zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ «ПРИХОВАНОЇ НЕБЕЗПЕКИ»

 

Шумейко М.В., Шумейко О.М., Шумейко В.М.

Україна, м. Київ, НМУ імені О.О.Богомольця

 

За последнее десятилетие произошли кардинальные изменения экологической обстановки во всем мире. Случаи чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением герметичности захоронений источников «отдаленной» экологической угрозы, а именно скотомогильников, отходов химического и радиологического производства законсервированных с нарушением существующих стандартов стали не редкими. Для устранения последствий таких ситуаций целесообразно использовать современные комплексные полифункциональные антитоксиканты на основе биокисных металлселикатных соединений с целью ликвидации неблагоприятных экологических последствий и улучшения качества жизни населения.

 

Ринкові відносини в Україні та за її межами призвели до активного використання територій, які раніше були відчужені від господарської діяльності. Світові санітарні норми по визначенню ступеня придатності територій для ведення будівельних робіт по зведенню житлових комплексів та комерційної нерухомості різного призначення потребують перегляду. Території земельних ділянок із «прихованою небезпекою» є товаром високого попиту з високою економічною рентабельністю (низька собівартість). Саме такий стан речей вимагає залучення нових поліфункціональних антитоксикантів (ПАТ) для попередження виникнення екологічних катастроф.

Україна є державою з великим екологічним спадком, який було отримано після розвалу СРСР. Заходи радянського господарювання визначались не лише значною продуктивністю, а й зміною навколишнього середовища, в наслідок використання значного спектру хімікалій. На межі тисячоліть в державі постало питання про знищення застарілих та непридатних до застосування (унаслідок не вірного зберігання) інсектицидів, гербіцидів, фунгіцидів та інших пестицидів.

На момент виникнення проблеми знешкодження екотоксикантів існував обмежений спектр заходів по її вирішенню. Серед найдоступніших методів усунення наявної проблеми було обрано шлях часткового знешкодження, за рахунок консервації та захоронення екологічно небезпечних агентів, на територіях обмеженої господарчої діяльності. Аналогічним чином людство поводило себе в часи виникнення і розповсюдження небезпечний епідемій, здійснюючи захоронення залишків хворої худоби та птахів після спалювання і часткового знезаражування.

Сучасні заходи усунення наслідків надзвичайних ситуацій викликаних неналежною експлуатацією місць захоронень відрізняється інноваційними методами в основі яких, є переробка захоронених матеріалів, перетворення небезпечних у менш небезпечні, або повне їх знешкодження. У якості знешкоджуючих компонентів сучасна хіміко-фармацевтична наука пропонує антитоксиканти, серед яких чільне місце займають антиоксиданти на основі біокисних металсилікатних сполук (БМСС). Серед переваг саме цієї групи препаратів є відповідність таким вимогам: 1) Висока реакційна здатність по відношенню до біотоксикантів; 2) Легкість зміни агрегатного стану антитоксикантів переходом із одного фізичного стану в інший (з рідкого у газо-аерозольний стан і далі в твердий стан); 3) Стабільність складу та властивостей при додержанні спеціальних умов збереження до їх цільового застосування (вимірюється роками); 4) Здатність створювати відносно стабільні кольорові комплекси антитоксиканту з біотоксикантами з ознаками, притаманними для безприладної групової експрес-індикації; 5) Мінімальне приладно-апаратурне забезпечення для переводу антитоксиканта у стан робочого використання; 6) Можливість використання для переробки токсикантів на сировину з новими товарними властивостями.

Поліфункціональні антитоксиканти на основі БМСС застосовують з метою усунення наслідків забруднення довкілля небезпечними компонентами різного походження, як біологічного, так і радіологічного (табл. 1, 2).

 

Таблиця 1 - Активність ПАТ «К» відносно Р-32 (50,0 мБк, iмп/сек) на тест-об’єктах

Умови досліду

Сталь, М-3

Скло

Дерево

Фонове значення

35,51 ± 5,62

До обробки ПАТ

9507,62 ±22,24

Після обробки ПАТ

54,50 ± 3,01

45,05 ± 0,92

102,83 ± 9,94

Таблиця 2- Вплив ПАТ «К», на інфекційні чинники на різних тест-об’єктах

Тест-об’єкти

Витрати, мл/м3

Зараженість, кг/см2

Ефект дії ЛЗ «К», %

Збудник

До обробки

Після обробки

Сталь, М-3

8,6±0,16

S.aureus

(4,2±0,2)·100000

1,0

99,99

7,6±0,21

B.cereus

(4,9±0,3)·100000

7,0±0,4

99,99

Скло

5,0±0,2

S.aureus

(1,1±0,1)·100000

7,0±1,0

99,99

5,0±0,2

B.cereus

(2,3±0,4)·100000

6,0±1,0

99,95

Дерево

10,0±0,25

S.aureus

(2,7±0,4)·100000

550,0±15

99,92

10,0±0,15

B.cereus

(4,5±0,5)·100000

45,0±16

99,99

 

Поліфункціональний характер дії ПАТ на основі БМСС пояснюється їх здатністю вступати в реакції: відновлення, гідролізу, комплексоутворення, взаємодії з воднем, металами, галогенами, органічним азотом і фосфорними сполуками кисню і сірки, з структурами, які містять електонодонорні і електроноакцепторні замісники.

Наявність продемонстрованих властивостей у поліфункціональних антитоксикантів на основі біокисних металсилікатних сполук, можливість використання їх у невідкладних екологічних ситуаціях, наявність сировинної бази для їх виготовлення, частота надзвичайних ситуацій з загрозливими факторами біологічної, хімічної та іншої природи вказує на перспективність використання хіміко-фармацевтичних засобів у подоланні наслідків «прихованої небезпеки».

 

Список джерел та літератури:

1.      Шумейко В., Шумейко О., Шумейко М. Медикобіологічні аспекти нанології. – К.: ЕКОРЕГІО-ЕТХі. 2008. 175 с.

2.      Шумейко В.Н., Шумейко Е.В., Шумейко Н.В. Фармакотерапия: новые перспективы и проблемы: коллективная монография. Глава 1. Экологическая фармакология: стратегическое направление и современные состояние развития. – Новосибирск: Сибирская ассоциация консультантов, 2012. – стр. 11-38.

3.      Шумейко М.В., Шумейко В.М. Застосування поліфункціональних антитоксикантів для утилізації біотоксикантів. Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2009. – стор. 97-101.

4.      Методичні рекомендації по організації проведення робіт по очищенню об’єктів, забруднених непридатними та забороненими до використання пестицидами. // Глуховський І.В., Свідерський В.А., Шумейко М.В. та інші. К.:МОЗ України, Мінохорони довкілля України, Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій. 2004. – 55 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info