zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЕВРИСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ МИСЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

 

Бенедюк С.А.

Україна, м. Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Данная статья посвящена выяснению средств формирования эвристических приемов мышления на основе проведенного исследования уровня сформированности эвристических приемов мышления учащихся основной школы.

 

Завдання навчання, розвитку і виховання учнів загальноосвітньої школи спрямовані на реалізацію однієї із цілей освіти: виховати особистість, здатну швидко адаптуватися в умовах життя, і здатну одночасно змінювати ці умови. Відповідно, зусилля школи повинні бути зосереджені у двох напрямах: 1).створення умов для розвитку інтелекту; 2).формування творчих якостей особистості, що навчається. Процес навчання у сучасній школі, на нашу думку та думку науковців та методистів, має бути за своєю суттю евристичним, тобто базуватися на творчому підході до навчання. З цієї точки зору важливим елементом його організації є використання у навчанні (при формуванні понять, доведенні законів, теорем, розв’язуванні задач тощо) сучасних технологій навчання із застосуванням евристичних прийомів мислення. Тому проблема формування евристичних прийомів мислення у основній школі є актуальною проблемою теорії і методики навчання математики.

Необхідно зазначити, що проблемі реалізації евристичних ідей у навчанні математики приділяли увагу такі математики і методисти як Ж.Адамар, Г.Д. Балк, Г.П. Бевз, М.І. Бурда, Б.О. Вікол, Б.В. Гнеденко, С.Г. Губа, Г.В. Дорофєєв, І.І. Зільберберг, Л.Ларсон, Т.М. Міракова, Д.Пойа, Г.І. Саранцев, Є.Є. Семенов, О.І. Скафа, З.І. Слєпкань, Н.А. Тарасенкова, Є.Н. Турецький, Л.М. Фрідман, М.І. Шкіль, Н.М. Шунда та ін.

Метою даної статті є з’ясування засобів формування евристичних прийомів мислення на основі проведеного дослідження рівня сформованості евристичних прийомів мислення учнів основної школи.

Для дослідження рівня сформованості евристичних прийомів мислення для учнів основної школи нами була розроблена система експрес-завдань. Ці завдання були запропоновані учням 5-9 класів Житомирської загальноосвітньої школи №20.

Зупинимось коротко на дослідженнях окремо у кожному класі.

5 клас. У дослідженні брали участь 24 учні, із них - 10 хлопчиків та 14 дівчаток. Учням були запропоновані, заздалегідь підготовлені картки з експрес-завданнями (рис.1) та проведені настанови щодо заповнення та оформлення карток.

Аналіз результатів показує, що високий рівень сформованості математичних знань і навичок притаманний хлопцям ( 70% хлопців виконали всі завдання цілком правильно), але є також і хлопці з достатнім (20%) і з низьким рівнем сформованості евристичних прийомів мислення (10%), що перевищує відповідну кількість дівчат (8%). Відсоток дівчат із високим (57% дівчат впорались з усіма завданнями) та достатнім (35%) рівнем сформованості математичних знань і навичок теж досить великий. Результати досліджень наведені у діаграмі 1.

 

Рис.1. Картка для учнів 5 класу.

 

Діаграма 1. Рівень сформованості евристичних прийомів мислення учнів 5 класу.

 

6 клас. У дослідженні брали участь 28 учні, з них - 15 хлопчиків та 13 дівчаток. Учні отримали картки з експрес-завданнями (рис.2) та прослухали настанови щодо заповнення та оформлення карток.

 

Рис.2. Картка для учнів 6 класу.

 

Результати досліджень подані на діаграмі 2.

Аналіз результатів указує на те, що високий рівень сформованості евристичних прийомів мислення у дівчат 46%, а у хлопців 54%. Дівчат з достатнім рівнем сформованості евристичних прийомів мислення стільки ж, як і з високим (46%), а хлопців менше (33%). Середній рівень сформованості евристичних прийомів мислення: дівчата – 8%, хлопці – 13%.

 

Діаграма 2. Рівень сформованості евристичних прийомів мислення учнів 6 класу.

 

7 клас. У дослідженні взяли участь 25 учнів, серед яких - 16 хлопців та 9 дівчат. Картки із запропонованими завданнями наведені на рис.3.

 

Рис.3. Картка для учнів 7 класу.

 

Результати дослідження подані на діаграмі 3.

 

Діаграма 3. Рівень сформованості евристичних прийомів мислення учнів 7 класу.

 

Аналіз результатів показує, що жоден учень не справився з завданнями повністю. Дівчат з середнім та достатнім рівнями сформованості однакова кількість (по 44 %), з низьким рівнем – 12%.

Серед хлопців 31% з достатнім рівнем сформованості евристичних прийомів мислення, 50 % - з середнім, а 19% - з низьким.

8клас. У дослідженні брали участь 23 учні, серед яких - 8 хлопців та 15 дівчат. Картки із запропонованими завданнями наведені на рис.4.

Із діаграми видно, що у 8 класі сформовані евристичні прийоми мислення всіх чотирьох рівнів. Дівчата виконали завдання краще (високий – 33%, достатній – 27%, середній – 40%), ніж хлопці (високий і середній по 25 %, достатній – 35 %, низький 12%).

 

Рис.4. Картка для учнів 8 класу.

 

Результати дослідження подані на діаграмі 4.

 

Діаграма 4. Рівень сформованості евристичних прийомів мислення учнів 8 класу.

 

9 клас. У дослідженні брали участь 20 учнів, серед яких - 11 юнаків та 9 дівчат. Учні отримали картки з експрес-завданнями (рис.5) та прослухали настанови щодо заповнення та оформлення карток.

Аналіз результатів указує на те, що у дівчат 9 класу евристичні прийоми мислення сформовані на достатньому(22%), середньому(56%) та низькому (22%) рівнях, а у юнаків на високому (9%), достатньому (19%), середньому (36%) та низькому (36%) рівнях (лише 1 учень впорався з усіма завданнями правильно).

 

 

Діаграма 5. Рівень сформованості евристичних прийомів мислення учнів 9 класу.

 

Рис.5. Картка для учнів 9 класу.

 

Наші дослідження були спрямовані на вивчення рівня сформованості евристичних прийомів мислення учнів 5-9 класів основної школи, зокрема, окремо дівчат та хлопців. Порівнюючи результати досліджень, проведених у 5-9 класах, можна сказати, що найвищий рівень сформованості евристичних прийомів мислення в учнів 6 класу, а найнижчий – в учнів 9 класу. Проведені нами дослідження дозволили виявити відмінності у рівнях сформованості евристичних прийомів дівчат та хлопців. Також відмінності проявляються загалом у швидкості виконання завдань (у хлопців швидкість вища, але якість нижча у порівнянні з дівчатами). Ці відмінності необхідно враховувати в процесі навчання математики.

Отже, для формування евристичних прийомів мислення пропонуємо використовувати спеціально розроблену систему задач, яку ми представимо у майбутньому.

 

Література

1.      Скафа О.І. Методичні складові етапів формування понять у евристичному навчанні математики / О.І.Скафа // Математика вшколі. – 2004. – №1. – С.35-38Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info