї своєрідною перепусткою в соціум [4, с. 237].

Найбільш точно сутність впливу моди відображає відома класифікація американського вченого Г. Блумера, який виокремлює сім її соціальних функцій:

1.      Мода може виступати як невинна гра фантазії і примхи людей.

2.      Мода дає можливість уникнути тиранії звичаїв.

3.      Мода є формою санкціонованого ризику, пов’язаного з нововведенням.

4.      Мода є формою, що дозволяє індивіду чітко продемонструвати своє “Я”.

5.      Мода використовується для прихованого вираження сексуальних інтересів.

6.      Мода допомагає виробляти постійне відмежування елітних класів.

7.      Мода є засобом зовнішньої, підробленої ідентифікації людей, що займають низьке положення в соціальній ієрархії з більш високостатусною групою [2, с. 178].

Окрім того, до запропонованого переліку функцій можна додати ще й ту, що мода в сучасному суспільстві значним чином впливає на формування інформаційної позиції та інших інформаційних процесів. Адже в сфері інформації дедалі частіше прослідковується вплив моди, тобто канали чи джерела інформації сприймаються молоддю крізь призму їх популярності та модності, а не релевантності чи автентичності.

Джерела існування моди містяться в її естетико-регулятивних можливостях. Мода певною мірою виражає та втілює тип поведінки, стиль життя особистості, тобто стиль відношення людини до самої себе та інших. Тобто в цьому контексті мода істотно впливає на формування та зміну інформаційної позиції як системи ставлень людини до інформації, що її оточує. У цьому виявляється найбільш важливий, первинний, основний соціально-психологічний аспект моди, на якому тримаються її інші характеристики [1, с. 290].

Якщо об’єкт стає модним, зазначає російський соціолог А.Б. Гофман, то він перестає нести на собі виключно функціональне (утилітарне) навантаження, а перетворюється в деякий символ (ціннісне відношення), за яким стоїть певна соціальна група. Однак будь-яка соціальна група має свою певну систему цінностей, соціальні установки на речі, предмети чи явища дійсності. Отже, обєктом наслідування стають не самі по собі модні предмети, а певний образ дій, манери поведінки, стиль ставлення тощо. Сьогодні речі чи предмети через призму модності-немодності впливають на сферу людських відносин. У результаті зовнішня норма модної поведінки інтеріорізується індивідом, стає його внутрішньою потребою і, тим самим, перетворюється на цінність [3, с. 134]. Тому дедалі частіше, молодь починає цікавити в найбільшій мірі та інформація, яка цікавить ту соціальну групу чи коло осіб, з якими вона перебуває в тісній взаємодії. Це, в свою чергу, допомагає сучасній людині зорієнтуватися у величезних інформаційних масивах, що її оточують, оскільки в сучасному інформаційному суспільстві часто виникають проблеми із сприйняттям та обробкою інформації у зв’язку із її надмірністю.

Отже, можна зробити висновок, що хоч мода cтворюється і функціонує в певних соціально-політичних умовах і під впливом суспільних настроїв і думок, вона сама виступає як соціальний регулятор, формуючи деякі соціальні почуття і породжує ідеї у сфері суспільної свідомості, виховуючи людину в дусі того або іншого способу життя, вона викликає зростання суспільних потреб і інтересів. Таким чином вона впливає і на формування інформаційної позиції сучасної молоді, оскільки молодь, як жодна інша соціальна група, схильна піддаватися модним тенденціям, що стосується вибору джерел інформації, виду інформації, способу її обробки тощо. Розуміння цього факту дає змогу впливати на інформаційні смаки сучасного суспільства за допомогою моди, формувати якісне та чітке ставлення до інформації і, як результат, налагодити ефективну інформаційну політику.

 

Список використаних джерел та літератури

1.      Ананьев, Б.Г. Избранные труды по психологии [Текст] / Б.Г. Ананьев. – СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. – 412 с. – ISBN 978-5-288-04394-9.

2.      Блумер, Г. Коллективное поведение [Текст] / Пер. Д. Водотынского // Американская социологическая мисль : Тексты / Сост. Е.И. Кравченко; под В.И. Добренькова. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 289 с. – ISBN 5-211-03099-0.

3.      Гофман, А.Б. Мода і люди: нова теорія моди і модного поведінки [Текст] / А.Б. Гофман. – 2-е вид. – М. : Вид-во “ГНОМ і Д”, 2000. – 345 с.

4.      Грицай, Е.В. Мода в контексте глобализации [Текст] / Е.В. Грицай // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. пр. – Вип. 4. – Кривий Ріг : І.В.І., 2002. – С. 235-240.

5.      Кузнецова, Т.В. Феномен моды: эстетика и диалектика [Текст] / Т.В. Кузнецова // Философские науки. – 1991. – №6 – С. 167.

6.      Маркин, В.Н. Жизненная позиция личности как психолого-акмеологическая категория и феномен социального самоутверждения [Текст] / В.Н. Маркин // Мир психологии. – 2005. – № 4. – С. 45-50.

7.      Мацкайлова, О.А. Особенности становления субъектной позиции в старшем школьном возрасте [Текст] / О.А. Мацкайлова // Педагогические проблемы становления субъектности школьника, студента, педагога в системе непрерывного образования. – Волгоград : Изд-во ВГИПКРО, 2003. – Вып. 12. – С. 51-54.

8.      Сидоренко, В.И. История стилей в искусстве и костюме [Текст] / В.И. Сидоренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 480 с.

9.      Шубин, Г.Г. Мода и эстетическая культура [Текст] / Г.Г. Шубин. – М. : Знание, 1987. – 64 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info