zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ

 

Трофименко Г. С.

Україна, м. Дніпропетровськ, НМетАУ

 

В статье приведена методика и анализ оценки финансовых затрат коммунального учреждения детская областная клиническая больница.

 

Аналіз фінансових витрат є одним з важливих розділів економічного аналізу діяльності закладів охорони здоров'я. Раціональний розподіл бюджетних коштів дає змогу більш ефективно використовувати наявні кошти та удосконалювати систему надання медичних послуг в цілому.

Розрахунки за зазначеною нижче методикою аналізу фінансових витрат проводилися на основі даних про фінансові витрати комунального закладу Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня (КЗ ДОДКЛ) за період 2010-2012 роки [1-2].

Аналіз окремих показників в структурі фінансових витрат закладу не дає змоги оцінити ефективність розподілу витрат за окремими статтями, тому доцільно побудувати деякий агрегований критерій, який враховує всі показники одночасно. Для цього пропонуємо використати метод адитивної згортки критеріїв, що базується на чотирьох етапах: обґрунтування допустимості згортки; нормалізація критеріїв для їх зіставлення; врахування пріоритетів (важливості) критеріїв; побудова функції згортки, що дозволяє вирішити завдання оптимізації.

1.                  Обґрунтування допустимості згортки вимагає підтвердження, що представлені показники ефективності є однорідними.

2.                  Нормалізація критеріїв проводиться подібно нормуванню показників.

3.                  Облік пріоритетів критеріїв здійснюється в більшості методів згортання шляхом завдання вектора коефіцієнтів важливості критеріїв.

У результаті нормалізації та врахування пріоритетів критеріїв утворюється нова векторна оцінка. Саме ця отримана векторна оцінка підлягає перетворенню з використанням функції згортки. Спосіб згортки залежить від характеру показників і цілей оцінювання системи.

4.                                 Адитивна згортка компонентів векторного критерію полягає у поданні узагальненого критерію у вигляді суми зважених нормованих приватних критеріїв.

Адитивна згортка переводить абсолютні значення у відносні, що дозволяє порівнювати різнорідні якості та приводить значення критеріїв до діапазону [0; 1] абсолютної шкали, що дає можливість здійснювати в ній всі допустимі математичні операції. Адитивна згортка найбільш прийнятна для критеріїв, що представляють собою однорідні за змістом і близькі за масштабом значень величини.

Під локальним критерієм будемо розуміти окрему статтю витрат.

Цільова функція j має вид:

 

                                                (1)

де – відносний коефіцієнт важливості i-го локального критерію, ≥0,=1, спосіб визначення його значень встановлюється експертами;

 – значення і-го локального критерію оптимальності у нормованому вигляді для  можливого варіанту фінансових витрат.

Операція нормування дозволяє виключити вплив на цільову функцію j одиниць виміру, величини інтервалу допустимих значень локального критерію, а також уточнює його екстремальність по максимуму:

 

, якщо fi=>max

, якщо fi=>min

 

(2)

 

де[] – область допустимих значень i-го критерію, тобто  – мінімальне з можливих значень критерію, а максимальне [3].

Коефіцієнт важливості i-го локального критеріюрозраховано методом ранжування.

У таблиці 1 наведені вихідні дані по фінансовим витратам за 2010-2012 роки у КЗ ОДКЛ .

Таблиця 1 Вихідні дані для розрахунків агрегованого критерію

 

max

min

max

max

max

min

min

max

min

 

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

2010

27 153 952

912 300

7 228 033

1 904 500

1 306 046

3 232 534

120 000

8 306 000

5 641 097

2011

28 521 783

816 136

6 228 600

2 029 851

1 319 825

4 108 896

96 000

3 164 600

11 193 045

2012

33 459 770

889 514

6 031 186

2 106 569

1 494 243

5 042 426

119 141

2 341 357

27 294 050

λі

0,20

0,11

0,18

0,16

0,02

0,07

0,04

0,13

0,01

fі-

27 153 952

816 136

6 031 186

1 904 500

1 306 046

3 232 534

96 000

2 341 357

5 641 097

fі+

33 459 770

912 300

7 228 033

2 106 569

2 106 569

1 494 243

5 042 426

120 000

8 306 000

 

В першому рядку вказано напрям оптимізації локальних критеріїв f1…f9, які відповідають послідовності в структурі основних витрат:

f1 – питома вага витрат на заробітну плату;

f2 – питома вага витрат на предмети, матеріали;

f3 – питома вага витрат на медикаменти;

f4 – питома вага витрат на харчування хворих;

f5 – питома вага витрат на інші видатки;

f6 – питома вага витрат на комунальні послуги;

f7 – питома вага витрат на субсидії та трансферти;

f8 – питома вага витрат на обладнання;

f9 питома вага витрат на капітальний ремонт та на реставрацію та реконструкцію.

Проводимо нормування критеріїв за формулою 2 та знаходимо значення цільової функції за формулою 1 (див. табл. 2).

Таблиця 2 Результати розрахунків нормованих значень локальних критеріїв

 

f^1

f^2

f^3

f^4

f^5

f^6

f^7

f^8

f^9

2010

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,42

2011

0,22

1,00

0,16

0,62

0,07

0,52

1,00

0,14

0,74

0,46

2012

1,00

0,24

0,00

1,00

1,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,45

 

де f^1…f^9 – нормовані значення критеріїв.

 Порівнявши значення агрегованого критерію, можна зробити висновки, що найкращим чином розподілені витрати по статтям у 2011 році, оскільки значення цільової функції у цьому році приймає найбільше значення. Це не є ідеальним варіантом, але є найкращим з існуючих. Тобто, в подальшому, доцільно дотримуватись структури витрат, що відповідає структурі витрат 2011 року.

Слід зазначити, що ця методика реалізована в пакеті MSExcel та може застосовуватись при подальшому накопиченні вихідних даних за наступними роками, що дасть змогу уточнювати оптимальний розподіл витрат. Також дана методика може використовуватись і в інших установах з внесенням незначних змін в вихідних даних та сенсі локальних критеріїв.

 

Література

1.                  Техніко-економічні показники фінансування КЗ  "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" в порівнянні 2010-2011.

2.                  Техніко-економічні показники фінансування КЗ  "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" в порівнянні 2011-2012.

3.                  Блюмин, С.Л. Модели и методы принятия решения в условиях неопределенности [Текст]: учеб. / С. Л. Блюмин, И.А. Шуйкова; – Липецк: ЛЭГИ, 2001. – с. 138.

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info