zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Щодо поширення бамії (гібіску їстівного) в зонах Лісостепу і Полісся України

 

Позняк О.В.

Україна, с. Крути,

Дослідна станція «Маяк»

Інституту овочівництва і баштанництва НААН

 

The article describes the technological, breeding and seed-growing aspects of cultivation of the delicacy vegetable plant okra in the Forest-steppe and Woodlands zones of Ukraine. The morphological-biometric and economic characteristics of the varieties Dibrova and Sopilka adapted to the natural climatic conditions of these zones are given.

 

Сучасне розуміння раціонального та правильного харчування передбачає освоєння і використання широкого асортименту овочевої продукції. Це дозволяє урізноманітнити харчування, подовжити період споживання вітамінної продукції. Вирішити цю проблему можливо удосконаливши структуру вирощування і споживання овочів за рахунок введення в культуру нових цінних видів овочевих рослин, створення сортів малопоширених видів рослин для різних зон вирощування з метою розширення ареалу їх розповсюдження і освоєння у виробництво.

Нетрадиційною для українського овочівництва є бамія, або гібіск їстівний (Hibiscus esculentus L. (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) - однорічна делікатесна овочева рослина із родини Мальвові (Malvaceae). В Україні на даний час рослина досить популярна серед овочівників, проте залишається малопоширеною. Основні причини цього - відсутність до недавнього часу сортів, придатних для вирощування в різних грунтово-кліматичних зонах, а також відсутність розробок окремих елементів технології вирощування, здатних забезпечити стабільне насінництво в місцях товарного виробництва [2]. На ДС «Маяк» ІОБ НААН науково-дослідна робота з цим видом проводиться з 1993 року.

Метою роботи було дослідження технологічних аспектів вирощування бамії на товарні і насіннєві цілі в зонах Лісостепу і Полісся України, створення і освоєння у виробництво адаптованих до умов вирощування в даних зонах вітчизняних сортів. Польові досліди проводились на дослідному полі дослідної станції «Маяк» ІОБ НААН в с. Бакланово Ніжинського району Чернігівської області. Селекційну роботу проводили керуючись загальноприйнятими методиками і сучасними рекомендаціями з врахуванням ботаніко-біологічних особливостей культури [5], оцінку створених сортів на відмінність, однорідність і стабільність - за власною методикою, затвердженою у Державній службі з охорони прав на сорти рослин.

Результати досліджень. На ДС «Маяк» ІОБ НААН проведені комплексні дослідження бамії щодо її інтродукції, селекції, вивчення елементів технології вирощування на товарні і насіннєві цілі [1, 3, 4].

Гібіск їстівний - світло- і теплолюбна рослина, росте на різноманітних ґрунтах, але перевагу надає легким за механічним складом, поживним. Основний обробіток ґрунту – традиційний для зони вирощування під овочеві культури. У виробничих умовах рекомендується з осені перед оранкою на зяб внести на 1 га 30 т гною і 400-500 кг суперфос­фату. На легких ґрунтах необхідно внести сульфат калію в дозі 250-300 кг/га. Навесні вносять аміачну селітру в дозі 250-300 кг/га, одну половину якої при посіві, а іншу - в фазу масового цвітіння.

Насіння гібіску їстівного проростає при температурі ґрунту понад +15°С. На Поліссі та в Лісостепу України це І-II декади травня. Орієнтиром може бути строк сівби огірка у від­критий ґрунт. При сівбі безпосередньо у відкритий ґрунт ши­рина міжрядь становить 70 см. Норма висіву 15-25 кг/га, глибина загортання насіння 1-3 см. Сходи з’являються через 8-15 діб. Вони можуть пошкоджуватися пізніми заморозками. Після з’явлення сходів формують густоту стояння рослин в рядку, залишаючи їх через 20-25 см. Догляд полягає у підтриманні ділянки у пухкому, чистому від бур’янів стані. При необхідності проводиться полив.

Урожайність зав’язей гібіску їстівного залежить від таких факторів, як маса однієї завязі, кількості діб між збиранням завязей, кількості проведених зборів та ін. Маса однієї завязі залежить від сортових особливостей, а також періоду від відцвітання квітки до часу збирання, погодних умов навколишнього середовища (температурний режим, опади). Збір завязей можна проводити при досягненні ними довжини 3 см. За на­шими спостереженнями, саме в цей період відбувається відокремлення оцвітини від завязі, а сама завязь придатна до споживання. Збір проводиться через 3-4 доби. З пло­дів, що огрубіли, можна використовувати недозріле насіння на заміну зеленого горошку.

При вирощуванні на насіннєві цілі доцільно широко практикувати прийоми, що сприяють прискоренню до­зрівання - чеканку, формування кількості плодів на рослині, дозарювання рослин і окремих плодів тощо. На насіння відбирають плоди з добре розвинених, типових за габітусом рослин. Плоди також мають бути з характерними для сорту ознаками, а хворі, пошкоджені шкідниками та вражені хворобами, зі значним ступенем викривлення, не залежно від природи цього явища, на насіння залишати не рекомендується. Необхідно мати страховий фонд насіння на 1-2 роки. Рослина – факультативний самозапильник.

В результаті селекційної роботи на ДС «Маяк» ІОБ НААН створені перші (і єдині) вітчизняні сорти бамії – Сопілка і Діброва. Сорт Сопілка середньостиглий, період від масових сходів до першого збору зав’язей стано­вить 58-68 діб, до дозрівання насіння - 118-125 діб. Товар­на урожайність зав’язей 2,5 т/га. Середня маса товарного плоду при регулярному збиранні 8 г. Сорт внесено до Державного реєстру сортів рослин у 2007 р.

Сорт Діброва також відноситься до середньостиглих, період від масових сходів до першого збирання зав’язей 58-68 діб, до дозрівання насіння - близько 120 діб. Урожайність зав’язей - 2,5-3,0 т/га. Середня маса зав’язі 9 г. Сорт у Державному реєстрі з 2006 р.

Висновки. На ДС «Маяк» ІОБ НААН проведені комплексні дослідження малопоширеної делікатесної овочевої рослини бамії (гібіску їстівного) щодо її інтродукції, селекції, вивчення елементів технології вирощування на товарні і насіннєві цілі, інформаційно-роз’яснювальної роботи про цінні властивості продукції серед споживачів. На станції створені перші вітчизняні сорти бамії Сопілка і Діброва, які рекомендуються для освоєння в агроформуваннях різних форм власності і господарювання та у приватному секторі в усіх зонах України.

 

Список використаної літератури

1.      Позняк А.В. Результаты селекции бамии в Украине / А.В. Позняк // Інноваційні напрямки наукової діяльності молодих вчених в галузі рослинництва: Зб-к тез III-ої Міжнар. наук. конф. молодих вчених присвяч. 40 річниці утворення Ради молодих вчених в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (20-22 червня 2006 р.).- Харків: ІР ім. В.Я. Юр’єва, 2006.- С. 69-70.

2.      Позняк О.В. Бамія (гібіск їстівний) // О.В. Позняк, М.В. Харицкий, А.М. Маленко.- Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007.- 28 с.

3.      Позняк О.В. Рекомендації по вирощуванню насіння гібіску їстівного (бамії) / О.В. Позняк // Інформ. листок.- Чернігів: ЦНТЕІ, 2008.- № 31-2008.- 12 с.

4.      Позняк О.В. Селекційний аспект поширення гібіску їстівного (бамії) на Чернігівщині / О.В. Позняк // Сучасні аспекти ведення сільського господарства: Матеріали II Наук.-практ. конф. молодих вчених (23 січня 2008 р., Прогрес, Україна).- Чернігів: ЦНТЕІ, 2008.- С. 60-61.

5.      Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур // [За ред. Т.К. Горової і К.І. Яковенка].- Харків, 2001.- 644 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info