zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

 

Внукова О.М.

Україна, м. Київ,

Київський національний університет технологій та дизайну

 

В статье рассматриваются особенности и показатели профессиональной направленности будущих инженеров-педагогов. Основным показателем определено отношение к профессии как личной ценности. Выделены направления развития профессиональной направленности будущих педагогов профессионально-технических учебных заведений.

 

На сучасному етапі підготовку педагогічних кадрів для системи професійно-технічної освіти України здійснюють понад тридцять вищих навчальних закладів. Але в ПТНЗ залишається відчутним дефіцит інженерно-педагогічних кадрів, які мають спеціальну підготовку. Чимало випускників з різних причин уникають роботи за фахом. Це обумовлює необхідність активного розвитку професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів.

Питання професійної спрямованості педагога досліджували М. Дьяченко, Л. Кандибович, О. Темрук, А. Черткова, С. Яремчук та ін. Професійній спрямованості майбутніх інженерів-педагогів увага фактично не надавалась, хоча С. Артюх, С. Батишев, Е. Зеєр, В. Зайчук, О. Коваленко, І. Лікарчук, О. Щербак та ін. у своїх роботах висвітлювали різні аспекти професійної підготовки інженерів-педагогів. Метою статті є розкриття особливостей та дослідження напрямів розвитку професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів.

Професійна спрямованість розуміється, насамперед, як сукупність мотиваційних утворень, пов’язаних із професійною діяльністю людини і таких, що зумовлюють вибір професії та прагнення працювати за обраним фахом. На думку Л. Подоляк і В. Юрченко, професійна спрямованість особистості передбачає розуміння та внутрішнє прийняття нею цілей і завдань професійної діяльності, а також співзвучних із нею інтересів, настанов, переконань і поглядів [2, с. 81]. Професійно-педагогічна спрямованість, за визначенням М. Вікторової, це стійка якість особистості, що виражає загальну спрямованість особистості у специфічному виді діяльності – учительській праці, що являє собою систему ставлень індивіда до професії, предмета, що викладає, дітей, себе як суб’єкта педагогічної діяльності [1, с. 25].

Професійною спрямованістю майбутніх інженерів-педагогів уважаємо позитивне ставлення студентів до педагогічної діяльності, взаємодії з учнями ПТНЗ, інтерес до спеціальних і загальнотехнічних дисциплін, готовність до збагачення професійних знань, умінь, навичок, а також розвитку педагогічних здібностей, опанування педагогічною технікою.

Нами були виділені показники професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів: 1) ставлення до професії як особистісної цінності; 2) наполегливість і активність в опануванні професією; 3) готовність до підвищення рівня професійної компетентності. Згідно цих показників ми вивчили судження студентів різних курсів, які навчаються на факультеті „Технологій, сервісу та моди” Київського національного університету технологій та дизайну за напрямом підготовки та спеціальністю „Професійна освіта”. Виявили, що першокурсники не досить чітко уявляють особливості інженерно-педагогічної діяльності. У виборі професії вони орієнтувались на інженерну складову „Технологію виробів легкої промисловості” чи „Дизайн”. Студенти другого та третього курсів, у яких викладаються предмети психолого-педагогічного циклу, вважають, що ці дисципліни можуть принести їм користь, насамперед, для налагодження комунікації у професійній діяльності. Лише дехто з опитаних заявляв про можливість працювати в ПТНЗ. Із студентів четвертого та п’ятого курсів незначна частина майбутніх інженерів-педагогів мріє працювати в профтехосвіті, хоча переважна більшість випускників має позитивне ставлення до педагогічної діяльності. Проте більшість розглядає цей варіант працевлаштування не як бажаний через низьку зарплату та високе емоційне напруження в роботі з учнями. Таким чином, маючи загалом позитивне ставлення до професії інженера-педагога, випускники не охоче пов’язують свою професійну кар’єру з роботою в ПТНЗ.

Відповідно до ставлення до професії ми зафіксували прояви наполегливості й активності в опануванні професійними знаннями та вміннями. Готовність до підвищення рівня професійної компетентності теж виявляється у студентів пропорційно ставленню до майбутньої професійної діяльності. Отже, провідним показником, який обумовлює інші, є ставлення до професії як особистої цінності. Враховуючи це, нами були виділені напрями розвитку професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів: 1) блок психолого-педагогічних дисциплін, які сприяють опануванню методологією і технологією педагогічної діяльності. Уважаємо, що викладачі цих дисциплін мають особливу увагу звернути на дотримання дидактичного принципу професійної спрямованості, а також своїм сумлінням, відповідальністю, натхненням повинні бути взірцем для наслідування у професії, що сприяє формуванню позитивної мотивації у студентів до педагогічної діяльності; 2) використання інтерактивних технологій навчання, що активізує пізнавальну діяльність студентів, формує цікавість до навчального процесу; 3) педагогічна практика як засіб адаптації майбутніх педагогів до діяльності, випробування своїх можливостей, перевірка правильності професійного вибору. Важливо, щоб студенти одержали підтримку від керівників практики та позитивні емоції. Адже позитивне емоційне ставлення до професії – це початкова ланка у процесі становлення потреби у професійній діяльності; 4) наукові дослідження студентів, які дозволяють проявити готовність до професійного саморозвитку.

Нами експериментально було перевірено ефективність посилення останнього напряму. На констатуючому етапі експерименту студенти умовно були розподілені на 3 групи: 1) які чітко орієнтуються на діяльність інженера-педагога (74 %); 2) які вагаються щодо правильності вибору професії (14 %), 3) які не збираються працювати в ПТНЗ (12 %). На формуючому етапі експерименту ми посилили науково-дослідну роботу студентів під час вивчення професійної педагогіки та поза навчальним процесом. Студентам пропонувалися для наукового пошуку теми, які пов’язані з актуальними питаннями системи професійно-технічної освіти. В кінці експерименту ми одержали позитивні зрушення у сформованості професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів: до першої групи вже було віднесено 85 % студентів, другої – 8, третьої – 7. Отже, залучення студентів до наукових досліджень сприяє підвищенню інтересу до педагогічної діяльності в ПТНЗ. Нагальним є теоретичний аналіз та практична перевірки інших напрямів розвитку професійної спрямованості студентів. Вирішення завдання підвищення рівня професійної спрямованості майбутніх фахівців пов’язане з чітким спрямуванням навчально-виховного процесу на професійну спрямованість особистості.

Таким чином, у підготовці майбутніх інженерів-педагогів одним із ключових аспектів є розвиток професійної спрямованості студентів як визначальної характеристики майбутніх фахівців, що дозволяє їм максимально виявити свої здібності, творчо опановувати професією та пов’язувати професійні плани із педагогічною діяльністю в професійно-технічній освіті.

 

Література

1.      Викторова М.В. Формирование профессиональной направленности будущего учителя в учебном процессе педвуза: дис…канд. пед. наук: 13.00.01 / М.В. Викторова; Криворожский гос. пед. ин-т. – Кривой Рог, 1996. – 143 с.

2.      Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: підручник / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. Вид. 3-є, випр. і доп. – К.: Каравела, 2011. – 360 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info