zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Використання стратегії “блакитного океану” в антикризовому управлінні підприємством

 

Яцюк О.С.

Україна, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу

 

“Голубой океан” – свободная рыночная ниша, которую фирма создает путем концентрации на ключевых для потребителей критериях выбора и оценки продукта. Стратегия “голубого океана” призвана предупредить возможность развития кризисных явлений на предприятии из-за проигрыша в конкурентной борьбе или исчезновения его ниши на рынке, поэтому ее следует использовать при проведении оздоровительных процедур.

 

В сучасному глобалізованому світі фірма, яка прагне досягти успіху на ринку в умовах жорсткої конкуренції, повинна, перш за все, обрати вірну стратегію своєї діяльності. Проте це повинна бути не просто хороша стратегія, а стратегія, яка б забезпечувала перевагу фірми над конкурентами. Такою стратегією може бути знаходження або створення ніші на ринку, яка не зайнята іншими. Саме реалізація цього підходу передбачається стратегією “блакитного океану”, розробленою науковцями Чан Кімом та Рене Моборн [1]. Зміст стратегії “блакитного океану” полягає власне у формуванні такого “блакитного океану”, тобто місця на ринку, де відсутня конкуренція.

Згідно позиції авторів розгляданої концепції, на ринку існують “червоні” та “блакитні океани”. Основними ознаками стратегії “червоного океану” є: 1) боротьба в існуючому ринковому просторі; 2) перемога над конкурентами; 3) експлуатація наявного попиту; 4) дотримання компромісу “цінності-витрати”; 5) побудова всієї системи діяльності компанії залежно від стратегічного вибору, орієнтованого або на диференціацію, або на низькі витрати.

На противагу цьому, стратегія “блакитного океану” передбачає: 1) створення вільного від конкуренції ринкового простору; 2) можливість не боятися конкуренції; 3) створення нового попиту й оволодіння ним; 4) руйнування компромісу “цінності-витрати”; 5) побудова всієї системи діяльності компанії відповідно до завдання одночасного досягнення диференціації й зниження витрат [1, с. 18].

Таким чином, “блакитний океан” – це вільна ніша, яку компанія самотужки створює. Необхідність цієї ніші пов'язана з незадоволенням або неповним задоволенням споживачів шляхом концентрації на ключових для споживачів критеріях вибору і оцінки продукту [2].

При розробці стратегії “блакитного океану” доцільно використовувати пропоновану авторами цієї стратегії матрицю “скасувати-знизити-підвищити-створити”, тобто визначити, які існуючі загальноприйняті ознаки подібних існуючих бізнесів необхідно скасувати, які знизити, які підвищити та які створити [1, с. 29-37].

Чан Кім та Рене Моборн виділяють шість основних варіантів створення “блакитного океану”, які можна використовувати окремо чи в будь-яких поєднаннях: 1) зміна меж існуючого ринку (в першу чергу – через створення нового ринкового простору на межі двох і більше галузей); 2) дослідження існуючих стратегічних груп споживачів та створення нових (особливо, якщо в процесі дослідження вдасться виявити потенційних споживачів, які не задоволені існуючою сегментацією ринку); 3) дослідження ланцюжка клієнтів, які безпосередньо чи опосередковано приймають рішення про придбання товарів чи послуг та орієнтація на ту групу потенційних споживачів, з якими не працюють конкуренти; 4) аналіз процесів, які відбуваються до, під час і після використання існуючих товарів та послуг та пропонування додаткових; 5) аналіз функціональної та емоційної привабливості товарів чи послуг для споживачів та знаходження можливостей зміщення наголосу в напрямі до емоційно-орієнтованих товарів та послуг; 6) аналіз та прогнозування можливого розвитку ринку з віднайденням ніш, які виникнуть в майбутньому [1, с. 42-80].

Після вибору варіанту створення “блакитного океану” слід дотримуватися такої послідовності дій щодо її безпосередньої розробки та впровадження в діяльність підприємства: 1) фокусування на загальній картині, а не на цифрах, що дає можливість виходу за існуючі межі галузі; 2) вихід за межі існуючого попиту через аналіз мотивів та споживчих переваг тих, хто наразі не є споживачами пропонованих товарів чи послуг; 3) правильне визначення стратегічної послідовності дій щодо побудови стійкої бізнес-моделі; 4) подолання основних організаційних перешкод, які виникають, перш за все, в сферах відсутності мотивації персоналу, обмеженості ресурсів, можливого неприйняття змін менеджерами та рядовими працівниками; 5) вмонтування процедур реалізації стратегії в існуючі бізнесові процеси чи створення нових бізнес-процесів; 6) забезпечення періодичного оновлення стратегії, сприйняття процесу її створення як циклічного [1, с. 83-199].

Варто зауважити, що реальність вимагає від підприємства досягнення успіху в обох “океанах”, але оскільки воно вже знайоме з конкуренцією в “червоному океані”, необхідно навчитися не тільки виходити за межі конкурентного ринку, але й робити це регулярно [1, с. 200].

Слід зазначити, що стратегія “блакитного океану” – це приклад стратегії, яка покликана попередити можливість розвитку кризових явищ в діяльності підприємства через програш в конкурентній боротьбі або через зникнення її ніші на ринку. Тобто за своєю суттю ця стратегія є антикризовою, її основна мета співпадає з метою антикризового управління [3, с. 23-24]. Як було зазначено вище, основним спрямуванням стратегії “блакитного океану” є вихід за межі існуючого ринку, створення нової унікальної ніші, де відсутня конкуренція. Підприємство може застосувати цю стратегію в будь-який момент своєї діяльності, але в умовах кризи, коли традиційні стратегії вже зазнали невдачі, використання стратегії “блакитного океану” може бути дієвим засобом вирішення проблем. Вагома перевага аналізованої стратегії в тому, що вона передбачає таку перебудову діяльності підприємства, яка має за мету досягти одночасної диференціації та зниження витрат, а в умовах зародження та розвитку кризових явищ це може бути вирішальним фактором оздоровлення підприємства та досягнення успіху в майбутньому [4, с. 393-395].

Підсумовуючи викладене вище, слід зазначити, що стратегію “блакитного океану” варто рекомендувати до використання на будь-яких підприємствах, а в першу чергу на тих, які перебувають в передкризовому та кризовому станах та потребують застосування санаційних заходів.

 

Література:

1.      Чан Ким У. Стратегия голубого океана / У. Чан Ким, Рене Моборн. – Пер. с англ. – М.: HIPPO, 2005. – 272 с.

2.      Сорока І.Б. Стратегія “блакитного океану” як інструмент досягнення лідерства компанії / І. Б. Сорока [Електронний ресурс] // Матеріали Шостої всеукраїнської науково-практичної конференції “Соціум. Наука. Культура” (26-28.01.2010). – Режим доступу: http://intkonf.org/soroka-ib-strategiya-blakitnogo-okeanu-yak-instrument-dosyagnennya-liderstva-kompaniyi/

3.      Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп. / В. О. Василенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 504 с.

4.      Яцюк О.С. Розробка та реалізація плану фінансової санації підприємства / О.С. Яцюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 4 (36). – Рівне: НУВГП, 2006. – С. 392-399.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info