zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МІЖЛАБОРАТОРНИХ ЗВІРЕНЬ ЗА УМОВ НАЯВНОСТІ СИСТЕМАТИЧНОЇ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ

 

Шведова В.В., Руденко Н.О.

Україна, м. Київ,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

 

Розглядаються переваги і недоліки різних міждержавних документів, що регламентують порядок проведення між лабораторних звірень. Запропоновано алгоритм обробки результатів звірень, який дозволяє опрацьовувати результати міжлабораторних звірень, обтяжених систематичною складовою похибки вимірювання.

 

Звірення – це один із способів контролю засобів повірки в процесі експлуатації. Звірення можуть проводитися у цілях оцінки характеристик похибок засобів вимірювання (ЗВ) в випадках, коли не були створені еталони або зразкові засоби вимірювань, які забезпечують їх повірку з потрібною точністю [1].

Одним з основних застосувань програм перевірки на якість проведення випробувань є оцінка здатності лабораторії компетентно проводити випробування. Сюди може відноситися оцінка самими лабораторіями, їх замовниками або іншими сторонами, такими як органи з акредитації або регламентуючі органи [2].

Види звірень, методики їх проведення та організаційні основи проведення звірень, а також правила проведення звірень, розрахунку складових похибки і оформлення протоколу дослідження засобів вимірювальної техніки, наведені в методичних вказівках: «ГСИ. Сличения групп средств поверки одинакового уровня точности. Основные правила (МИ 1832-88)». Методичні вказівки поширюються на звірення груп повірки засобів одного виду вимірювань однакового рівня точності і встановлюють основні правила проведення цих звірень [1].

За методикою обробки результатів звірень МИ 1832-88 при контролі метрологічних характеристик засобів повірки знаходять:

·         характеристику випадкової складової похибки кожного з засобів повірки, що звіряються;

·         систематичну складову похибки кожного з засобів повірки, що звіряються.

За СООМЕТ R/GM/19:2008 підтверджуються або не підтверджуються калібрувальні можливості лабораторій на основі перевірки узгодженості результатів вимірювань окремих лабораторій. Для перевірки узгодженості результатів вимірювань, отриманих лабораторіями, вони надають оцінку результату вимірювання і характеристику невизначеності результату вимірювання.

Враховуючи застосування в СООМЕТ R/GM/19:2008 підходів, що базуються на використанні теорії невизначеності вимірювань результати вимірювань, що аналізуються на узгодженість між собою, мають бути позбавлені систематичної складової похибки. В іншому випадку, зазначена методика не буде ефективною: не дасть об’єктивної інформації щодо калібрувальних можливостей лабораторії.

Однак, дані рекомендації передбачають обробку результатів вимірювань, що не супроводжуються систематичною складовою похибки, або вона була усунена.

Тому пропонується алгоритм обробки між лабораторних звірень з метою підтвердження калібрувальних можливостей лабораторій (рис.1).

1.        За результатами багаторазових вимірювань в кожній лабораторії отримуємо оцінку результату вимірювання (як правило, це середнє арифметичне значення результату вимірювання):

2.        За результатами багаторазових вимірювань в кожній лабораторії отримуємо характеристики випадкової і систематичної складової похибки вимірювань: , відповідно до МИ 1832-88.

3.        За умови суттєвості систематичної складової похибки вимірювання, корегуємо результат вимірювання, зокрема шляхом введення поправки:

   де  - поправка, .

4.        Розраховуємо середньо-квадратичне відхилення інструментальної складової похибки вимірювання  і поєднуємо його з середньо-квадратичним відхиленням випадкової складової похибки вимірювання .

5.        За корегованими результатами вимірювання кожної лабораторії  та характеристикою їх точності  оцінюємо узгодженість цих даних відповідно до СООМЕТ R/GM/19:2008.

Алгоритм обробки результатів звірень представлений на рисунку 1.

 

алгоритмик.gif

Рисунок 1 – Алгоритм обробки результатів міжлабораторних звірень обтяжених систематичною складовою похибки вимірювання

 

Таким чином, запропонований алгоритм обробки результатів міжлабораторних звірень дозволяє оцінити і за потреби скорегувати систематичні складові похибок результатів вимірювань, що в свою чергу дає можливість застосувати підходи, встановлені в сучасних нормативно-технічних документах щодо підтвердження вимірювальних і калібрувальних можливостей лабораторій.

 

Література:

1.      ГСИ. Сличения групп средств поверки одинакового уровня точности. Основные правила (МИ 1832-88).

2.      ГОСТ ИСО/МЭК 43-1-200. Проверка лаборатории на качество проведения испытаний посредством межлабораторных сличений.

3.      COOMET R/GM/19:2008. Руководство по оцениванию данных дополнительных сличений КООМЕТ.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info