zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА БАНКУ

 

Сідельник О.П.

Україна, м. Львів,

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

 

Исследованы проблемы развития конкурентных отношений и проанализирована конкурентная среда банка. Предложено квалификационные признаки факторов влияющих на формирование конкурентной среды банка на рынке финансовых услуг, дано их характеристику, обоснованно уровень их влияния и динамичность.

 

Дослідження конкурентного середовища є надзвичайно важливим аспектом діяльності банку. Банки функціонують в оточенні і під впливом різноманітних чинників. Проблемам розвитку конкурентних відносин та аналізу конкурентного середовища у банківській сфері приділяється достатньо уваги з боку провідних зарубіжних та вітчизняних науковців. Зокрема, вагомим є внесок таких зарубіжних вчених, як М.Портер, Г.Стендінг та вітчизняних Шпига Ф., Заруби Ю., Кузніцової А., Дубовик О., Лютого І. та інших. Однак деякі аспекти розвитку конкуренції, пов’язані зі специфікою формування конкурентного середовища банку, дотепер залишаються недостатньо дослідженими. Саме тому метою представленої статті є дослідження чинників формування конкурентного середовища банку.

Загалом, конкурентспроможність представляє собою складну і комплексну категорію, побудовану на основі різноманітних підходів. Так, Кімова І., проаналізувавши цілу низку думок зарубіжних вчених, виділяє два підходи до розуміння суті конкурентоспроможності: перший розглядає конкурентоспроможність з точки зору собівартості; другий концентрує увагу на взаємозалежності конкурентоспроможності з результатами діяльності одиниці бізнесу [3].

Погоджуємося з думкою Шпига Ф. [4], що конкурентоспроможність організації можна виявити тільки серед групи організацій, які належать до однієї галузі або випускають товари-субститути, тобто конкурентоспроможність є поняттям відносним. Одну й ту ж організацію в межах регіональної стратегічної групи можна визнати конкурентоспроможною, а на світовому ринку або його сегменті – ні. Оцінювати конкурентоспроможність організації необхідно за умови єдиної стратегічної зони господарювання або кожної зі створених у структурі диверсифікованої організації стратегічної одиниці бізнесу, яка діє у конкретній стратегічній зоні господарювання.

На нашу думку, створення та реалізація конкурентоспроможних фінансових послуг банку є результатом показника ефективності та надійності банку, його здатності в повній мірі та ефективно використовувати свій фінансо­вий, науково-технічний і кадровий потенціали, правильно здійснювати корпоративне управління.

Вважаємо, що рівень конкурентоспроможності банку доцільно визначати як формування та ефективність використання своїх кон­курентних переваг на ринку фінансових послуг.

Загалом, конкурентна перевага - це виняткова, особлива цінність, якою володіє суб'єкт, та використання якої надає йому перевагу у конкуре­нтній боротьбі.

Наявність переваг над конкурентами забезпечує банку формування якісних фінансових послуг, що зміцнює ринкові позиції банку і, дозволяє, відповідно, отримувати більший прибуток та впливає на чинники, що визначають переваги в конкурен­ції.

Володіння конкурентними перевагами дозволяє зайняти міцну пози­цію на ринку. На практиці конкурентні переваги банку мають різноманітні форми, основними серед яких, на нашу думку, є: формування іміджу банку; висока якість послуг, які надає банк; розмір статутного капіталу й активів банку; наявність стійкої клієнтської бази; можливість надання широкого спектру фінансових послуг, в тому числі і супутніх послуг; наявність філіальної мережі та розширення регіональних структурних підрозділів; ефективна маркетингова діяльність; наявність висококваліфікованих працівників та можливість підвищення їх професійного рівня.

Сьогодні конкурентні переваги банку формуються за умов довіри з боку споживачів їх фінансових послуг. Чим вищим є рівень довіри, тим біль­шою є значимість банку, тим вищий рівень його конкурентоспроможності. На жаль, у сучасній Україні довіра формується не стільки на основі формаль­них факторів (оцінок експертів, фінансових результатів, рейтингів), скіль­ки на суб'єктивній оцінці потенційних споживачів.

На нашу думку, конкурентоспроможність банку – це ринкова позиція установи, яка характеризується ефективністю діяльності.

При цьому, створення та реалізація конкурентоспроможних послуг є узагальненим показником стійкості банку, його уміння ефективно використовувати свій фінансовий, науково - технічний потенціали та надавати якісні послуги. Показник конкурентоспроможності для будь-якої фінансової установи являє собою підсумок роботи його служб і підрозділів, а також його реакцією на зміну зовнішніх факторів впливу. При цьому, особливо важливою є її здатність оперативно і адекватно реагувати на зміни в поведінці клієнтів, в їхніх смаках та цінових і якісних перевагах.

Аналіз наукових праць [1;2] та діяльності банків дає можливість стверджувати, що вагомим чинником конкурентоспроможності банку на ринку фінансових послуг виступає інноваційна діяльність, яка повинна сприяти формуванню фінансової послуги, яка б відповідала таким вимогам: більш привабливі та вигідні умови надання фінансової послуги порівняно з тими, що пропонувалися раніше чи пропонуються конкурентами; володіння більш інноваційними характеристиками, за умов використання новітніх технологій удосконалювалася процедура її надання.

Говорячи про конкурентоспроможність банку в реальних умовах, необхідно проводити практичні співставлення, продиктовані реальною конкуренцією, а також значну увагу приділяти менеджменту та маркетингу організацій. В Україні із зростанням кількісного показника банків, формуються конкурентні умови, за яких якісне функціонування можливе лише з забезпеченням чітких конкурентноспроможних позицій фінансової установи.

Ефективне функціонування банку, за умов реалізації процесів реформування економіки, неможливе без наявності конкурентного середо­вища на ринку фінансових послуг. На нашу думку, конкурентне середовище у банківському секторі — це специфічна сфера конкурентної взаємодії банків, поведінка яких формується за умов сукупності чинників, які визначають від­повідний рівень розвитку ринку фінансових послуг.

Вивчення та аналіз чинників, які впливають на формування конкурентного середовища банку, своєчасне їхнє виявлення сприяє успішній адаптації банку до нових умов на ринку фінансових послуг.

Формування конкурентного середовища банку на ринку фінансових послуг відбувається під впливом різних чинників, які обу­мовлюють інтенсивність та ефективність цього процесу. Найбільш загальний підхід до кваліфікації чинників, які впливають на конкурентне середовище на ринку, передбачає виокремлення середовища: внутрішнього та зовнішнього [1].

Чинники внутрішнього середовища банку обумовлюють зміну принципів і цілей господарювання, засобів, ресурсів та методів, необхід­них для їхнього досягнення й керування. Вирішальними чинниками, які ви­значають стан внутрішнього середовища банку, на наш погляд, є: особливості послуг, наявність необхідних фінансових ресурсів, наяв­ність кваліфікованого персоналу, стан зовнішнього середовища, рівень маркетингу та менеджменту.

Складність та особливість надання фінансових послуг поля­гає в тому, що на відміну від переважної більшості послуг, наприклад, транспорту чи зв'язку, вона є віртуальною. Щодо обсягу фінансових ресурсів, необхідного для ство­рення банку, то його розмір регулюється НБУ.

Розвиток ринку фінансових послуг банку об'єктивно потребує кваліфікованих фахівцях, які є важливим чинником конкурентоспроможності банку. Питання методів управління персоналом, ступінь мотивування персоналу стають одними з першочергових у забезпеченні їх ефективної діяльності.

Стан внутрішнього середовища установи значною мірою визна­чає зовнішнє середовище. Зовнішнє середовище будь-якої установи, складається з мікросередовища та макросередовища.

Чинники, які утворюють мікросередовище банку, можна роз­ділити на три групи. До чинників першої групи належать різні ринки, на яких формується своєрідний контингент споживачів фінансових послуг.

Другу групу чинників, які впливають на мікросередовище банку, формують суб'єкти ринку фінансових послуг. До суб'єктів ринку належать установи, які входять на ринок та загострюють боротьбу; споживачі продукції; постачальник; виробники товарів-замінників; конкуренти; держава та її по­літика в галузі регулювання конкуренції.

Імовірність потенційної конкуренції з боку інших банків чи навіть небанківських фінансових установ ви­значають бар'єри входження на ринок. Якщо бар'єри досить високі, то ймовірність входу нових дійових осіб є невеликою. На вітчизняному ринку фінансових послуг наявні як структурні, так і поведінкові бар'єри входу.

У свою чергу, споживачі фінансових послуг впливають на конкуренцію на ринку своїми потребами (зниженні тарифів на послуги, покращенні якості обслуговування, наданні нових послуг). Споживачі на ринку фінансових послуг виступають постачальниками фінансових ресурсів на ринок, що обу­мовлено особливостями сфери послуг.

Важливим чинником, який впливає на конкурентне середовище на ринку фінансових послуг банку, є послуги небанківських фінансових установ, які здатні тією чи іншою мірою замінити фінансові послуги, які надають банки. Загроза тим більша, чим більша кількість ефективних замінників; обсяг замінників, різниця в цінах між фінансовими послугами і замінником на користь останніх

Суттєвим чинником, який впливає на ефективність конкуренції між банками, є наявність вихідних бар'єрів із ринку фінансових послуг. Вихідні бар'єри - це економічні, соціальні, структурні й психологічні чинни­ки, які змушують банки функціонувати на ринку, хоча вони можуть працювати на збиток. Саме наявність вихідних бар'єрів є чинником наявності на ринку фінансових послуг неконкурентноспроможних установ. Зменшення вихідних бар'єрів обумовлене усуненням неплатоспроможних установ. Функціонування реально платоспроможних й економіч­но стійких банків сприяє динамічному розвитку ринку фінансових послуг, зумовлює стабільність економічних взаємозв'язків зі споживачами та збільшує довіру, а, отже, надає позитивного імпульсу ін­тенсивному розвитку ринку банківських послуг.

Щодо наступного суб'єкта ринку - держави, то її вплив на формування конкурентного середовища на ринку банківських послуг є як безпосереднім, так і опосередкованим. У процесі державного регулювання вплив на ринок небанківських фінансових послуг здійснюється через конкурентну політику, ліцензійну політику, податкову політику. Саме держава здатна сформувати ефективне конкурентне середовище на ринку фінансових послуг.

Третя група чинників, які впливають на формування мікросередовища на ринку фінансових послуг для банку, включає будь-які контактні аудитори, які виявляють реальний чи потенційний інтерес до банку та чинять вплив на їхню здатність досягати поставленої мети. Вплив на розвиток конкурентного середовища на ринку здійснюється ЗМІ шляхом формування певної думки у по­тенційних конкурентів та споживачів про ринок.

Макросередовище установи визначають такі чинники, як економічні й соціальні умови, демографічна ситуація в країні, науково-технічний прогрес, культурне середовище, політична й законодавча стабільність.

Слід зазначити, що банки не лише пристосовуються до змін у конкурентному середовищі, але й можуть певним чином впливати на чинни­ки, які обумовлюють ці зміни.

За можливістю впливу економічного суб'єкта на чинники, які формують конкурентне середовище на ринку, розрізняють нерегульовані, малорегульо­вані й умовно регульовані чинники.

Чинники, на банк не можуть здійснити ніякого впливу, є нерегульованими (зовнішні чинники макросередовища, які відображають природне й соціально-економічне середовище функціонування компанії). Банк повинен адаптуватися до цих чинників й налаштовувати свою діяльність відповідно до змін, які відбуваються в їхній системі.

Чинники, на які банк може впливати опосередковано, належать до мало регульованих (зовнішні чинники мікросередовища).

Внутрішнє середовище банку значною мірою піддається управлін­ню, але повністю елемент невизначеності виключити не можна, тому чинники, які обумовлені внутрішнім середовищем, визначаються як умовно регульовані.

Чинники впливу на конкурентне середовище банку можна згрупувати за такими ознаками: чинники зовнішнього середовища прямої дії (державне регулювання, суб’єкти ринку: споживачі, конкуренти, профспілки, інформаційне середовище, умови функціонування ринку фінансових послуг, ринку цінних паперів); чинники зовнішнього середовища непрямої дії (науково-технічний прогрес, система економічних відносин в державі, політичні обставини, соціально-культурні обставини, природні умови, правове середовище, міжнародна ситуація); чинники внутрішнього середовища (система менеджменту, система маркетингу, технічні засоби та технології, фінансове забезпечення, наявність висококваліфікованого персоналу).

З проведеного дослідження зрозуміло, що кожен чинник, який впливає на формування конкурентного середовища на ринку фінансових послуг, які надають банки тісно пов'язаний та залежить від інших. Також необхідно зазначити, що один і той же чинник належить до різних груп. Усе це свідчить про досить високу динамічність чинників, які впливають на формування конкурентного середовища банку. У процесі розвитку ринку фінансових послуг зміню­ються не лише чинники, які впливають на конкурентне середовище, але й ха­рактер їхньої взаємодії в часі та просторі, що позначається на результатах діяльності банку.

 

Література

1.      Вовк В.Я. Концептуальнізасадиорганізації стратегічного управління конкурентоспроможністю банку / В.Я. Вовк // Бізнесінформ - 2012 - № 9. – С. 237-240.

2.      Мірошниченко О.В. Аналіз конкурентного середовища банківської системи України / О.В. Мірошниченко // Культура народов Причерноморья. – 2007.– № 109. – С. 102–105.

3.      Сідельник О.П. Конкурентоздатність небанківських установ на фінансовому ринку України / О.П. Сідельник // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави. – Дніпропетровськ, 2005. – Т. III. – С. 839–846.

4.      Шпиг Ф.І. Банківська конкуренція під впливом іноземного капіталу : монографія / Ф І. Шпиг. – Суми : Ділові перспективи, 2006. – 288 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info