zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Маніпуляція як соціально-культурна проблема політичної реклами

 

Калінська О.П., Особа О.А.

Україна, м. Львів,

Інститут підприємництва та перспективних технологій

Національного університету «Львівська політехніка»

 

В статье рассмотрены вопросы проблемы взаимовлияния политической рекламы как социокультурного феномена. Раскрывается манипулятивное влияние на поведение и восприятие информации аудиторией в политической рекламе.

Ключевые слова: политическая реклама, манипулятивное влияние, культурный феномен.

 

Початок ХХI століття - це висування нової актуальної галузі наукового знання - психології маніпуляції. Піднімаються складні дискусійні питання про межі ефективного впливу реклами і маніпулювання суспільною свідомістю, про можливість і необхідність використання маніпулятивних прийомів у рекламі, конструюванні соціальної реальності під впливом ЗМІ [5].

Рівень маніпулювання у засобах масової комунікації високий, що підтверджує аналіз сучасної літератури та наукових досліджень з цієї тематики. На існування маніпулятивної комунікації, що реалізується у таких видах словесності, як реклама, вказує аналіз багатьох науковців: А.Д. Васильєва; І.О. Гольмана, І.В. Крилова, Є.А.Песоцкого; В.Л. Полукарова, Л.І. Рюмшиної; В.М. Шуванова, Г.В. Грачова, Н.І. Богомолова, Д.В. Ольшанського, О. Феофанова, Г.Н. Лебедева, М. Головатого, Войтович Н., та ін.

У процесі реалізації інформаційної та агітаційно-пропагандистської функцій політична реклама впливає на політичні цінності, традиції і норми, які регулюють політичні відносини й визначають стан політичної культури суспільства [7].

Отож, варто наголосити, що досить важливою проблемою реклами у наш час є проблема етичної відповідальності. Адже культурний та моральний рівень того, кого обирає електорат, а особливо їх особиста етична культура відображає стан соціальної культури і моралі нашої країни в цілому. Можна стверджувати, що комунікація в Україні відображає рівень соціальної культури самого суспільства. Оскільки рекламне повідомлення завжди потребує однієї «мови» як відправника, так і адресата, адже його кодування і його дешифровка передбачає, що обидва суб’єкти рекламної комунікації належать до однієї культури, особливо в частині суспільних стереотипів і ціннісних орієнтації.

Сучасний стан політичної культури тісно пов’язаний з демократичним етапом розвитку української держави. Політична культура є невід’ємною частиною політичного життя суспільства, складовою якої є також політична реклама в ЗМІ, що віддзеркалює політичні відносини учасників виборчих змагань. Саме політична реклама в ЗМІ під час передвиборчих кампаній є однією з основних складових, що формує і водночас продукує політичну культуру соціуму. Для формування якісної політичної культури українського суспільства в пресі повинна використовуватися правомірна й належна політична реклама [3].

Незважаючи на частоту виборів та розвинутість ринку політичної рекламної індустрії, в Україні проблеми політичного рекламування на практичному і законодавчому рівні ще недостатньо врегульовані [7].

В Україні немає навіть умовного етичного кодексу. Тому політична телереклама містить елементи політичної нетолерантності. Проблема толерантності свідчить про те, що в Україні низький рівень політичної культури. [10].

Політична культура характеризує суспільство, а також його складові частини – класи, соціальні групи, нації, окремих індивідів. Політична культура містить в своїй структурі політичну свідомість і політичну поведінку. У кожному суспільстві політична культура виявляється по-різному. Політична телереклама – частина політичної культури є формою політичної комунікації і складовою частиною політичної інформації в суспільстві. Політичну телевізійну рекламу постійно супроводжують приховані інтереси політичних лідерів, масові маніпуляції та пропаганда [10].

Політичний текст потрібний для того, щоб переконати, мобілізувати слухачів чи читачів. Конкретні прийоми працюють на те, щоб привернути увагу, описати дійсність зрозумілими для електорату термінами, образами, символами, змалювати ситуацію як кризу чи соціальну еволюцію, створити образ ворога чи друга [2].

Будь-яка реклама, в тому числі політична, сприймається людиною візуально, на слух, на зір, або в їх комбінації, тому рекламу можна поділити на візуальну, аудіальну та аудіовізуальну. Вважається, що з п’яти органів чуття людини для сприйняття реклами найбільше значення мають зір та слух (візуальний та аудіальний канали), при чому зорове сприйняття має активний характер, тому найбільш ефективним в рекламі є вплив на аудиторію через зоровий або візуальний комунікативний канал (підхід нейролінгвістичного програмування) [4]. Таким чином є сенс говорити про вербальні, образотворчі та звукові засоби. Серед основних таких маніпулятивних методів можна назвати: поштову розсилку (ілюзію спілкування), телевізійні ролики, радіо ролики, наочну агітацію (плакати, розтяжки, щити і т. д.), сувенірну продукцію (значки, вимпели, бейсболки, прапори, футболки і т. д. з певними знаками і символами), концерти та інші розважальні заходи.

В період Президентської кампанії 2010 року всі кандидати на пост Президента України в своїй політичній рекламі використовували майже всі вище наведені маніпулятивні прийоми. При формулюванні проблем і потреб народу та держави вони також апелювали до таких базових цінностей, як: матеріальний достаток, стабільність, сила держави, почуття національної гордості, відповідальність за майбутнє країни. [8].

У підручнику з політології наголошується, що політика і мораль — вічні союзники і супротивники. Політика сприяє утворенню мережі соціальних зв´язків людини, групи, спільноти з державою. Мораль покликана здійснювати духовне єднання суспільства [1].

Сьогодні з позиції ХХІ століття можна констатувати, що рекламне повідомлення поступово втрачає ознаки інформативності і стає усе більш прагматичним, маніпулятивним, таким, що впливає на нашу свідомість і підсвідомість [5].

Нам не варто забувати, що ми живемо в динамічному світі, де зміни політичного, соціально-економічного, міжнародного значення відбуваються із значною частотою та здійснюють прямий вплив на щоденне життя та життєві ситуації окремих людей. Сьогодні використовуються різноманітні способи впливу, в тому числі і негативні. Тому проблема забезпечення інформаційної та психологічної безпеки стає наріжним каменем досліджень у сфері соціальних, психологічних та політологічних наук [6].

Адже політична культура є важливою складовою нашого суспільного життя. Тому слід пам'ятати, що залежить вона від якісної і правомірної політичної реклами. Неякісна, в тому числі і неетична, політична реклама має негативний вплив на формування не тільки політичної культури аудиторії, а й громадської думки.

Отже, сучасний політик має володіти всім арсеналом «політичної технології». Адже, політична етика — відкрита система положень, аргументів, поглядів і їй притаманна гнучкість, здатність до творчого оновлення норм. Однак незмінними є головні принципи — визнання значущості й пріоритету моральних чинників у політиці. Адже тільки завдяки їм політика здатна реалізувати свій моральний потенціал. На початку XXI ст. необхідність саме у гуманістичній, морально відповідальній політиці стає загальнолюдською потребою, актуалітетом людської цивілізації [1].

 

Список використаних джерел

1.      Бабкіна О.В. Політологія. Навчальний посібник [Електронний ресурс]: / О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко // / К.: ВЦ , 2006.- 568 c. - Режим доступу: http: //www.info-library.com.ua/books-text-1728.html

2.      Бутова І. Особливості вираження емотивності у політичній рекламі [Електронний ресурс] / Ірина Бутова, Інна Климчук // Мандрівець. – 2012. – № 2. – С. 69-71. - Режим доступу до журн.: http://journal.mandrivets.com/images/file/Butova_2012_2.pdf

3.      Войтович Н. Розвиток політичної культури в Україні та політична реклама в ЗМІ / Наталія Войтович // Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Вісник Львівс. ун-ту. 2011. Вип. 34. С. 230–237.

4.      Дубко Л.О., Максимова К.О. Маніпулятивний потенціал політичної реклами / Л.О. Дубко, К.О. Максимова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14, - (201), Ч. ІІ. - 2010, - С.119.

5.      Зірка В.В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі: автореф. дис. на здоб. ступ. д-ра філол. наук: спец. «Російська мова» 10.02.02 / Зірка Віра Василівна; НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. - К., 2005. - 32 с.

6.      Кучма Л.О. Нормативні межі маніпулювання електоратом у виборчому процесі: автор. дис. на здоб. наук.ступ. кан. пол н.: спец.: 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Кучма Леся Олексіївна, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. - 22 с.

7.      Лютко Н.В. політична реклама у виборчих технологіях: аксіологічно-нормативні виміри та принципи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук спец.: 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Лютко Наталія Віталіївна; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 21 с.

8.      Марецька Н.О. Вплив політичної реклами на вибір електорату в Україні / Н.О.Марецька // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». - № 3 (83) березень 2012. – С. 132-134.

9.      Політична культура передвиборної телереклами 2006 року: Проблема толерантності / М. Павлюк // Телевізійна й радіожурналістика. Збірник науково-методичних праць / відп. ред.: В. В. Лизанчук. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2002. - Вип.7: – 2007 . – С. 206-211.

10.  Що таке політична реклама? [Електронний ресурс]: Специфіка політичної реклами. Міське рекламно-інформаційне підприємство Ратуша. Режим доступу: http://ratusha.com.ua/statti-pro-reklamu/9-2011-07-13-06-47-19.htmlПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info