zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

 

Ярошенко Т.Д.

Україна, м. Київ

 

An analysis of the situation on the telecommunication market of Ukraine has been carried out. Dynamics and development prospects of the market and of its separate segments have been considered. The competition level in each segment of the telecommunication market has been studied.

Ключеві слова: телекомунікаційні компанії, мобільний зв'язок, фіксований зв'язок, широкосмуговий доступ, конкурентноспроможність.

 

Вступ. Розвиток сучасної економіки був би ускладнений без використання засобів зв’язку. Саме засоби телекомунікацій дозволяють швидко і якісно вирішувати проблеми в різних сферах економічної діяльності, надають доступ до інформації. Протягом останніх років у сфері надання послуг електрозв’язку відбуваються суттєві зміни. Вони обумовлені зміною конкурентного середовища як зовнішнього (посилюється конкуренція між різними видами зв’язку), так і внутрішнього (з’являються нові оператори) і зміною технологій надання послуг. Тому актуальним є дослідження результатів діяльності ринку електрозв’язку України, що дозволить визначити рівень конкуренції на ринку, зробити прогноз розвитку на найближчий час.

Ряд вітчизняних вчених займаються дослідженням проблем галузі зв’язку, найбільш вагомими є роботи таких вчених, як В.М. Орлова, О.С. Редькіна, Є.М. Стрельчука,

В.М. Гранатурова, Л.О. Стрій та ін. Дослідженням конкурентоспроможності на ринку телекомунікаційних послуг присвячені праці таких вчених: І.В. Булах [5], А.В. Дзюбинський, Л.А. Захарченко, І.А. Кораблінова [4] та ін.

Постановка завдання. Основною метою є дослідження розвитку, тенденцій та закономірностей функціонування ринку телекомунікаційних послуг та проведення практичного аналізу конкурентних відносин між операторами телекомунікацій в Україні.

Методологія. У процесі дослідження використовувались методи порівняння та узагальнення, методи апроксимації, методи системного та порівняльного аналізу, статистичного дослідження та прогнозування.

Результати дослідження. Протягом останніх років доходи від надання телекомунікаційних послуг в Україні стабільно зростають, хоча темпи їх приросту поступово знижуються починаючи з 2008 року (рис. 1, 2).

Можна припустити, що причини зниження темпів приросту доходів від надання послуг електрозв’язку наступні:

·         ринок мобільного зв’язку практично досяг насичення;

·         підвищився рівень конкуренції, що привело до зниження тарифів для користувачі.

 

Рис. 1. Динаміка доходів від реалізації послуг зв’язку

(за даними Національної комісії з питань регулювання зв’язку України (НКРЗ) [1]).

 

Основними сегментами телекомунікаційних послуг є:

·         мобільний зв'язок - питома вага в останні роки складає понад 66 % ;

·         фіксований зв'язок - питома вага в загальному обсязі доходів поступово знижується і склала понад 17 % в 2012 році;

·         широкосмуговий доступ (ШСД) (комп’ютерний зв'язок) – питома вага постійно збільшується і в 2012 році склала понад 11 %.

 

Рис. 2. Темпи приросту доходів галузі зв’язку. (%) (за даними НКРЗ [1]).

 

Розглянемо кожен з сегментів телекомунікаційних послуг.

Ринок мобільного зв’язку.

На сьогоднішній день ринок мобільного зв’язку практично досяг насичення. Як видно з графіка динаміки доходів (рис. 3), починаючи з 2008 року рівень їх змінюється не суттєво і в найближчі 2 роки ситуація не зміниться.

 

Рис. 3. Динаміка доходів від надання послуг мобільного зв’язку за

2005 – 2012 рр., (за даними НРКЗ [1]).

 

Функція зміни доходів від надання послуг мобільного зв’язку від часу описується формулою:

                                                           ln()+15.15                                            (1)

де – функція апроксимації зміни доходів з коефіцієнтом детермінації 0.949;

 – час, роки;

Збільшення доходів відбувається не за рахунок приросту абонентів, як було до 2007 року (рис. 4), а за рахунок збільшення тривалості розмов та надання додаткових послуг та сервісів.

 

Рис. 4. Динаміка кількості абонентів мобільного зв’язку за 2005 – 2012 рр. (за даними НКРЗ [1]).

 

Розглянемо концентрацію ринку

Індекс концентрації визначається як сума ринкових часток найбільших продавців ринку [3]:

де CRK – індекс концентрації ;

N – кількість підприємств у галузі;

                                                                    (3)

 – частка виробництва (продаж) i-ого підприємства в загальному обсязі випуску (збуту) галузі.

Розрахуємо індекс концентрації для перших 3 підприємств з рейтингу, проведеного агентством iKS-Consulting [2] (Таблиця 1):

Тоді =45.22+35.58+13.86=94.66

Показник індексу концентрації має обмеження в використанні, так як не дозволяє диференціювати роль у виробництві різних товаровиробників [3].

 

Таблиця 1

Рейтинг операторів мобільного зв’язку України на кінець 2012 року

Оператор

Частка ринку,   станом на кінець 2010 р., %

Частка ринку,   станом на кінець 2011 р., %

Частка ринку,   станом на кінець 2012 р., %

Київстар

41.56

44.57

45.22

МТС Україна

33.77

34.58

35.58

life:):

18.18

12.51

13.86

 

Розглянемо індекс Херфіндаля-Хіршмана (ННІ) [4]

Індекс Херфіндаля-Хіршмана

де HHI – індекс Херфіндаля-Хіршмана;

N – кількість підприємств у галузі;

 - частка виробництва (продаж) i-ого підприємства в загальному обсязі випуску (збуту) галузі.

HHI=3502.

Згідно [3] при CR3 = 70 – 100 % та HHI = 2000 – 20000 ринок є висококонцентрованим.

 

Ринок фіксованого телефонного зв’язку.

Рівень доходів від надання послуг фіксованого зв’язку в Україні знижується починаючи з 2007 року (рис. 5). Відбувається це за рахунок зниження рівня доходів від надання послуг міжнародного та міжміського зв’язку. У той же час доходи від надання послуг міського та сільського фіксованого зв’язку зростають (рис. 5).

Рівень доходів від надання послуг міжнародного та міжміського фіксованого зв’язку зменшується за рахунок активного розвитку мобільного зв’язку, де оператори пропонують більш вигідні умови для абонентів, та за рахунок розвитку комп’ютерного зв’язку (можливість абонентів спілкуватися через Skype, соціальні мережі, ІР-телефонію). А рівень доходів від надання послуг місцевого зв’язку підвищується, в основному, за рахунок підвищення тарифів на ці послуги.

Рис. 5. Динаміка доходів від надання послуг міжнародного та міжміського, міського і сільського фіксованого зв’язку (за даними НКРЗ [1]).

 

Побудувавши функцію апроксимації зміни рівня доходів від надання послуг фіксованого зв’язку (рис. 6), можна зробити висновок, що в найближчі роки доходи від надання послуг фіксованого зв’язку будуть продовжувати поступово знижуватись.

 

 

 

Рис. 6. Динаміка доходів від надання послуг фіксованого зв’язку

2005 – 2012 рр. (за даними НКРЗ [1]).

 

Функція зміни рівня доходів від часу описується формулою:

=9.871,                                                             (5)

де – функція апроксимації зміни рівня доходів від надання послуг фіксованого зв’язку з коефіцієнтом детермінації 0.842;

х – час, роки.

Кількість абонентів починаючи з 2008 року поступово зменшується (рис. 7), відбувається це за рахунок заміщення телефонів фіксованого зв’язку на мобільні.

На ринку функціонують близько 700 операторів фіксованого зв’язку, абонентська база яких складає 11,74 млн абонентів (за даними НКРЗ [1]). Найбільшим оператором фіксованого зв’язку України є ПАТ «Укртелеком». Кількість абонентів якого станом на кінець 3 кв. 2012 року складає 9,36 млн користувачів [6]. Відповідно частка ПАТ «Укртелеком» в обслуговуванні міського та сільського фіксованого зв’язку складає

80 %, а в обслуговуванні сільського – 95 % (за даними НКРЗ [1]).

Рис. 7. Динаміка кількості абонентів фіксованого зв’язку, млн (за даними НКРЗ [1]).

 

Ринок широкосмугового доступу (ШСД).

На сьогоднішній день ринок ШСД динамічно розвивається. Збільшуються доходи від надання послуг ШСД (рис. 8).

 

Рис. 8. Динаміка доходів від надання послуг ШСД (за даними НКРЗ [1]) з прогнозом на 4 роки.

 

Функція зміни рівня доходів від надання послуг ШСД від часу описується формулою:

= -0.048+1.107+0.491                                     ( 6)

де – функція апроксимації зміни рівня доходів від надання послуг ШСД з коефіцієнтом детермінації 0.997;

 – час, роки.

Разом з тим темпи приросту доходів від надання послуг ШСД знижуються. Це можна пояснити збільшенням рівня конкуренції на цьому сегменті ринку електрозв’язку.

Збільшується кількість абонентів (рис. 9) і кількість інтернет-провайдерів.

 

Рис. 9. Динаміка кількості абонентів ШСД за 2007 – 2012 рр. [1; 7] з прогнозом на 4 роки, млн.

 

Функція зміни кількості абонентів ШСД від часу описується формулою:

=2.218ln()+0.885                                                      (7)

де – функція апроксимації зміни кількості абонентів ШСД з коефіцієнтом детермінації 0.905;

 – час, роки.

Розглянемо концентрацію цього сегменту ринку електрозвязку.

Розрахуємо індекс концентрації та індекс Херфіндаля-Хіршмана для перших 3 підприємств з рейтингу, проведеного агентством iKS-Consulting [7] (Таблиця 2):

Індекс концентрації розраховуємо за формулою (2)

 

Таблиця 2

Кількість абонентів ШСД, та частка продаж кожного підприємства,

розрахована згідно формули (3).

Провайдер

2011 рік

2012 рік

Кількість абонентів, тис

Частка продаж , %

Кількість абонентів, тис

Частка продаж , %

1

ПАО "Укртелеком"

1343.0

27.4

1541.0

30.5

2

ГК "Київстар"

413.7

8.4

629.3

12.4

3

ГК "Воля"

480.3

9.8

534.3

10.6

4

ГК "Тріолан"

220.5

4.5

211.3

4.2

5

ЧАО "Датагруп"

150.0

3.1

170.0

3.4

6

ГК "Вега"

144.0

2.9

150.0

3.0

7

ООО "НПП Танет"

86.3

1.8

108.2

2.1

8

ООО "Фрегат СП"

71.6

1.5

98.6

1.9

9

ООО "Фрінет"

72.5

1.5

85.0

1.7

10

ГК "Airbites"

73.8

1.5

79.9

1.6

 

Тоді  = 53.5.

Індекс Херфіндаля-Хіршмана розраховуємо за формулою (4)

HHI=1194.

Згідно [3] при CR3 = 45 - 70 % та HHI = 1000 – 2000 ринок є помірно концентрованим.

 

Висновки. На основі проведеного аналізу стану ринку телекомунікаційних послуг України зроблено наступні висновки:

·         на сьогоднішній день ринок фіксованого та мобільного зв’язку є насиченим і висококонцентрованим;

·         ринок ШСД динамічно розвивається і є помірно концентрованим.

Практичне знаначення отриманих результатів полягає в можливості прогнозу розвитку телекомунікаційного ринку і визначенню пріоритетних напрямів розвитку. До 2014 року суттєвих змін на ринках фіксованого та мобільного звязку не передбачається. Ринок ШСД буде продовжувати нарощувати абонентську базу. Великі фірми будуть намагатися обійняти максимальну частку ринку. Провайдери, які обслуговують невелику частку ринку, будуть або викуплені більш крупними фірмами або зникнуть. Через декілька років ринок ШСД буде близький до насичення.

Великим компаніям доцільно диверсифікувати свої ресурси на розвиток суміжних послуг. Суттєву перевагу отримають підприємства, які мають широкий спектр додаткових послуг.

У цілому на ринку телекомунікації конкуренція постійно посилюється. Тому подальшого дослідження потребують методи оцінки конкурентоспроможності сучасних підприємств зв’язку.

 

Література:

1.      Звіт щодо діяльності НКРЗ та стану телекомунікацій в Україні. [Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://www.nkrz.gov.ua/uk/1360082595/

2.      AС&М: В Україні кількість абонентів мобільного зв'язку за IV квартал 2012 р. виросла на 2 % - до 57,438 млн. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/ac-m-v-ukraine-kolichestvo-abonentov-sotovoy-svyazi-za-iv-kvartal-0602201316220

3.      Розанова Н.М. Микроэкономика фирмы / Н.М. Розанова, И.В. Зороастрова - Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 - 384 с.

4.      Кораблінова І.А. Управління конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. А. Кораблінова. – Одеса, 2011. – 22 с.

5.      Булах І.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства електрозв'язку : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / ОНАЗ. — О., 2008. — 20 с.

6.      С начала года почти 400 тыс. украинцев отказались от фиксированной связи. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://korrespondent.net/business/companies/1416608-s-nachala-goda-pochti-400-tys-ukraincev-otkazalis-ot-fiksirovannoj-svyazi

7.      iKS-Consulting назвала лучших украинских интернет-провайдеров. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.imena.ua/blog/iks-brdbПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info