zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПІДХОДИ І МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕРІАЛУ КУРСУ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

Скрипникова Л.В.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

Среди факторов, определяющих качество образования, важное место принадлежит подходам и методам обучения. В статье, на основе опыта преподавания истории государства и права в Днепропетровском государственном университете внутренних дел, анализируются разные подходы и методы (страноведческий, институциональный, сравнительно - исторический, проблемный, пояснительный), раскрываются возможности и значение каждого из них Особое внимание уделено институциональному подходу, который, во взаимодействии со сравнительно-историческим методом, помогает решить ряд важных учебных проблем.

 

Історія держави і права, визначена освітянськими стандартами як юридична дисципліна, разом з іншими предметами історико-правового напрямку, не тільки формує фундамент для вивчення суто правових дисциплін, але й дає можливість зрозуміти сутність сучасних державно-правових процесів. Серед факторів, які визначають якість освіти, важливе місце належить обраним підходам і методикам, організації учбового процесу. А якщо мова йде про про таку навчальну дисципліну, як історія держави і права зарубіжних країн, то зазначений фактор набирає особливої ваги, враховуючи, з одного боку, її місце в юридичній освіті, а з другого – великий обсяг історичного фактажу (від виникнення перших держав у IV тисячолітті до н. е. до сьогодення) .

Слід зазначити, що автори більшості існуючих підручників у викладанні матеріалу курсу ІДПЗК спираються на країнознавчий підхід, який не забезпечує виконання завдань, що стоять перед сучасною вітчизняною юридичною освітою. На цю проблему звернули увагу І.Усенко та І.Омельченко, які висловили думку, що у “процесі трансформації юридичної освіти в Україні… чи не найбільше проблем виникає з нормативним курсом історії держави і права зарубіжних країн…Навчальна дисципліна розбухає прямо на очах, стає невгамовним “головним болем” для більшості студентів-юристів”[1].

Нові підходи до організації навчального процесу найшли відображення у роботах Дамерли М.А.[2], подружжя Бостанів [3], Маймескулова Л.Н., Россихина В.В.,Тихоненкова Д.А. [4] та ін.

В пошуках шляхів удосконалення методів викладання матеріалу курсу ІДПЗК викладачі кафедри історії держави і права Дніпропетровського державвного університету внутрішніх справ відмовилися від домінуючого в українських та російських підручниках країнознавчого підходу і звернулися до інституціонального, який базується на історико-порівняльному методі. Згідно цього методу, «матеріал викладається не за окремими країнами чи державами, а узагальнено, групуючи його за державно-правовими інститутами, у межах певного періоду чи регіону”[5]. Не можна погодитися з думкою М.М. Страхова , що «такий метод набуває особливої переваги при висвітленні історії держави і права Стародавнього світу й Середньовіччя» ”[5]. На нашу думку, інституціональний підхід можна успішно використовувати при вивченні дежавно-правових процесів Нового та Новітнього часу, про що свідчить досвід Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Іінституціональний підхід, у взаємодії з порівняльно-історичним методом, дає можливість виявити загальне і особливе у розвитку різних державно-правових систем і з'ясувати об'єктивні закономірності державно-правових процесів. Таким чином історія держави і права різних зарубіжних країн сприймається як зміна державних форм і систем права внаслідок дії закономірних прцесів, загальних для усіх суспільств, які знаходяться на певному етапі розвитку.

Досягненню цієї мети в значній мірі сприяє організація матеріалу курсу по пробемним темам. Наприклад: «Виникнення держави і права в Стародавньому світі та особливості їх розвитку на Стародавньому Сході і в Античному світі»; «Державно-правовий розвиток країн Західної Європи в Середні віки і особливвості цього процесу в конкретних країнах (на прикладах Франції, Великої Британії, Німеччини, Іспанії); «Становлення та розвиток державно - правової системи нового типу в країнах Західної цивілізації на прикладах Голландії, Великої Британії, Франції та Німеччини ( XVI-XIX ст.); «Особливості розвитку громадянського суспільства країн Західної цивілізації у ХХ ст.( на прикладах Великої Британії, Німеччини, Франції, США)»; «Тоталітарниі режими у ХХст. : становлення, особливості розвитку та крах » та ін.

При розгляді запропонованих тем викладання матеріалу має бути проблемним, що відповідає сучасним вимогам освіти. Викладач не переказує підручник, а чітко формулює проблеми і розкриває їх, аналізує існуючу літературу, звертає увагу на різні думки з певних питань, ставить запитання до аудиторії щодо можливих шляхів вирішення дискусійних проблем. Така методика викликає зацікавленість студентів, стимулює інтерес до вивчення першоджерел і літератури, сприяє розвитку самостійності мислення, творчих здібностей.

Інституціональний підхід і проблемна методика викладання дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн”, базовані на історико-порівняльному методі, допомогає вирішувати низку важливих навчальних проблем:

·         сформувати цілісне уявлення про закономірності розвитку інститутів держави і права;

·         синхронізувати знання про розвиток державно-правових інститутів різних країн.;

·         ущільнити саме викладання, враховуючи, з одного боку, величезний обсяг матеріалу (7 тисячоліть людської історії), а з другого- обмаль часу, відведеного на вивчення матеріалу дисципліни;

·         дає більш широкі можливості для варіювання навчального процесу в залежності від кількості годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, рівня знань студентів;

·         сприяє більш об’єктивному підходу до оцінки знань , оскільки оцінюються в цьому випадку не знання державного чи правового інституту конкретної країни, а загальний процес розвитку даного інституту в певний період.

Необхідно підкреслити: у викладанні ІДПЗК ні в якому випадку не можна спиратися лише на інституціональний підхід, що може обмежити всебічне пізнання фактів і явищ державно-правового минулого. Для запобігання негативних наслідків необхідно у викладанні матеріау не обмежуватися лише інституціональним підходом, а й спираться на інші, в тому числі і на країнознавчий, формаційний, цивілізаційний - залежно від конкретного об'єкту, визначення співвідношення загального й індивідуального у розвитку державно-правових інститутів та явищ. У будь-якому випадку частину питань слід розкривати в традиційному плані, зважаючи на неповторність та особливості подій, вплив діяльності окремих осіб та інше. Приклад – тема « Боротьба британських колоній у Північній Америці за незалежність і утворення США», в якій хід Війни за незалежність, , вплив діяльності видатних постатей на конкретні події і процеси розкриваються детально, в той же час проблеми державотворення та правотворння розглядаються в руслі інституціональнного підходу. Це відноситься й до інших тем: «Велика французька революція кінця ХVШ ст. та її наслідки», «Особливості державно-правового розвитку країн Західної Європи у ХІХ ст.» та інші.

 

Література

1.            Усенко І., Омельченко І. Нові підходи до викладання курсу історії держави і права зарубіжних країн // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 3 (22). - С. 223.

2.            Дамерли М.А. Право и История: эпистемологичес­кие проблемы (Опыт комплексного исследования проблем предмета и структуры историко-правового познания). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002.

3.            Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн.- К.: «Центр учбової літерарури», 2008

4.            Маймескулов Л.Н., Россихин В.В.,Тихоненков Д.А. История государства и права зарубежных стран.-Харьков: «ФИНН», 2010.

5.            Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Х. : «Право», 2001 - С. Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info