zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФІТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДНОГО СКЛАДУ ТРАВИ ГІРЧАКУ ЖИВОРОДНОГО (POLYGONUM VIVIPARUM L.) ФЛОРИ УКРАЇНИ

 

Лукіна І.А., Мазулін О.В.,

Мазулін Г.В., Смойловська Г.П.

Україна, м. Запоріжжя,

Запорізький державний медичний університет

 

В статье приведены данные о фитохимическом изучении травы горца живородящего (Polygonum viviparum L.), в период бутонизации и цветения, как перспективного источника флавоноидов противовоспалительного, ранозаживляющего и антимикробного действия. Методом спектрофотометрии и тонкослойной хроматографии, обнаружено 7 флавоноидов, 6 из которых впервые идентифицированы. Установлено максимальное накопление соединений в период бутонизации и начала цветения, до 5,81  0, 29 %.

 

Одним з важливих направлень фармацевтичної науки є розширення асортименту та пошук нових фітотерапевтичних лікарських засобів. Розв'язати це питання можна лише вивченням перспективних рослин, які широко використовуються у сучасній народній медицині.

Природні флавоноїди є одними з найбільш доступних сполук з лікувальних засобів, оскільки вони широко розповсюдженні серед квіткових рослин та достатньо добре вивчені у хімічному та фармакологічному відношенні.

В наш час стоїть проблема раціонального пошуку нових біологічно активних речовин цієї групи серед розповсюджених рослин. З цього приводу дуже цікаво дослідити флавоноїдний склад трави гірчаку живородного (Polygonum viviparum L.).

Наукова назва роду (Polygonum) походить від слів "polys" - багато і "gony" - коліно, через численні вузли на стеблах цих рослин. Налічується близько 300 видів гірчаків, які поширені по всій земній кулі, але переважно в помірних кліматичних умовах. На території України налічується більше ніж 120 видів цієї рослини. Це, як зазвичай, одно- або багаторічні трави [6].

Гірчак живородний (лат. Polygonum viviparum L., Bistorta vivipara) — це трав'яниста рослина з роду Polygonum L. (гірчаків), родини Polygonaceae (гречишні). Багаторічна рослина. Кореневище тверде, бульбовидне, або іноді гачкувато зігнуте, чорно-буре, одягнене залишками старого листя. Стебла висотою 5 — 30 см, прямостоячі. Прикореневі листя довгочерешкові, овальні, довгасті або ланцетні, з серцеподібною або клиноподібною основою, голі, шкірясті, з сизим нальотом; верхні стеблові листя вузьколанцетні, гострі, сидячі, розтруби трубчасті, довгі. Квітки на коротких ніжках, білуваті або рожеві, зібрані в тонкоциліндричне колосся. Плоди тригранні бурі горішки, які дозрівають в липні — жовтні. Вегетаційний період цього виду розпочинається вже в кінці квітня, а закінчується на початку жовтня [2,4].

В хімічному складі рослини ідентифіковані: дубильні речовини, кислота хлорогенова та кофейна, флавоноїди (вітерксин, кверцетин та кверцитрін) [5,7].

Метою даної роботи є вивчення фітохімічного складу флавоноїдів в траві гірчака живородного (Polygonum viviparum L.) під час вегетації в умовах України.

Рослинну сировину (трава гірчаку живородного) було заготовлено в різних регіонах України в період бутонізації та на початку й наприкінці цвітіння (червень – вересень 2011-2012 рр.).

Методом ТШХ на пластинках «Silufol» 254 в системі н-бутанол − оцтова кислота − вода (4:1:2), встановлено присутність в траві рослини флавоноїдів: авікулярину, кверцетину, таксіфоліну, лютеоліну, кемпферолу, рамнезину, кверцетину-3-метилового ефіру.

Для визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів нами розроблена методика прямого спектрофотометричного аналізу. Оскільки спектри поглинання досліджуваних розчинів мали більш близькі максимуми до спектру кверцетину та цей флавоноїд був домінуючий в сумі, на нього в подальшому вели перерахунок кількісного вмісту речовин.

Методика визначення: 0,5 г (точна наважка) трави рослини вносили в колбу ємністю 100 мл та екстрагували 96 % етиловим спиртом три рази по 30 мл при нагріванні на киплячому водяному огрівнику по 20 хв. Гарячі витяги кожен раз фільтрували в мірну колбу ємністю 100 мл, уникаючи потрапляння сировини на фільтр. Фільтр промивали 10 мл 96 % етилового спирту. 5 мл розчину вносили в мірну колбу ємністю 50 мл, об'єм доводили тим самим розчином до позначки та вимірювали оптичну густину отриманого розчину при довжині хвилі 370 нм на спектрофотометрі Specord 200-222U214 в кюветі з товщиною шару 10 мм. В якості розчину порівняння використовували 96 % етиловий спирт.

Паралельно визначали оптичну густину робочого стандартного зразку (РСЗ) кверцетину, приготованого аналогічно досліджуваному розчину.

Для вcix отриманих результатів експерименту проводили статистичну обробку згідно ДФ XI i ДФУ [1,3]. Таким чином, на даному етапі дослідження флавоноїдного складу трави гірчаку живородного ідентифіковані: авікулярину, кверцетину, таксіфоліну, лютеоліну, кемпферолу, рамнезину, кверцетину-3-метилового ефіру.

Отримані результати свідчать про максимальне накопичення флавоноїдів в траві гірчака живородного в період бутонізації та початку цвітіння і складають від 5,520,27% до 5,810,29%. Такі розбіжності вірогідно обумовлені місцем та умовами зростання рослин. Суттєво більш низькі концентрації речовин спостерігаються наприкінці цвітіння та складають від 4, 970,24% до 5, 210,26%.

Результати досліджень можливе використовувати в подальшому хімічному та фармакологічному дослідженні рослини.

 

Список літературних джерел

1.      Державна Фармакопея України 1-ше вид. Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр».− Харків: РІРЕГ, 2001.

2.      Чопик В.И., Дудченко Л.Г., Краснова А. Н.; «Дикорастущие полезные растения Украины» Справочник; Киев, Наукова думка, 1983. - 397 с.

3.      Государственная фармакопея СССР. Вып.2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье. − XI изд. − М.: Медицина , 1989. − 400с.

4.      Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопределенных государств ( в пределах бывшего СССР). Русское издание. СПб.: Мир и семья. 1995. - 992 с.

5.      Шретер А.И. Лекарственная флора советского Дальнего Востока. - М.: Медицина, 1975. - 88 с.

6.      Akeroyd J. R. Polygonum L. // J. R. Akeroyd, D. A. Webb, A. O. Chater // Flora Europaea. - Cambridge. - 1993. - V. 1. - p. 91—97.

7.      Xu Yan-li. Simultaneous Quantitative Determination of Viterxin, Quercetin and Quercitrin in Polygonum viviparum in Tibet Plateau by RP-HPLC.// Yan-li Xu, Qi Dong, Feng-zu Hu // Natural Product Research & Development.-2011, V. 23, 5. - p.894 .Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info