zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ГРУП МІКРООРГАНІЗМІВ У РИЗОСФЕРІ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ Лінтур 70 WG ТА РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ЕМІСТИМ С

 

Заболотний О.І., Заболотна А.В.

Україна, м. Умань,

Уманський державний аграрний університет

 

Изучено действие гербицида Линтур 70 WG при внесении без рострегулятора и совместно с регулятором роста Емистимом С на микробные группировки ризосферной микрофлоры яровой пшеницы, в том числе и основных физиологических групп микроорганизмов: нитрификаторов І и ІІ фаз нитрификации, аммонификаторов и целюлозоразрушающих бактерий

 

Загальновідомо, що родючість ґрунтів формується під впливом складної системи екологічних факторів природного або антропогенного походження, серед яких визначна роль належить біохімічній діяльності мікроорганізмів. Ґрунтові мікроорганізми різного систематичного походження беруть участь у формуванні всіх важливих властивостей грунту, а також виділяють біологічно активні речовини та забезпечують рослинам доступність поживних речовин [1].

Еволюція закріпила за мікроорганізмами найважливішу ланку кругообігу речовин у біосфері – розкладання і мінералізацію величезної маси органічних речовин, що безперервно надходять у ґрунт і водойми, синтез азотних сполук з азоту повітря [2, 3].

Дослідженнями біологічної активності ґрунтів при застосуванні гербіцидів та агрохімікатів встановлено як їх негативний вплив на ґрунтову мікрофлору [4], так і відсутність чітко вираженої негативної дії [5, 6]. Важливість функцій мікробіоценозу ризосфери для росту і розвитку рослин зумовлює інтерес дослідників до вивчення закономірностей зміни його стану залежно від впливу факторів антропогенного і природного характеру [7].

На сьогодні питання співіснування сільськогосподарських культур з ризосферною мікрофлорою, вивчене недостатньо. Особливої актуальності воно набуває при застосуванні у посівах сільськогосподарських культур гербіцидів, які є ксенобіотиками, та різних регуляторів росту рослин [8], адже будь-який абіотичний вплив на агробіоценози порушує встановлений перебіг процесів, що відбуваються у грунті [9]. Тому вивчення еколого-трофічних груп мікрооганізмів і моніторинг змін у цій важливій частині ґрунтового покриву є надзвичайно актуальним.

У зв’язку з наведеним нас цікавило, як впливає застосування різних норм гербіциду Лінтур 70 WG, внесених окремо і у бакових сумішах з регулятором росту Емістим С, на ріст і розвиток ризосферної мікрофлори пшениці ярої.

Досліди проводили в польових і лабораторних умовах кафедри біології Уманського національного університету садівництва в посівах пшениці ярої сорту Колективна 3. Гербіцид Лінтур 70 WG у нормах 120, 150 та 180 г/га вносили по сходах пшениці ярої у фазу кущіння окремо і сумісно з регулятором росту Емістимом С у нормі 10 мл/га. Повторність досліду – триразова. Ґрунт – чорнозем опідзолений важкосуглинковий (вміст гумусу – 3,3%). Препарати вносили обприскувачем ОГН–600 з витратою робочого розчину 300 л/га. Облік різних видів мікроорганізмів у ризосфері кукурудзи виконували з використанням загальноприйнятих методик [10].

Виконані аналізи показали, що різні норми і способи застосування гербіцидів та регулятора росту мали різний вплив на ріст і розвиток мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп у ризосфері пшениці ярої.

Так, кількість нітрифікаторів І фази нітрифікації при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG у нормі 120 г/га зросла на 10,2% у порівнянні з контролем І (без препаратів і ручного прополювання), а за дії 150 г/га – на 16,5%. При внесенні 180 г/га Лінтуру 70 WG спостерігалося деяке зниження кількості нітрифікаторів у порівнянні з попередніми варіантами, тут їх чисельність перевищувала контроль І на 7,2%, що може свідчити про деяке пригнічення даної групи мікроорганізмів підвищеними нормами гербіцидів, які діють як ксенобіотики.

За сумісного застосування Лінтуру 70 WG з Емістимом С спостерігався більш активний розвиток нітрифікаторів І фази порівнянно з дією цих препаратів окремо. Так, кількість нітрифікаторів І фази за внесення 120 г/га Лінтуру 70 WG з

регулятором росту зросла проти контролю І на 28,0%, що також на 17,1 % перевищує варіант із застосуванням Емістиму С без гербіциду. Чисельність нітрифікуючих мікроорганізмів І фази нітрифікації за дії 150 г/га Лінтуру 70 WG та 180 г/га Лінтуру 70 WG у суміші з Емістимом С перевищувала відповідно до норм препаратів на 21,6 та 18,7% контроль І.

Розвиток мікроорганізмів ІІ фази нітрифікації відбувався дещо активніше у порівнянні з мікроорганізмами І фази нітрифікації. Тут також найбільш активно зростала чисельність мікроорганізмів за внесення суміші гербіциду Лінтуру 70 WG з Емістимом С. Так, при дії 120 г/га Лінтуру з регулятором росту кількість нітрифікаторів ІІ фази була найвищою – 141,1% проти контролю І. За підвищення норми гербіциду у суміші з Емістимом С спостерігалося поступове зниження кількості нітрифікуючих мікроорганізмів ІІ фази нітрифікації. Так, при 150 г/га Лінтуру 70 WG їх кількість становила 134,1% проти контролю І, а за норми 180 г/га – 131,5%.

Найменш чутливими до можливої негативної дії гербіцидів виявилися амоніфікуючі мікроорганізми, їх ріст і розвиток у порівнянні з іншими еколого-трофічними групами мікроорганізмів ризосфери пшениці ярої відбувався найбільш активно. Так, при дії Емістиму С кількість амоніфікаторів зросла на 20,5% проти контролю І. За внесення різних норм Лінтуру 70 WG без регулятора росту набільша їх кількість спостерігалася при 150 г/га гербіциду – 124,7% проти контролю І. Норми, що відхилялися від оптимальної в більшу чи меншу сторону, виявляли менший вплив на розвиток амоніфікаторів. Найбільша кількість мікроорганізмів даної еколого-трофічної групи була при застосуванні 120 г/га Лінтуру 70 WG з Емістимом С. У цьому варіанті досліду кількість амоніфікуючих мікроорганізмів перевищувала контроль І на 41,8%, а при внесенні лише Емістиму С – на 21,3 % та на варіанті з внесенням Лінтуру 70 WG (120 г/га) без регулятора росту – на 25,0%.

Вивчаючи дію досліджуваних препаратів на розвиток целюлозоруйнівних мікроорганізмів, нами було встановлено, що найбільш активно вони також розвивалися при внесенні гербіциду Лінтур 70 WG у нормі 120 г/га у суміші з Емістимом С – 121,7% проти контролю І.

Збільшення кількості мікроорганізмів різних фізіологічних груп при дії досліджуваних препаратів, на наш погляд можна пояснити тим, що за рахунок гербіцидів усувається конкуренція з боку бур'янів по відношенню до рослин пшениці ярої за фактори життя (вологу, поживні елементи та ін.). Рослини пшениці краще росли і розвивалися, активно формували наземну частину та кореневу систему, в них активно протікали фізіолого-біохімічні процеси. Це сприяло більш активному виділенню через кореневу систему органічних речовин – продуктів життєдіяльності рослин (ексудатів). Ці речовини є чудовим поживним субстратом для ґрунтових мікроорганізмів, що розвиваються біля коріння у ризосфері і які відіграють важливу роль у ґрунтовому живленні рослин.

Отже, застосування гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С не має негативного впливу на ріст і розвиток загальної чисельності ризосферних мікроорганізмів. Однак серед варіантів досліду із внесенням різних норм Лінтуру 70 WG без регулятора росту найбільша чисельність бактерій і мікроміцетів формується при застосуванні 150 г/га препарату. Сумісне внесення гербіциду з Емістимом С сприяє активнішому розвитку ризосферної мікробіоти серед усіх варіантів досліду, особливо за дії 120 г/га Лінтуру 70 WG у суміші з регулятором росту.

 

Список використаних джерел

1.      Пацко О.В. Перспективність використання азот фіксуючих мікроорганізмів та водоростей для підтримання екологічно стійких агроекосистем / О.В. Пацко, Ю.О. Гончар, Т.В. Паршикова // Агроекологічний журнал. – 2009. – №2. – С. 82–83.

2.      Джам О.В. Гербіциди і мікрофлора / О.В. Джам // Захист рослин. – 1998. – №2. – С.78.

3.      Бакаливанов Д. Детоксикация на хербицида далапон в чернозем – смолнца и влиянието му въерху почвенато микрофлора / Д. Бакаливанов, А. Бойчев // Почвознание и агрохимия. – 1979. – Т.14. – №2. – С. 98103.

4.      Шилкина Е.А., Залка Н.А. Влияние химических и биологических фунгицидов на микробиоту ризосферы сеянцев Pinus sylvestris / Е.А. Шилкина, Н.А. Залка // Микология и альгология. Материалы юбилейной конференции, посвещенной 85-летию кафедры микологии и альгологии МГУ. – М., 2004. – С. 153.

5.      Хамова О.Ф. Биологическая активность чорнозема выщелоченного при минимализации основной обработки почвы в Южной Лесостепи Западной Сибири / О.Ф. Хамова, Л.В. Юмкевич, В.В. Леонова // Агрохимия. – 2002. – №4. – С. 1116.

6.      Arthur T. The organic matter connection / T. Arthur // Farm. Chem. – 1986. –V. 149. – № 6. – P. 49–52.

7.      Поташова Л.Н. Влияние комплексной бактеризации и стимуляции на корневую микрофлору фасоли / Л.Н. Поташова // Наукові основи стабілізації виробництва продукції рослинництва: тези доповідей міжнародної конференції. – Харків, 1999. – С. 191192.

8.      Грицаєнко З.М. Мікробіологічна активність ризосфери ярого ячменю при сумісному застосуванні гербіциду класу сульфонілсечовин гранстару з біостимулятором росту емістимом С / З.М. Грицаєнко, В.П. Карпенко // Вісник УДАУ. – 2005. – № 2. – С. 27–31.

9.      Демкина Т.С. Влияние длительного применения удобрений на дыхательную активность и устойчивость микробных сообществ почвы / Т.С. Демкина, Н.Д. Ананьева // Почвоведение. – 1998. – № 11. – С.1382–1389.

10.  Грицаєнко З.М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів / [З.М. Грицаєнко, А.О. Грицаєнко, В.П. Карпенко]; під ред. З.М. Грицаєнко. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2003. – 320 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info