zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИНТАКСИСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Т.Г.ШЕВЧЕНКА)

 

Смешнова А.В.

Україна, м. Глухів,

Глухівський національний педагогічний

університет імені О. Довженка

 

В данной статье раскрываются особенности изучения синтаксического материала учащимися младшего школьного возраста на материале произведений Тараса Григорьевича Шевченко. Такие упражнения помогут осознать сведения о синтаксисе, а также повысить общий интеллектуальный уровень личности.

 

У початкових класах вивченню синтаксичного матеріалу відводиться важлива роль. Це насамперед пояснюється значенням уроків української мови в початковій ланці освіти: допомогти молодшим школярам оволодіти нормами граматичної структури (будови) рідної мови, збагатити мовлення різноманітними формами і способами висловлення думки, сприяти розвитку зв'язного мовлення. У початкових класах вивчається синтаксичний матеріал, який є базовим для свідомого оволодіння мовою в середніх класах.

У ході вивчення синтаксичного матеріалу головне завдання вчителядобитися досконалого володіння синтаксичними темами за допомогою використання різноманітного текстового матеріалу. Важливу роль для розвитку та формування всебічно розвиненої особистості відіграє застосування творів письменників-класиків, у першу чергу Т. Шевченка [3].

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти галузь (навчальний предмет) українська мова будується за такими змістовими лініями: комунікативною, лінгвістичною(мовною), лінгвоукраїнською, діяльнісною. 3 клас є особливим щодо змісту й організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках рідної мови. Саме тут відбувається активне становлення графічної навички письма: учні починають писати в зошиті в одну лінію, набувають умінь скоропису; у них удосконалюються знання і вміння щодо опанування важливого для початкової мовної освіти розділу „Звуки і букви”; третьокласники засвоюють найважливіші правила української літературної вимови і грамотного письма; на дещо вищому рівні порівняно з 2 класом опановують розділи „Мова і мовлення” та „Текст”. Відповідно до нової мети шкільного мовного курсу — формування комунікативного мовлення — вивчають розділ "Речення", який містить матеріал про основні синтаксичні одиниці.

Згідно з реалізацією лінгвістичної (мовної) змістової лінії учні 3 класу повинні знати такий синтаксичний матеріал:

·         види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні) та за інтонацією ( окличні та неокличні);

·         головні і другорядні члени речення;

·         звертання;

·         однорідні члени речення;

·         складне речення[2].

У сучасному підручнику з української мови для 3 класу відбиваються всі компоненти навчальної програми, які спрямовують учнів на навчально-інформаційну, репродуктивну, творчу, емоційно-ціннісну, оцінну діяльність. Усі знання подаються відповідно до сучасного рівня розвитку науки, техніки та культури в обсягах, які чітко враховують вікові можливості молодших школярів.

Проаналізувавши підручник «Українська мова» для 3 класу, авторами якої є М.С. Вашуленко та О.І. Мельничайко, хочемо відмітити, що дібраний авторами текстовий матеріал є різноаспектним за змістом, різноманітним за стилями й жанрами, цінним у виховному плані, розвивальним, цікавим для сучасних школярів. Зміст розділу «Речення» відповідає вимогам програми. Але дозволимо собі відмітити, що у підручнику переважна більшість вправ є конструктивними та вправами за зразком. Так, при вивченні теми «Головні члени речення» подані переважно конструктивні вправи [1].

Тому відмітимо, що враховуючи сучасні вимоги до навчання учнів молодшого шкільного віку, підручник має недостатню кількість творчих вправ, які б дозволили вчителеві формувати і розвивати в учнів молодшого шкільного віку здатності самостійно діяти, застосовувати індивідуальний досвід та досягнення у нестандартних, творчих, життєвих ситуаціях.

Творчі вправи передбачають повну самостійність виконання. Тому важливо сформулювати завдання так, які б сприяли творчій ініціативі учнів. До таких вправ належить складання речень:

а) на задану тему,

б) за опорними словами і словосполученнями;

в) за сюжетним або ситуативним малюнком;

г) за порівняльними зворотами, фразеологізмами;

д) речень - запитань і речень відповідей;

е) на основі власних спостережень;

є) складання різних варіантів речень про одне і те саме [4].

З цією метою на уроках української мови використовують багатий із мовного погляду синтаксичний матеріал, що допомагає усвідомити відомості про речення і словосполучення, а також підвищити загальний інтелектуальний рівень особистості. Тому на уроках буде доречним використання речень із творів Т.Г. Шевченка. Предметом постійної уваги Кобзаря була не просто мова, а насамперед її зміст в устах народу і народні почуття. Ще одна не менш важлива особливість його мовице те, що в ній при повному домінуванні народнорозмовного джерела знайшли належне структурне місце й елементи давніх слов’янських літературних мов.

Народнорозмовна основа поезії Т. Шевченка незаперечна. У ній органічно злилися пісенний фольклор і усна оповідь, доповнені всім тим, що збереглося від давніх мов, уживаних в Україні-Русі.

Пропонуємо для використання окремі вправи, створені на основі мовного матеріалу видатного письменника, при вивченні теми «Типи речень за метою висловлювання» (3 клас).

Запропоновані вправи сприяють формуванню синтаксичних умінь розрізняти типи речень, визначати головні члени речення, установлювати зв’язки між членами речення за допомогою питань.

У процесі виконання запропонованих та подібних вправ важливо доповнювати розповідь учителя відомостями з українського читання (твір письменника, історія написання тощо). Такий підхід сприятиме розвитку міжпредметних зв’язків, формуватиме цілісне уявлення про творчість видатного письменника -класика. Пропонуємо зразки таких вправ.

 

 

 

Запропоновані вправи є лише невеликою частиною того навчального матеріалу, на який може оператися вчитель у своїй роботі. Тексти із творів Т.Г. Шевченка можна використовувати і під час засвоєння знань про інші синтаксичні одиниці.

 

Список літератури:

1.      Вашуленко М.С., Мельничайко О.І.Українська мова: Підруч. для 3 кл. Для шкіл з українською мовою навчання. /М.С. Вашуленко, О.І. Мельничайко. – К.:Освіта, 2011 – Ч.І. – 126 с.

2.       Державний стандарт початкової загальної освіти / Постановa Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462.

3.      Мельничук Г.О.. Тарас Григорович Шевченко/ Г.О. Мельничук//Все для вчителя. -2003.-№6.- с.10-14

4.      Методика викладання української мови: навч. посібник / С.І. Дорошенко, М.С. Вашуленко / - 2-е вид, переробл. і доповнене – К: Вища школа, 1992 р. – 398 с.

5.      Шевченко Т. Кобзар/Т. Шевченко.–К.,: Просвіта, 2006.–344 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info