zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Розвиток самоосвітніх навичок та вмінь учнів в процесі вивчення біології

 

Шепенюк І.М.

Україна м. Чернівці,

Інститут післядипломної педагогічної

освіти Чернівецької області

 

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты развития самообразовательных навыков учащихся в процессе изучения биологии. Раскрывается содержание и значение самообразовательной деятельности. Акцентируется внимание на проблеме самообразования исходя из индивидуальных особенностей школьников.

 

В сучасних умовах розвитку суспільства школа покликана забезпечити зростання і розвиток високого рівня грамотності населення нашої країни. Основне призначення її бачиться у формуванні особистості випускника самостійної, творчої, підготовленої до вирішення найважливіших проблем сучасності, до подальшої самоосвіти. Актуальність формування навичок самостійної навчальної діяльності, розвитку інтелектуальних здібностей учнів диктує сучасне суспільство. Загальновідомо, що основою школи майбутнього є зовсім нова людина, новий учень, який прагне до саморозвитку та самовдосконалення, уміє самостійно здобувати інформацію, розширюючи свій світогляд.

 Завдання педагога – навчити школярів орієнтуватися у потоці інформації, формувати в них готовність до самоосвіти.

Біологія – одна з наук, вивчаючи яку можна якісно формувати усі види діяльності. Наука навчає законам навколишнього природного світу, ставить перед людиною глобальні екологічні проблеми та потребує їх вирішення, знайомить з можливостями організму, має величезний практичний потенціал, пов'язана з великою кількістю інших наук, допомагає формувати світогляд.

Варіативність сучасних програм і підручників з біології дає прекрасну можливість продемонструвати учням дискусійний характер багатьох біологічних і екологічних питань.

Можливість вибору діяльності на уроці дозволяє кожному учневі знайти заняття до вподобання і проявити навички самоосвіти. Оскільки обраний вид діяльності узгоджується з обдарованістю і здібностями школяра, вона виконується якісно і творчо. Визнання іншими школярами творчого потенціалу дозволяє учневі підвищити свою самооцінку і, як результат, може виникнути стимул до подальшої активної участі в навчанні, тобто з'явиться мотиваційний компонент уміння самостійно вчитися, і відповідно формуватиметься самоосвітня компетентність. Мотиви направляють, організовують пізнання, надають йому особливого значення. І саме мотивація, обумовлена пізнавальними інтересами і інтелектуальною ініціативою, є найбільш значимою для ефективної навчальної діяльності.

В процесі навчання на уроках біології слід створити умови для самоосвітньої діяльності учнів. Вважаємо, що розвиток прагнення до самоосвіти закладений в змісті сучасної біологічної освіти.

До ознак самоосвітньої діяльності належать:

·         високий рівень активності і самостійності пізнавальної діяльності учнів;

·         добровільність в набутті нових знань;

·         збіг цілей і мотивів пізнавальної діяльності;

·         вибірковий характер в порівнянні з навчальним пізнанням;

·         цілеспрямованість, системність і планомірний характер діяльності.

Реалізація зазначених ознак здійснюється через:

·         систематичне формування і розвиток умінь самостійної роботи з підручником;

·         залучення учнів до пошукової діяльності, що створює сприятливі умови для розвитку пізнавальної активності;

·         використання, окрім підручника, додаткових джерел знань: книг для читання з біології, визначників рослин та тварин й іншої науково-популярної літератури, а також використання Інтернет-ресурсів;

·         включення елементів цікавості в навчальний процес, що викликають емоційну захопленість, розвиток пізнавального інтересу.

Вказані напрями навчання втілюються шляхом:

·         застосування спеціальних питань і завдань до текстів підручників біології, успішне розв’язання яких переконує учнів в цінності і дієвості біологічних знань;

·         ознайомлення школярів з фундаментальними основами біології, з її гуманістичним характером, з діалектичним і історичним підходами до вивчення природних явищ;

·         оцінки підручників біології як навчальної книги з метою залучення учнів до доопрацювання змісту підручника із використанням додаткових джерел знань;

·         виховання у школярів ціннісного ставлення до живої природи, уміння застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

За рахунок мотивації учнів на кожному етапі, рефлексії, співпраці учителів і учнів виробляються навички самостійної роботи.

Нижче наведена таблиця використовуваних на уроці видів діяльності школярів, відповідно до їх інтелектуальних можливостей, що сприяють розвитку самоосвітніх навичок.

 

Таблиця 1

Види діяльності на уроці з врахуванням індивідуальних особливостей учнів

Тип інтелекту

Види діяльності учнів на уроці

1.  Вербально-лінгвістичний

Підготовка учнями повідомлень, доповідей, рефератів з їх подальшим захистом; лекції, складання планів, робота з підручником і довідковою літературою, формулювання усних і письмових питань з відповідями на них, написання оповідань, конспектування; усні і письмові фронтальні й індивідуальні опитування.

2.  Логіко-математичний

Складання таблиць, схем, графіків, підготовка і проведення експериментів, підготовка тестів, тестування, знаходження міжпредметних зв'язків, складання кросвордів, предметних диктантів, порівняння і аналіз з формуванням висновків.

3.  Візуально-просторовий

Екскурсії, практичні і лабораторні заняття, використання таблиць і малюнків, копіювання візуальної інформації, використання кольору, підготовка плакатів, малюнків за навчальним матеріалом, оформлення, предметних стендів, використання дидактичного матеріалу, графічні конспекти.

4.  Моторно-руховий

Застосування просторових моделей в русі, використання кінофільмів, діафільмів, комп'ютерних технологій, використання фізкультурних хвилин, оволодіння практичними уміннями і навичками.

5.  Музично-ритмічний

Використання відтінків інтонації при поясненні нового матеріалу, проведенні лекцій, прослуховування аудіо записів, уривків із музичних і літературних творів.

6.  Міжособистісний

Брейн-ринги, вікторини, командні і інтерактивні ігри, прес-конференції, семінари, дискусії, бесіди, обговорення, ігри, вирішення проблемних ситуацій.

7.  Внутрішньоособистісний

Розробка домашніх завдань, самостійні роботи по варіантах з наданням різнорівневих завдань; впровадження методів змагання в навчанні; використання психологічних тестів.

 

Незалежно від індивідуальних особливостей учні мають стійку потребу в знаннях, в оволодінні новими засобами діяльності, прагнуть глибше пізнавати явища, які спостерігають, аналізують. Для них пізнавальна діяльність має особливе значення. Школярі прагнуть виконувати різноманітні завдання творчого характеру, шукати неординарні рішення, прагнуть досягти успіху у нових ситуаціях, приділяють багато уваги саморозвитку та самовдосконалення.

Сучасний учень бере на себе організацію та керівництво діяльністю навчальних груп, вміє швидко приймати рішення, допомагає друзям; володіє не тільки обов’язковими знаннями навчальних дисциплін, а й працює з додатковою літературою. У нього добре сформовані загальні, спеціальні, самоосвітні й комунікативні навички та вміння, розвинені всі компоненти мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація, класифікація, абстрагування, конкретизація). Він вміє мислити самостійно, критично, гнучко, оригінально. І творчий педагог обов’язково помітить і відзначить успіхи, підтримає та дасть настанови, допоможе в критичних ситуаціях.

В цілому для розвитку самоосвітніх навичок та вмінь учнів необхідно урізноманітнювати навчальне середовище та реалізувати на практиці такі завдання:

·         створити оптимальні умови для виявлення пізнавальної активності;

·         формувати потреби навчатися впродовж життя;

·         сприяти формуванню вмінь та навичок здобувати знання самостійно за допомогою різних джерел інформації.

 

Література

1.      Бухлова Н. Навчаємо вчитися: діагностика і формування самоосвітньої діяльності учнів. – К.: «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – С. 19 – 21, 107 – 121.

2.      Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К.: Ґенеза, 2002. – 368 с.

3.      Советова Е.В. Эффективные образовательные технологии. – Ростов н/Дону: Феникс, 2007. – 285 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info