zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДІАГНОСТИКА АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДУ N – ТЕСТЕР

 

Ткаченко І.Ю., Господаренко Г.М.

Україна, м. Умань,

Уманський національний університет садівництва

 

Our research has shown. Between the harvest of winter wheat spelled, indicators N-tester there is a close correlation.

 

Пшениця найцінніша зернова культура. В сучасних умовах реформування агропромислового комплексу з його недостатнім рівнем ресурсозабезпеченості формування врожаю та якості зерна пшениці озимої, значно зростає роль і значення технології її вирощування, яка спрямована, перш за все, на створення оптимальних умов росту і розвитку рослин у відповідних ґрунтово-кліматичних умовах. Технологія вирощування пшениці озимої передбачає певну послідовність агротехнологічних прийомів, серед яких суттєва роль належить діагностиці азотного живлення рослин [1, 2].

Одним з найдоступніших факторів регулювання росту й розвитку рослин є управління їх мінерального живлення. Це можливо лише за належної діагностики живлення рослин, тобто завчасного виявлення нестачі чи надлишку елементів живлення [3].

Рекомендації щодо внесення азотних добрив на весь період вегетації розробляються навесні. На жаль, ці рекомендації не повністю враховують ті зміни в ґрунті і рослинах, що відбуваються впродовж вегетації та можуть вплинути на потреби рослин в елементах живлення. Нині створені й апробовані нові методики та прилади, що дозволяють швидко, просто й точно визначити необхідні дози азотних добрив для проведення підживлень в періоди гострої нестачі азоту. Такими приладами є хлорофіл-метри [4]. Між вмістом азоту і хлорофілу в листках є тісна кореляційна залежність. Інтенсивність зеленого забарвлення листка залежить від вмісту хлорофілу й, отже, вказує на забезпеченість рослин азотом. На цій основі розроблено портативні прилади N – тестери. N – тестер застосовують для визначення потреби в азотних підживленнях сільськогосподарських культур. Оскільки різні види і сорти сільськогосподарських культур різняться вмістом хлорофілу, одержані внаслідок вимірювання величини потрібно уточнювати. На результати вимірювань не впливають час дня, покриття листків засобами захисту рослин або вологою. Для підвищення точності вимірювання (мінімум 30 рівномірно розміщених по полю вимірів) проводять на молодих, повністю розвинених листках у відповідній фазі розвитку рослин [5]. Прилад дозволяє спостерігати за динамікою азотного живлення рослин упродовж вегетації, оперативно встановлювати необхідність та своєчасність азотного підживлення. Це сприяє раціонально використовувати азотні добрива для отримання високої продуктивності культур [6].

Мета досліджень. Мета дослідження – встановити оптимальні строки, дози і норми внесення азотних добрив під пшеницю спельту в Правобережному Лісостепу України.

Методика проведення досліджень. Дослідження проведено на дослідному полі Уманського НУС упродовж 2011 2012 років.

Завданням дослідження було встановити оптимальні норми і строки внесення азотних добрив на фоні Р60К60 під пшеницю спельту озиму на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому Правобережному Лісостепу.

Предмет дослідження – оптимізація азотного живлення пшениці спельти на чорноземі опідзоленому застосуванням різних норм, строків і способів внесення азотних добрив.

У досліді вирощували сорт пшениці спельти Зоря України. Попередником був горох. Варіанти в досліді розміщувались послідовно, у триразовій повторності. Площа дослідної ділянки – 72 м2, облікової – 40 м2. Відповідно схеми досліду вносили аміачну селітру (34 % N, ГОСТ 2-85), суперфосфат гранульований (19,5 % P2O5, ГОСТ 5956-78), калій хлористий (60 % K2O, ГОСТ 4568-95). Фосфорні та калійні добрива вносили під основний обробіток ґрунту, а азотні – відповідно схеми (табл.) досліду: під передпосівну культивацію, у підживлення напровесні, в фазах кущіння та виходу в трубку. Діагностику забезпеченості рослин пшениці спельти азотом проводили через 10 діб після проведення підживлення у фазах кущіння, виходу в трубку та колосіння за допомогою портативного приладу N-тестер виробництва компанії „Norsk Hydro” (Норвегія).

Результати наших досліджень показали, що показники вимірювання приладом N-тестера змінювались залежно від норм і строків внесення азотних добрив, фази росту і розвитку рослин пшениці спельти (див. табл.). У пшениці спельти показник приладу в фазі кущіння у варіанті без добрив становив 509 од. і зростав до 645 у варіанті фон + N120. У фазі виходу в трубку він порівняно з фазою кущіння відповідно зростав з 500 до 666 од. У фазі колосіння різниця дещо знижувалася порівняно з фазою виходу в трубку відповідно з 476 до 643 од.

 

Таблиця

Діагностика забезпеченості пшениці спельти азотом за допомогою приладу N - тестер

Варіант досліду

Фаза росту і розвитку рослин

Кущіння

Вихід у трубку

Колосіння

2011 р.

2012 р.

2011 р.

2012 р.

2011 р.

2012 р.

Без добрив (контроль)

594

424

522

407

493

379

Р60К60 – фон

596

482

525

413

494

444

Фон + N30 перед сівбою

639

548

581

523

506

452

Фон + N30

657

584

606

577

537

525

Фон + N60

676

611

645

597

573

535

Фон + N90

698

632

676

625

604

568

Фон + N120

719

655

687

646

628

588

Фон + N0 + N30

592

481

597

575

525

508

Фон + N0 + N60

599

494

624

602

558

534

Фон + N30 + N30

655

591

637

614

562

537

Фон + N60 + N30

674

605

663

632

606

587

Фон + N30 + N60

658

590

651

641

604

596

Фон + N60 + N60

677

617

672

658

621

601

Фон + N30 + N30 + N30

659

578

655

621

599

585

Фон + N30 + N60 + N30

652

578

673

654

623

601

Фон + N60 + N30 + N30

670

619

675

656

628

606

НІР05

33

32

30

31

31

25

 

Представлені результати кореляційного зв’язку між урожайністю і показами N-тестера обґрунтовують можливість використання приладу для прогнозування врожайності пшениці спельти (рис. 1 – 3).

 

Рис. 1. Покази приладу N-тестер у фазу кущіння залежно від урожайності пшениці спельти озимої, 2011–2012 рр.

 

Рис. 2. Покази приладу N-тестер у фазу виходу в трубку залежно від урожайності пшениці спельти озимої, 2011–2012 рр.

 

Рис. 3. Покази приладу N-тестер у фазу колосіння залежно від урожайності пшениці спельти озимої, 2011–2012 рр.

 

Висновок. Результати проведених нами досліджень показали, що між урожайністю пшениці спельти озимої та показниками приладу N-тестер існує тісний кореляційний зв’язок.

 

Список використаної літератури

1.      Шелепов В.В. Морфология, биология, хозяйственная ценность пшеницы / В.В. Шелепов, В.М. Маласай, А.Ф. Пензев и др. – Мироновка, 2004. – 524 с.

2.      Жемела Г.П. Качество зерна озимой пшеницы / Жемела Г.П. – К.: Урожай, 1973. – 184 с.

3.      Господаренко Г.М. Розробка та обґрунтування інтегрованої системи удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. с.-г. наук: спец. 06.01.04 “Агрохімія” / Г.М. Господаренко. - К., 2007. - 40 с.

4.      Leake A.R., Paulson G.A. An evaluation of soil mineral N, leaf chlorophyll status and crop canopy density on the yield of winter wheat / A.R. Leake, G.A. Paulson // Precision Agriculture. – 1997. – V. 1. – P. 137 – 143.

5.      Господаренко Г.М. Агрохімія: Підручник / . – К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. – 400 с.

6.      Науково-методичні рекомендації з оптимізації мінерального живлення сільськогоспо-дарських культур та стратегії удобрення / [Городній М.М., Бондар О.І. та ін.]. – К.: ТОВ “Алефа”, 2004. – 140 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info