zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Концепція «Pay-As-You-Drive» як інновація в автотранспортному страхуванні

 

Сліпко К.О., Сліпко Д.Д.

Україна, м. Київ,

ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

В статье рассмотрена сущность концепции «Pay-as-you-drive», дана ее краткая техническая характеристика и обоснована экономическая целесообразность ее внедрения страховыми компаниями. Использование данной концепции открывает новые возможности ценообразования при продвижении страховых продуктов и, таким образом, дает страховщику преимущество в конкурентной борьбе на рынке автотранспортного страхования.

 

Концепція «Pay-as-you-drive» (далі – PAYD) бере свій початок у США понад 40 років тому, де вона залишається актуальною до теперішнього часу. Європейських, зокрема, німецьких вчених та практиків не менше цікавить дана концепція, щоправда на практиці широкого застосування вона поки що не набула. Даній тематиці присвячені праці багатьох зарубіжних науковців, серед яких А. Вельтер, М. Обергольцер, Т.Й. Герпотт, З. Берг та ін. Протягом 2007 – 2011 рр. в ряді країн (у т.ч. США, Великобританія, Німеччина, Японія, Австралія) біля 30 страховиків провели пілотні проекти щодо впровадження концепції PAYD [1, С. 5]. Тоді як дана концепція вже з 90-х років минулого століття розглядається європейськими страховиками як інноваційне впровадження з боку пропозиції на страховому ринку, для вітчизняної страхової науки та практики вона є явищем новим і мало дослідженим.

Членство України в міжнародній системі «Зелена картка» накладає на вітчизняних страховиків відповідальність надавати страхові послуги на рівні, що відповідає кращим європейським стандартам і базується на передових інноваційних технологіях. Концепція «Pay-as-you-drive» дозволяє страховику здійснювати більш гнучку цінову політику, формуючи страхову премію залежно від інтенсивності та характеру експлуатації транспортного засобу. Загалом можна стверджувати, що вона сприяє покращенню сегментації страхувальників і, в решті решт, позитивно впливає на фінансові результати страховика. Саме тому страхові продукти, у яких ціноутворення базується на застосуванні концепції PAYD, можна вважати інноваційними продуктами, а саму концепцію – інновацією в автотранспортному страхуванні.

У широкому розумінні концепція «Pay-as-you-drive» передбачає визначення індивідуальних страхових премій для страхувальників шляхом збору й оцінки фактичних даних щодо характеру експлуатації та пробігу транспортного засобу, які отримує страховик через телеметричні пристрої та системи навігації в автомобілі. Розрахована таким способом страхова премія краще відповідає профілю ризику страхувальника (що відображає імовірність настання страхового випадку і можливі пов’язані з цим збитки), ніж премія, визначена звичайним способом [1, С. 3]. У вузькому розумінні дана концепція являє собою визначення страхових премій тільки на підставі даних тільки щодо пробігу транспортного засобу [2].

Головною технічною характеристикою концепції PAYD є наявність системи сенсорів і навігаційного обладнання, відомої в Європі під назвою «On-Board-Unit» (далі – OBU) [1, С. 6]. Дана система може бути налаштована трьома способами:

·         за допомогою пристрою OBU, вбудованого в транспортний засіб на заводі-виробнику (даний спосіб поширений в Європі щодо автомобілів марки Porsche, Seat, Audi, BMW i Mercedes, але є затратним);

·         за допомогою мобільних пристроїв, обладнаних GPS-модулем (GPS-навігатори або смартфони з функцією GPS) (менш затратний спосіб, також популярний в Європі);

·         шляхом інсталяції спеціального телеметричного пристрою за зручною технологією «Plug-and-Play», який зчитує інформацію щодо пройденого транспортним засобом шляху і через GSM-модуль передає дані страховій компанії (пропонують клієнтам російські страховики).

У разі використання останнього способу забору й обробки даних, страховикові передаються дані лише щодо відстані, пройденої транспортним засобом. Інша інформація (щодо місцезнаходження транспортного засобу тощо) залишається конфіденційною [2; 3]. Використання перших двох способів на базі новітніх технологій дає можливість страховій компанії визначати страхові премії для приватних клієнтів в авто-каско та інших видах автотранспортного страхування (де це можливо) на підставі цілого ряду критеріїв, які в комплексі є індивідуальними для кожного окремого страхувальника. Це, зокрема, такі критерії [1, С. 7]:

·         швидкість, розгін, частота та інтенсивність гальмування;

·         технічні показники автомобіля, наприклад, наявність подушки безпеки, міцність гальмівних колодок тощо;

·         характеристики навколишнього середовища, такі як видимість, температура, тип вулиці, інтенсивність дорожнього руху.

Цільовою групою серед потенційних страхувальників, для яких застосування концепції PAYD найбільш вигідне при розрахунку страхової премії, є власники декількох транспортних засобів, особи старшого віку, водії-жінки з дитиною, власники спортивних автомобілів, сезонні водії [1, С. 11; 2]. Профіль ризику у таких категорій страхувальників більш сприятливий, оскільки вони, як правило, експлуатують транспортні засоби набагато менше та/або обережніше, що фіксується PAYD-системою і дозволяє страховику надавати клієнтам відповідні знижки. За допомогою інтегрованих інформаційних технологій страховик може частково або навіть повністю автоматизувати процес андеррайтингу для таких клієнтів [2].

Якщо в авто-каско можливе вільне застосування страховиком концепції PAYD, то у страхуванні автоцивільної відповідальності через його обов’язковий характер необхідне законодавче регулювання даного питання, адже розрахунок страхової премії за цим видом страхування чітко регламентований нормативними актами. З метою впровадження концепції PAYD на вітчизняному ринку автострахування, доцільно на законодавчому рівні передбачити можливість її застосування страховиками, що здійснюють обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності. В свою чергу, це сприятиме її активному впровадженню і в інших видах автотранспортного страхування.

За сучасних умов розвитку страхового ринку України важко передбачити реальний ефект від застосування страховиком концепції PAYD. Незважаючи на позитивні результати від її впровадження, страховику необхідно враховувати можливі загрози, передусім на початковому етапі, який є фінансово затратним і ризикованим (непередбачувана реакція споживачів, асиметрія інформації тощо). Проте для страховика, який планує вийти на ринок автотранспортного страхування і прагне зайняти певну нішу за рахунок нових, нестандартних рішень, дана концепція може виявитися доцільною та перспективною.

 

Перелік джерел і літератури

1.                 Gerpott, T.J., Berg, S.: Pay-As-You-Drive Angebote von Erstversicherern für Privatkunden // Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft. Band 101, Heft 1, S. 3 – 29 (Februar 2012).

1.                 OptiInsure – Телеметрическое Pay-As-You-Drive решение для страховых компаний. [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.adacta.ru/insurance-business-solutions/pay-as-you-drive

3.                 OptiInsure. Pay-As-You-Drive Insurance Product. [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.adacta.rs/images/en/OptiInsure_ENG_A4.pdfПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info