zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВ: АНАЛІЗ ТА ФОРМУВАННЯ

 

Овецька О.В.

Україна, м. Івано-Франківськ,

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

 

Исследованы актуальные вопросы формирования организационной культуры: типология, методики оценки организацинонной культуры, влияние культуры на деятельность отечественных предприятий. Проанализированы факторы влияния на организационную культуру, а также приведены меры по ее совершенствованию.

 

Динамічні зміни у зовнішньому середовищі не лише викликають ускладнення в операційній діяльності вітчизняних підприємств, але й підвищують актуальність внутрішніх джерел економічного зростання, здатних забезпечити приріст виробництва. Найважливішим системоутворюючим фактором, здатним створити гнучку, адаптивну та ефективну операційну систему, є, на нашу думку, організаційна культура підприємства.

Значимість організаційної культури зростає в умовах посилення конкуренції на товарних ринках та необхідності диверсифікації діяльності підприємств (поява нових напрямів діяльності, підрозділів, філій, представництв тощо).

Мета даної роботи - розробка теоретико - методичних підходів і науково-практичних рекомендацій по створенню сучасної організаційної культури підприємства. Для досягнення даної мети в роботі необхідно було вирішити наступні завдання методичного та прикладного характеру:

1)      розглянути існуючі теоретичні підходи та методи оцінки організаційної культури;

2)      скласти узагальнену типологію організаційної культури;

3)      проаналізувати вплив організаційної культури на діяльність підприємства;

4)      проаналізувати внутрішні організаційні процеси та виявити фактори, що впливають на організаційну культуру досліджуваних підприємств:

5)      розробити рекомендації по удосконаленню організаційної культури.

Досліджуючи феномен організаційної культури, різні автори діють в рамках певної концепції щодо її вивчення (психо-аналітична концепція, біхевіористична концепція, когнітивна концепція) і, відповідно до мети досліджень, визначають зміст, структуру та елементи організаційної культури.

Аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок, що організаційна культура розглядається з позицій різних напрямків, таких як управлінський, економічний, етнокультурний, психологічний [1-4]. Кожен із напрямків за визначеними критеріями висвітлює основний чинник формування та особистісний фактор організаційної культури, а також її основну функцію і, відповідно до них, досліджує це явище. Слід зазначити, що серед них управлінському напрямкові належить основоположна роль. Функція організаційної культури в ньому презентована як інноваційний і антикризовий внутрішній фактор стратегічного управління організацією, узагальнена характеристика рівня її розвитку: структури, цілей, формальних і неформальних комунікацій, способів прийняття рішень, делегування повноважень [1].

До особливостей організаційної культури в українських компаніях експерти відносять зокрема високий рівень пасивності й інертності менеджерів і персоналу, брак ініціативи; високий рівень конфліктності, наявність «контркультур» у підрозділах і групах організацій, представники яких не задоволені організацією, умовами праці.

В типології класичного західного менеджменту, запропонованою Джеффрі Зоненфельдом [3], прийнятною для досліджуваних вітчизняних організацій слід вважати тип організаційної культури - «академічна культура», де кожний працівник має свій специфічний напрям, в якому він розвиває свій творчий та професійний потенціал. Пануюча сьогодні «захисна культура» виникла в ситуації, коли підприємства намагалися виживати, змушені були здійснювати реструктуризацію і скорочувати персонал. За такої культури немає гарантії постійної роботи та можливостей для професійного зростання, така культура є згубною для працівників.

Фахівці вважають, що, як правило, на стадії зародження організації в управлінні нею переважає культура влади; стадію зростання характеризує рольова культура («культура Аполлона»); стадію стабільного розвитку — культура завдань («культура Афіни») або культура особи – «культура Діоніса». Тому нагальним завданням для пересічного українського підприємства є свідоме формування адекватної моделі організаційної культури з використанням засад «культури завдань», яка пристосована до управління в екстремальних умовах та постійно змінюваних ситуаціях (тому основна увага тут приділяється швидкості вирішення проблем). Вона ґрунтується на співпраці, колективному виробленні ідей та загальних цінностей на противагу культурі влади («культура Зевса»), яка переважає у кризі і має жорстку структуру, високий ступінь централізації управління, правила та процедури, що пригнічують ініціативу працівників.

Узагальнивши ці дослідження, ми виділили кілька проблемних зон та критерії, за якими в контексті кожного напрямку велося вивчення організаційної культури. Вплив організаційної культури на складові організаційного розвитку слід розглядати в розрізі наступних складових: організаційна структура; організаційна практика; організаційна поведінка і стиль керівництва; організаційні процеси; темпи розвитку організації.

Отже, в процесі трансформації організаційної культури керівнику доведеться звернути увагу майже на всі аспекти життя сучасної організації та складові її потенціалу, які підтримують її існування: стратегію, структуру (архітектуру організації), стилі управління (підходи та методи керівництва) та професіоналізацію управління (в аспектах компетентності осіб, які реалізують процес організаційних змін). Досягнення відповідності між цими чинниками є важливою складовою успішної зміни організаційної культури.

В рамках організаційної культури кожен працівник підприємства краще усвідомлює свою роль у загальній системі менеджменту, якісніше виконує свої посадові обов'язки. Отже, сформована організаційна культура мобілізує енергію членів організації і спрямовує їх на досягнення стратегічних цілей, подальший розвиток організації.

Практичне значення досліджень полягає в розробці методичних рекомендацій, які дозволять підвищити обгрунтованість рішень при формуванні ефективної організаційної культури вітчизняних підприємств в сучасних умовах. Їх реалізація сприятиме вирішенню наступних проблем: зменшення ступеня опору співробітників запланованим організаційним змінам при запровадженні будь-яких інновацій; розвитку організаційної культури у необхідному напрямку (закріплення «корисних» норм та цінностей, корекції дисфункціональних заходів, запровадження нових); створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі тощо.

 

Список джерел

1.      Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навч. посібник / Г.Л. Монастирський. — К.: Знання, 2008. — 319 с.

2.      Грошев И.В. Организационная культура / И.В. Грошев, П.В. Емельянов, В.М. Юрьев – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 288 с.

3.      Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури. Навч. посібник / Ю.І. Палеха. — 2-ге вид. доп.— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.- 337 с.

4.      Камерон К. Діагностика та зміна організаційної культури / К. Камерон, Р. Куін; Пер. з англ. Під ред. І.В. Андрєєвої. - СПб: Питер, 2001. - 320с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info