zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Бутенко В.Г.

Україна, м. Суми, Сумський державний педагогічний

університет ім. А.С.Макаренка

 

Образовательная сфера Украины – это определяющая точка динамики социально-экономического прогресса нашего государства. Глобализация мира, быстрое развитие научных исследований, новые информационные технологии требуют ускоренного инновационного развития образования, создание условий для развития личности, становления ее морального и физического здоровья.

Среди приоритетов реформирования образования государство определило разработку и внедрение образовательных инноваций, призванных качественно изменить содержание, формы, методы, средства, технологии обучения, воспитания и управления.

 

Прогрес людства постійно стає дедалі динамічнишим, що змушує людину не тільки адаптуватись до нових умов життя, а й брати безпосередню участь у творенні прогресивних змін. Тому у практиків та науковців постає завдання формувати у системі освіти і поза нею людину, здатну успішно функціонувати в умовах постійних змін, сприймати мінливість світу не як неприємну тимчасову особливість життя, а як сутнісну характеристику власної життєдіяльності. Це людина з інноваційним типом мислення, культури і поведінки [1].

Демократичні перетворення останніх років в Україні та закріплене Законом України «Про освіту» право на свободу педагогічної творчості, вивільнили творчий потенціал вихователів дошкільних навчальних закладів, спрямований на використання нових прогресивних концепцій, впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій, науково-методичних досягнень, відмову від авторитарної педагогіки; закріплене право вихователя на вибір методів, засобів і організаційних форм навчання, – що є основними умовами успішної реалізації розвивальних, виховних та освітніх завдань сучасного дошкільного навчального закладу. Усе це створює надійне підґрунтя для розроблення й упровадження моделей інноваційних дошкільних навчальних закладів.

Інноваційний дитячий садок є дошкільним навчальним закладом, діяльність якого заснована на оригінальних ідеях і технологіях. Під інноваційними дитячими садками здебільшого розуміють будь-який дошкільний заклад, який запроваджує нововведення. Під педагогічними нововведеннями Н. Федорова вбачає зміни в змісті, технологіях, управлінні навчально-виховним процесом закладів освіти, які орієнтовані на підвищення ефективності навчання й виховання учнів[4].

Аналіз педагогічних досліджень дав змогу, серед інноваційних дошкільних закладів, виокремити дві принципово різні групи:

·         перша – орієнтована на створення новітньої освітньої моделі через різні нововведення, які набувають у процесі розробки статусу системних;

·         друга – орієнтована на реалізацію культурної освітньої системи у принципово нових умовах. Наприклад, досвід перенесення принципів вітчизняних та зарубіжних педагогік: педагогічні ідеї С. Русової, В. Сухомлинського, системи М. Монтессорі, М. Зайцева, Ю. Єфименка, Вальдорфської педагогіки тощо.

Крім того, на сучасному етапі розвитку педагогічної науки у сфері освіти втілюється велика кількість інновацій різного типу, спрямованості та значення, які апробують у дошкільних навчальних закладах. У ході теоретичних досліджень означеної проблеми нами з’ясовано, що досить часто інноваційні процеси є розрізненими, мало керованими, погано продуманими й непідготовленими. Організаційно-освітня система здебільшого формується стихійно, адміністрація та педагогічний колектив її чітко не уявляють. Але тенденції інноваційного розвитку дошкільних закладів можуть бути як позитивними так і негативними, прогресивними і консервативними, корисними та шкідливими. У кожному разі вони повинні бути спрямовані на прогнозування ефективності інноваційних процесів.

Інноваційні перетворення характеризуються визначенням у цьому процесі головного. І задля швидкого пристосування до зовнішніх змін із великої кількості завдань, які спрямовані на здійснення даного перетворення, педагогічний колектив обирає ті, що сприяють найефективнішому та найшвидшому пристосуванню дошкільного навчального закладу до режиму його розвитку. Хоча це відбувається тільки за умов зіставлення окресленного інноваційного перетворення із соціально-педагогічними та матеріально-технічними можливостями закладу.

Зважаючи на те, що кожний дошкільний навчальний заклад має свої особливості, то й підхід до впровадження інновацій теж має бути особливим. Вивчення реальних можливостей, внутрішніх і зовнішніх передумов дає змогу визначити доцільність і готовність педагогічного колективу до впровадження інновацій різного типу в практичну діяльність дитячого садка.

Вважаємо, що при впровадженні інновацій, педагогічний колектив повинен:

·         об’єктивно проаналізувати нововведення та відстежити їх ефективність;

·         з’ясувати зміну статусу закладу внаслідок впровадження інновації;

·         проаналізувати очікувані результати й наслідки;

·         означити збереження традицій та передового педагогічного досвіду, напрацьованого у закладі;

·         визначити стиль правління, який пануватиме в дитячому садку;

·         дослідити як суттєві зміни, внаслідок цього впровадження, сприятимуть розвитку дошкільного закладу від наявного рівня до очікуваного (прогнозування змін, тенденцій розвитку).

Дослідники стверджують, що існують умови, від яких залежить сприйняття педагогічним колективом новації як об’єктивної реальності, а саме: чіткі орієнтири колективу щодо реалізації інноваційної діяльності; своєчасна поінформованість про можливі нововведення, їх результативність; чітка програма запровадження нововведень; особиста мотивація кожного суб’єкта інноваційної діяльності та загальна мотивація на досягнення мети під час спільної діяльності; простежуються спільні погляди й підходи до впровадження новацій [3].

А.Маркова зазначає, що першорядне значення при апробації інновацій мають професійні якості педагогічного колективу, яким у структурі особистості педагога відповідають п’ять груп професійних умінь:

·         гностичні – уміння здобувати, поповнювати й розширювати свої знання, вивчати особистість дитини, а також свою власну;

·         проектувальні – здатність планувати навчальний процес – визначення цілей, урахування психологічних закономірностей, вибір оптимальних видів, методів, прийомів професійної діяльності;

·         конструктивні – уміння обирати оптимальні прийоми і способи навчання, форми роботи, відбирати і дозувати навчальний матеріал;

·         організаційні – здатність організувати свою діяльність і діяльність дітей відповідно до цілей навчально-виховного процесу;

·         комунікативні – уміння використовувати різні механізми формування міжособистісних взаємин між учасниками педагогічного процесу, застосовувати техніку акторської майстерності, запобігати конфліктам і долати їх [2].

Ефективне впровадження інновацій у практичну діяльність дошкільного навчального закладу неможливе без створення сучасного розвивального освітнього середовища, яке спрямоване на розкриття у дітей здібностей та інтересів, які ще не проявились, а також розвивати ті здібності, які вже проявилися, відповідно до притаманних кожному індивідові потенціалів. Обов'язковою умовою забезпечення ефективного розвитку дитини є створення розвивального середовища в єдності всіх його складників: природного, предметно-ігрового, соціального, власного «Я» дитини, тобто організоване за сферами життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам».

Створюючи розвивальний простір інноваційного освітнього середовища, слід враховувати принципи, які допоможуть забезпечити можливості кожної дитини знайти нішу для свого розвитку, реалізації своєї індивідуальності: активності, динамічності, безпечності, урахування закономірностей розвитку дітей, раціональності, гнучкого зонування, поліфункціональності, комфортності кожної дитини, позитивного емоційного навантаження, поваги до думки дитини.

Таким чином, впровадження інноваційних технологій у сучасні дошкільні навчальні заклади можливе і необхідне лише за умов нововведень, які позитивно вплинуть на якість навчально-виховного процесу й забезпечать його розвиток. Для реалізації цього завдання педагоги повинні мати інноваційний потенціал, який ми вбачаємо у сукупності соціокультурних і творчих характеристик особистості, що виявляє готовність удосконалювати педагогічну діяльність і наявність внутрішніх засобів та методів, які можуть цю готовність забезпечити та створювати розвивальне інноваційне освітнє середовище. Дошкільний період життя людини характеризується самобутністю, неповторністю, несхожістю на інші вікові періоди, є важливим підґрунтям подальшого її становлення, тому призначення інноваційної освіти, яка стимулює і проектує новий тип діяльності та відносин як окремої людини, так і суспільства вцілому – забезпечити наступність та зміни у соціокультурному просторі життя всіх його учасників (вихованців, батьків, педагогів).

 

Список джерел і літератури

1.            Василь Кремень. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / Василь Кремень. – Київ: Грамота, 2005. – 448 с.

2.            Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М.: Междунар. гуманит. фонд «Знание», 1996. – 308 с.

3.            Світлана Кириленко. Інноваційний потенціал педагога / Світлана Кириленко // Завуч. – 2012. – № 5. С. 25 – 28.

4.            Федорова Н.Ф. Організаційно - педагогічні умови діяльності школи – лабораторії наукової установи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка, історія педагогіки та освіти» / Н.Ф.Федорова. – Київ, 1999. – С. 16.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info