zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІНТЕГРАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

 

Маценко А.А.

Україна, м. Дніпропетровськ, НМетАУ

 

Эффективная, стабильно функционирующая система материально-технического обеспечения (МТО), является важнейшей составляющей бесперебойной работы любого производственного предприятия. Существует несколько основных подходов, позволяющих оценить систему МТО. Тем не мене каждый из них в отдельности не отражает все аспекты функционирования такой системы. В данной работе приводится методика расчета интегрального показателя оценки эффективности системы МТО производственного предприятия.

 

Оцінка ефективності матеріально-технічного забезпечення є важливою складовою системи МТЗ як такої. Не достатньо побудувати систему управління запасами підприємства але ще необхідно оцінити на скільки ця система ефективна і виявити найбільш слабкі її місця.

Треба зазначити що в літературі, присвяченій управлінню МТЗ та логістиці питанню визначення економічної ефективності присвячено дуже мало. Взагалі існують чотири основні критерії оцінки ефективності систем МТЗ:

·         ступінь забезпеченості підприємства продукцією матеріально-технічного призначення [1];

·         оборотність виробничих запасів і її динаміка [2-4];

·         ефективність матеріальних ресурсів [5, 6];

·         оцінка «реальної вартості» запасів [7].

Для того, щоб визначити які переваги та недоліки мають ці підходи необхідно, перш за все, зрозуміти головне завдання системи МТЗ підприємства, яким є, на нашу думку, організація постачання ресурсів на підприємство, що забезпечить безперебійність виробничого процесу (відсутність або мінімізація простоїв через нестачу сировини та матеріалів) при мінімумі витрат. З огляду на це, розглянемо кожен з підходів окремо.

Ступінь забезпеченості підприємства продукцією матеріально-технічного призначення. Переваги цього критерію досить очевидні – за його допомогою можна визначити наскільки забезпечена безперервність виробничого процесу через нестачу сировини та матеріалів. Головним недоліком цього критерію є те, що автори, які його згадують, не наводять методики розрахунку цього показника.

Оборотність запасів. Цей показник є найбільш використовуваним при визначенні ефективності системи МТС. Він визначається відношення собівартості продукції до середніх залишків виробничих запасів за певний період. На нашу думку цей показник має більше недоліків ніж переваг. Система МТЗ будується для закупівлі матеріальних ресурсів та їх зберіганні до часу використання у виробничому процесі. В той же час собівартість продукції це показник, що характеризує ефективність використання всіх без винятку ресурсів підприємства. Таким чином при розрахунку показника оборотності може виникнути ситуація, коли зменшення ефективності використання ресурсів, а, відповідно і збільшення витрат, призведуть до збільшення значення показника оборотності запасів, і навпаки.

Наприклад, впровадження нового устаткування призведе до збільшення собівартості продукції за рахунок амортизації. Збільшиться собівартість, а, відповідно, і збільшиться оборотність запасів. Динаміка показника оборотності запасів показує у такому випадку, що ефективність системи МТЗ збільшується, хоча, насправді, вона залишається незмінною.

Більш того, якщо виникають додаткові витрати в системі МТЗ, які також є частиною собівартості (наприклад, збільшуються витрати складського господарства), це також призведе до покращення показника оборотності, хоча, насправді, ефективність управління запасами зменшується.

Саме тому, на нашу думку, цей показник не може використовуватись при оцінці ефективності МТЗ.

Ефективність матеріальних ресурсів (матеріаломісткість, енергоємність і т.п.). Ці показники взагалі не можна використовувати, оскільки вони показують ефективність використання ресурсів, а не їх постачання та зберігання.

Оцінка «реальної вартості» запасів. При оцінці «реальної вартості» запасів оцінюється вартість нормативного рівня запасів. Під «реальною вартістю» запасів розуміють вартість не тільки сировини і матеріальних нормативного рівня, а і розмір всіх витрат, що стали наслідком створення запасу нормативного рівня. Співвідношення «реальної вартості» запасів та вартості сировини і матеріалів нормативного рівня дає змогу оцінити ефективність системи МТЗ в частині мінімізації витрат на створення запасів. Недоліком цього показника є те, що при його розрахунку використовується нормативний рівень запасу, який встановлюється не на кожному підприємстві і, взагалі, не завжди може встановлюватись.

Таким чином, всі вищерозглянуті підходи мають певні недоліки і не можуть використовуватись у якості показників, що оцінюють економічну ефективність системи МТЗ.

Головною метою системи МТЗ майже будь-якого підприємства, є формування виробничого запасу для забезпечення безперебійного процесу виробництва. При цьому підприємство повинне мінімізувати витрати, пов’язані з формуванням, зберіганням та витрачанням запасів. Таким чином, ефективність системи МТЗ визначається двома різноспрямованими факторами: з одного боку, для забезпечення безперервності виробничого процесу необхідно максимізувати запас для зниження ризику нестачі товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ); з іншого боку, максимізація запасу призводить до виникнення надмірних витрат. До складу таких витрат традиційно включають витрати відділу матеріально-технічного забезпечення та витрати складського господарства. Відповідно ефективність системи управління виробничими запасами має враховувати обидва фактори.

Перший фактор – безперервність виробничого процесу – характеризується тривалістю простоїв, що обумовлені нестачею ТМЦ. Другий фактор – величина витрат, що пов’язані зі створенням запасу – повинен враховувати всі витрати підприємства на закупівлю, зберігання, використання запасів. Врахувати обидва фактори задля оцінки ефективності управління запасами можливо за допомогою інтегрального показника (Кінт), який буде характеризувати відносну ефективність за обома вищезазначеними факторами.

,

(1)

де   Кб - відносна ефективність за фактором безперервності виробничого процесу;

       Кв - відносна ефективність за фактором витрат

Інтегральний коефіцієнт оцінки ефективності системи МТЗ буде змінювати свої значення від 0 до 1 - чим ближчий він до 0, тим краще працює система МТЗ на підприємстві.

Відносна ефективність за фактором безперервності виробничого процесу може бути оцінена відношенням тривалості простоїв, що обумовлені нестачею ТМЦ (П) до номінального часу роботи устаткування (НФ) за звітний період.

.

(2)

У тому випадку, коли простої через нестачу ТМЦ відсутні, тобто коефіцієнт дорівнює 0, ефективність системи МТЗ визначається лише за відносною ефективністю за фактором витрат.

Відносна ефективність за фактором витрат обчислюється як співвідношення витрат, пов’язаних з запасами (Вз), до «реальної» вартості виробничого запасу (ВР). Під «реальною» вартістю виробничого запасу ми розуміємо суму витрат, пов’язаних із запасами в поточному періоді, та вартості ТМЦ, що потупили на склад підприємства (ВТМЦ).

.

(4.3)

Використання в останньому коефіцієнті «реальної вартості» всіх запасів підприємства, а не лише нормативного рівня, дозволить використовувати цю методику у випадках коли норматив не встановлено.

На наш погляд до витрат, пов’язаних з запасами, можливо включити 5 груп витрат:

1) витрати, що пов’язані з фізичним зберіганням запасів. Вони включають (В1):

·         витрати безпосередньо складського господарства: амортизація складського приміщення і техніки, податок на землю, витрати на управління складом, транспортні операції в межах складу, витрати на регламенті роботи, що проводяться з майном з метою забезпечення його зберігання (інвентаризація), охрану, опалення/охолодження, освітлення, вентиляцію, подачу води, прибирання і т.д.

·         загальнозаводські витрати, що виникають при формуванні і зберіганні запасів (заробітна плата тих робітників бухгалтерії, планово-економічного, фінансового відділів, які безпосередньо пов`язані з управлінням запасами і виконують такі операції як нормування і планування запасів, їх облік, оцінку витрат, пов`язаних з запасами, фінансування запасів і т.п.);

2) відсоткові платежі за кредитами, отриманими на закупівлю ТМЦ (для ТМЦ, що закуповуються в кредит) (В2);

3) вартість представлення комерційного кредиту (різниця між вартістю ТМЦ, що придбані з відстрочкою платежу, та вартістю ТМЦ, що були придбані з оплатою «точно в строк») (В3);

4) втрати в кількості запасів при їх зберіганні (визначається за результатами інвентаризацій) (В4);

5) витрати на підготовку ТМЦ, що знаходились у вигляді запасів до виробничого використання (В5).

Зменшення цих витрат, а також зменшення простоїв через нестачу ТМЦ і є, на наш погляд, головними факторами, що визначають ефективність системи МТЗ на підприємстві.

 

Література

1.      Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная логистика. – СПб: Питер, 2001.

2.      Майкл Р. Линдерс, Харольд Е. Фирон. Управление снабжением и запасами. Логистика/Пер с англ. – СПб.: ООО «Издательство Полигон», 1999

3.      Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логістика: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

4.      Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.

5.      Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999.

6.      Зеваков А.М., Петров В.В. Логистика производственных и товарных запасов. Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002.

7.      Бень Т.Г., Маценко А.А. Методика оценки реальной стоимости производственных запасов предприятия // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2003. - №3. – С. 114-116.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info