zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВЖИВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СКОРОЧЕНЬ В ДІЛОВІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

Петрушенко О.О.

Україна, м. Хмельницький,

ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

Калинюк Н.В.

Хмельницький обласний

інститут післядипломної педагогічної освіти

 

The philosophical and cultural approaches to the causes of acronyms origin (linguistic and extralinguistic factors) are presented in this article; general characteristics of abbreviations has been made and classified according to their structure; general functions downsized lexical units were defined, possible ways to translate abbreviations were presented.

Key words: shortenings, abbreviations, acronyms, transcoding, lexical transformation, compound abbreviations, means of electronic communication.

 

Однією з особливостей розвитку мови є її динамічність. За останні десятиліття зміні лексичного складу мов приділяється багато уваги як вітчизняними, так і закордонними дослідниками (В.І. Заботкіна, Ю.А. Зацний, В.О. Чередниченко, J.L. Dillard). Підвищена зацікавленість до інновацій обґрунтовується тим, що останнім часом в англійській мові з’явився великий прошарок нових слів та словосполучень, утворених під впливом різноманітних соціальних чинників.

Варто зазначити, що у мові економічної літератури зустрічається велика кількість різного роду скорочень. Зростання числа скорочень в сучасній діловій англійській мові є абсолютно закономірним. Наслідком розвитку науки і техніки, міжнародних інтеграційних процесів в області економіки і народного господарства є поява все більше нових понять. Більшість цих понять в англійській мові виражається за допомогою словосполучень чи складних слів, але вони громіздкі. Тому з'являється бажання скоротити їх тим чи іншим способом. Цим і пояснюється необхідність вивчати економічну абревіатуру.

На даний момент існує велика кількість робіт, присвячених теорії абревіації. Варто зазначити, що істотний внесок у розвиток відповідної теорії внесли такі відомі дослідники, як: Павлов В.Г., Дюжикова Є.А., Кубрякова Є.С., Елдишев А.Н., Горшунов Ю.В., Алєксєєва Н.Н., Арнольд І.В., Мєшков, Борисов О.В. та ін. визначали фактори, що спричинили появу абревіатур та вивчали їх історичний розвиток, але ще й сьогодні деякі аспекти цієї проблеми залишаються відкритими. Ця обставина слугує вагомим мотиваційним чинником для обґрунтування актуальності пропонованої статті.

Метою нашої розвідки є здійснення загальної характеристики скорочень, визначення особливостей їхнього перекладу та вживання в діловій англійській мові.

Для реалізації відповідної мети визначено такі завдання:

·         узагальнити філософські та культурологічні підходи до причин виникнення скорочень (лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори);

·         здійснити загальну характеристику скорочень в діловій англійській мові та класифікувати згідно з їхньою структурою;

·         репрезентувати можливі способи перекладу абревіатур.

Відомо, що проблемою виникнення абревіатур переймалося багато російських і зарубіжних лінгвістів. Ґрунтовні дослідження розглядаються в численних роботах авторів та залишаються одним із пріоритетних напрямків лінгвістичних студій. По-перше, виділяють фактори лінгвістичні та екстралінгвістичні. Деякі лінгвісти пояснюють появу скорочених лексичних одиниць з поширеністю процесу «зростання темпу життя».

Акцентуємо увагу на тому, що сучасний американський лінгвіст Чарлтон Леард констатує тенденцію до економії як одну з словотворчих тенденцій. Економія проявляється у скороченні. Ч. Леард вважає, що скорочення слів може бути викликане різноманітними причинами: тверезим почуттям ощадливості в мові, лінню або глибоким почуттям протесту [4, 132].

Варто зазначити, що абревіатури знати необхідно, оскільки серед них є не тільки прості, але і досить важливі скорочення, які стануть у нагоді в роботі, подорожі, діловому спілкуванні і листуванні, а також і в багатьох інших сферах нашого життя. Наприклад: IMHO – in my humble opinion, AFAIK – as far as I know, ICBW – I could be wrong тощо.

Лексичні ж скорочення присутні як на письмі, так і в усній формі. Лексичні скорочення поділяються на абревіатури, усічення та телескопізми [2, 132].

Зазначимо, що абревіатури, в свою чергу, можна поділити на:

1) ініціалізми (послідовність початкових літер), наприклад: BBC – British Broadcasting Corporation, EU – European Union, MTV – Music Television, PM – Prime Minister;

2) акроніми (послідовність звуків, позначених початковими літерами, які читаються як звичайне слово). Існують також гомоакроніми та анакроніми: ASH – Action on Smoking and Health, NOW – National Organization for Women, VIP – very important person тощо;

3) фонологічні абревіації (в котрих семантика об’єкта, чия назва скорочується, закладена в самій формі): ICUI See You, ICQI Seek You тощо.

Варто зазначити, що усічення поділяються на:

1) апокопи (відсікання кінцевого елементу слова): ad ← advertisement, doc ← doctor;

2) аферези (відсікання початкового елементу слова): phone ← telephome, bus ← omnibus, copter ← helicopter, zine ← magazine;

3) синкопи (вилучення центральної частини слова): comms – communications, specs – spectacles, maths – mathematics;

Розрізняють такі способи перекладу абревіатур:

1) Переклад відповідною повною формою слова або словосполученням.

2) Транскодування (транскрибування або транслітерування) скорочення.

3) Передача англійського скорочення еквівалентним українським скороченням.

4) Транскодування повної (вихідної) форми відповідного скорочення.

Найбільш поширеним є переклад відповідними скороченнями: PC (personal computer) - ПК (персональний комп'ютер), CIS (The Commonwealth of Independent States) - СНД (Співдружність Незалежних Держав).

Скорочення можна перекладати за допомогою такої лексичної трансформації як транскодування (транслітерування або транскрибування): COBOL (common business-oriented language) - Кобол (мова), XETEL Corporation - корпорація КСЕТЕЛ.

Крім того, перекладачі також використовують метод транскодування повної (вихідної) форми відповідного скорочення [1, с. 65]: AP - (агенство) Асошиейтед прес.

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що прогрес розвитку технологій зумовлює утворення нових лексичних одиниць, зокрема за останні десятиліття в англійській мові виникла величезна кількість абревіатур та абревіатурних одиниць. Ці лексичні новотвори потребують глибокого вивчення та аналізу. Саме тому, перспективою нашого дослідження є аналіз найпоширеніших абревіатур та акронімів, якими оперує мережа Інтернет, що не тільки є еквівалентними замінниками існуючих слів, а й базовим матеріалом для подальшого словотворення.

 

Список використаної літератури:

1.      Горшунов Юрий Владимирович. Прагматика аббревиатуры : дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.04 / Горшунов Юрий Владимирович. – Москва, 1999. – 299 с.

2.       Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. 576 с.

3.      Кобякова І.К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному дискурсі // Монографія. – Вінниця, 2007. – 128 с.

4.      Laird Charlton. The Word. A Look at the Vocabulary of English. Simon and Schuster.New York, 1981. – 152 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info