zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК У ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Тетеріна О.О., Педченко О.В.

Україна, м. Черкаси,

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

 

Статья посвячена проблеме экзистенциальной психологии и ее роли в жизни современного общества. Внимание акцентируется на основных постулатах экзистенциальной психокоррекции и на основных заданиях психолога, практикующего в рамках данного подхода.

 

Актуальність теми. В період соціально-політичної нестабільності (економічних депресій, воєн, руйнувань), особистісної безвідповідальності, бездуховності, байдужості до чужого горя та власного майбутнього, нерозуміння сенсу життя, самотності, нещасливої любові особливо актуальною є особистісна корекція, заснована на теорії екзистенціалізму.

Мета статті: розглянути особливості екзистенційної психології як сучасного напрямку в психології особистості.

Екзистенційна психологія особистості сягає корінням в екзистенціалізм (від пізньолат. "existentia" — існування) як популярну філософську школу другої половини XX століття, яка виникла на основі філософії життя, феноменології, персоналізму, ідей С. К'єркегора, М. Хайдегера, К. Ясперса, Ж.П. Сартра, А. Камю, Е. Гусcерля та інших відомих вчених. Екзистенційна психологія пов`язана з іменами Л. Бінсвангера, М. Босса, Е. Мінковськи, Р. Мея, І. Ялома, А. Ван Каама, Дж. Б`юдженталя, В. Франкла. У 20-ті роки XX століття були створені ключові поняття в концепції людського існування, які стали основою однієї з найбільш впливових та плідних течій в сучасній консультативній психології та психокорекції [5, С. 219].

Екзистенційна психологія особистості походить із принципу первинності буття людини в світі, який трактується як ворожий до людини. Зіткнення з цим світом породжує у кожного суб`єкта базові екзистенційні проблеми, стрес і тривогу. Зрілій особистості вдається успішно впоратися з ними; нездатність зробити це призводить до психологічних порушень. У центр уваги екзистенціоналістів ставляться не зовнішні сили, що зумовлюють поведінку людини, а її власна індивідуальність, яка себе пізнає (М. Хайдегер), перевіряє (Ж.П. Сартр) або здійснює (В. Франкл). Ця індивідуальність проявляється в різних формах любові, при переживанні сорому, при зміні настроїв [3].

Традиційний предмет екзистенційної психології — людина в екстремальних ситуаціях (економічна депресія, війна, руйнування). Виділяють такі основні вузли екзистенційних проблем, шляхи вирішення яких вивчає екзистенційна психологія: проблеми часу, життя, смерті, свободи, відповідальності, вибору, спілкування, любові, самотності, сенсу та безглуздості існування.

Б.Г. Мещеряков засвідчує, що "екзистенційна психологія підкреслює унікальність особистого досвіду конкретної людини, неможливість зведення його до загальних схем та акцентує увагу на відновленні автентичності особистості (відповідності її буття в світі власної внутрішньої природи), спираючись при цьому на глибинну особистісну рефлексію клієнта" [1, С. 554].

У 1963 р. Джеймс Б'юдженталь висунув п'ять основоположних постулатів екзистенційного підходу до психокорекції особистості:

1)      людина як цілісна істота перевершує суму своїх складових (людина не може бути пояснена в результаті наукового вивчення її часткових функцій);

2)      людське буття розгортається в контексті людських взаємин (людина не може бути пояснена своїми частковими функціями, в яких не враховується міжособистісний досвід);

3)      людина усвідомлює себе (і не може бути зрозумілою для психології, яка не враховує її безперервне, багаторівневе самоусвідомлення);

4)      людина має вибір (людина не є пасивним спостерігачем процесу свого існування: вона створює свій власний досвід);

5)      людина інтенціальна (людина звернена в майбутнє, в її житті є мета, цінності та сенс) [6].

Основна мета екзистенційної психології — допомогти клієнту віднайти сенс життя, усвідомити особистісну свободу, відповідальність і відкрити свої потенції як особистості в повноцінному спілкуванні. А.А. Осипова постулює, що "одночасним завданням екзистенційної взаємодії виступає безумовне визнання особистості клієнта і його долі найважливішим, унікальним і безумовним, заслуговуючим на визнання життєвим світом, саме існування якого є цінністю" [4, С. 67].

Основна передумова психологічної позиції в розглянутій парадигмі — позиція розуміння клієнта в термінах його власного життєвого світу, образу самого себе і дійсності. Головну увагу психолог-консультант приділяє поточному, миттєвому моменту життя клієнта та його переживанням "тут і тепер". О.Ф. Бондаренко вказує на те, що складність позиції психолога полягає в тому, що він повинен уміти поєднувати розуміння клієнта і здатність до конфронтації з тим, що називається "обмеженим існуванням" в клієнті. Здатність або властивість психолога — "бути-в-світі" — самоочевидна передумова успішної діяльності [2, С. 115].

А.А. Осипова виділяє 5 основних завдань психолога, який бере участь у процесі екзистенційної корекції:

1)      бути повністю присутнім, щоб сприяти клієнту в його зануренні і допомагати йому в більш повному описі свого інтересу у вирішенні проблеми;

2)      формувати і підтримувати переконаність клієнта в тому, що він здатний щось зробити для себе сам;

3)      допомагати клієнту виявляти в собі сили, які здійснюють руйнівний вплив на нього та його життя, допомагати знаходити консервативні структури, які він сам збудував і відповідно може сам змінити;

4)      бути співчутливим та турботливим, особливо під час тяжких, глибинних переживань клієнта;

5)      бути глибоко впевненим у тому, що клієнт в змозі допомогти собі сам [4, С. 68].

О.Ф. Бондаренко зазначає, що в екзистенційній психології основні зусилля спрямовані на допомогу клієнтові в тому, щоб прийняти серйозно свій феноменологічний світ, усвідомити реальність своїх свідомих або неусвідомлюваних виборів та їхніх наслідків. Позиція клієнта не обмежується досягненням інсайту, формулюється очікування дій, які походять із прояснених цінностей особистості та її потенцій. "У клієнтах заохочується відкритість, спонтанна активність і зосередженість на основних проблемах життя —народження, любов, тривога, доля, провина, смерть, відповідальність — на екзистенційних проблемах, які не мають раціонального вирішення, але конфронтація з якими дозволяє вирішувати поточні психологічні проблеми" [2, С. 115-116].

Науковці підкреслюють необхідність застосування таких підходів до розв'язання задач основної екзистенційної проблематики клієнта:

1)      акценту на розвитку самосвідомості (мета психолога — дати клієнтові усвідомити і пережити свої обмеження, свою потенційну свободу від минулого, цінність свого "​​Я" і життя в сьогоденні);

2)      культивуванні свободи відповідальності (психолог прагне надати клієнту допомогу у виявленні способів відходу від відповідальності та свободи і заохочує прийняття ризику щодо цих цінностей);

3)      допомоги у відкритті або створенні сенсу (зосередження на тілесних відчуттях в процесі яких-небудь дій, відкриття екзистенційного вакууму, тобто безглуздості життя, конфронтація з клієнтом або полегшення його можливих переживань у зв'язку із цим);

4)      унікальності та ідентичності (відкриття власного автентичного "​​Я" і "Я" несправжнього, коли клієнт робить, говорить і відчуває не те, що властиво або хочеться йому, а те, що пов'язане з імітацією життя, з іграми, а не справжніми відносинами близькості або відчуження з іншим);

5)      роботи з тривогою (тривога розглядається як один із проявів буття, функції психолога — дослідження, прояв, прийняття, розподіл, повага до клієнта у зв'язку із його тривогою та його ставленням до неї) [4, С. 69-71].

Отже, екзистенційна психологія є ефективним та перспективним напрямом роботи з клієнтами в сучасній психокорекційній практиці. Рівноправність позицій психолога та клієнта, взаємна схильність до ризику і відповідальності при наданні іншому права вільного вибору — в цьому, безумовно, ясно прочитується новий рівень ставлення парадигми екзистенційної психології і до людини, і до світу в цілому. Головними результатами успішної екзистенційної психокорекції є розширення почуття буття клієнта і збільшення його життєздатності (життєвих сил).

 

Література:

1.      Большой психологический словарь / Под ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. — 3-е изд. — М.: "АСТ", 2002. — 632 с.

2.      Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Независимая фирма "Класс", 2001. — 336 с.

3.      Кондаков И.М. Психологический словарь: [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://vocabulary.ru/dictionary/478/word/yekzistencialnaja-psihologija.

4.      Осипова А.А. Общая психокоррекция: учеб. пособие для студ. вузов. — М.: ТЦ "Сфера", 2001. — 512 с.

5.      Психологія особистості: Словник-довідник / Під ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. — К.: "Рута", 2001. — 320 с.

6.      Іrvin D. Yalom. Existential Psychotherapy. — N.Y.: "Basic Books", 1980. / Пер. с англ. Т.С. Драбкиной. — М.: "Класс", 1999. — 321 c. Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info