zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ ЕГОЦЕНТРИЗМУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЯВИЩА

 

Тетеріна О.О.

Україна, м. Черкаси,

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

 

В статье рассматриваются проблемы эгоцентризма как социально-психологического явления, способы коррекции эгоцентричности клиента в зависимости от его возраста и типа переживаний.

 

У сучасній психології проблема вивчення егоцентризму набуває особливого інтересу. Це викликано існуванням безлічі суперечливих поглядів на визначення, розвиток і подолання даного явища. Вперше поняття «егоцентризм» з'явилося в роботах швейцарського психолога Ж. Піаже. Пізніше дослідженням цього феномену займалися М. Доналдсон, М. Х'юз, Дж.Х. Флейвелл, Д. Елкінд; у вітчизняній психології цим питанням цікавилися Л.С. Виготський, Л.Ф. Обухова, В.О. Недоспасова, Т.В. Пашукова.

Згідно з визначенням М. Кордуелл [2], егоцентризм — це погляд на світ тільки зі своєї особистої перспективи, безвідносно до поглядів інших людей. У теорії розвитку Жана Піаже егоцентризм вважається характеристикою дитини на доопераційній стадії розвитку. В оригінальному експерименті Піаже з трьома гірськими вершинами маленьких дітей просили пояснити як виглядають гори для дитини, яка спостерігає їх з іншої перспективи. Той факт, що вони не могли цього зробити (обираючи один краєвид, що відкривався перед ними) вважався свідченням їхнього егоцентризму. У наступних експериментах з використанням більш знайомих ситуацій (наприклад, в задачі про поліцейського і неслухняного хлопчика) було доведено, що діти здатні до децентрації в значно більш ранньому віці, ніж спочатку передбачалося Піаже та іншими дослідниками.

В.Г. Баженов і В.П. Баженова [1] постулюють егоцентризм як психологічний механізм перебільшення спроби особистості підсилити роль свого «Я» шляхом постійних прагнень привернути увагу оточуючих, підкреслюючи при цьому свою значущість і цінність. Цей механізм спрямований на підвищення заниженого почуття самоповаги, але є примітивним, тривіальним і навіть шкідливим. За твердженням М.І. Сємєчкіна, «егоцентризм — це установка самосвідомості, згідно якої індивід усвідомлює себе як певний соціальний зразок або еталон» [4, с. 28].

У конкретних дослідженнях розглядаються такі види егоцентризму, як пізнавальний (характеризує процеси сприйняття та мислення), моральний (свідчить про нездатність до сприйняття підстав моральних дій і вчинків інших людей) та комунікативний (полягає в нехтуванні відмінностями тезаурусів, змістовим наповненням понять). Подолання егоцентризму в кожній із цих сфер може відбуватися відносно незалежно [5].

Факторами егоцентризму в дитячому віці є тактика сімейного виховання, брак спілкування з братами та сестрами в сім'ї і стиль класного керівництва учнівським колективом. У підлітковому та юнацькому віці егоцентризм закріплюється в умовах необхідності посилити або відстояти позицію в системі міжособистісних і рольових відносин. Закономірність динаміки егоцентризму — найяскравіший прояв в ранньому дитинстві, зростання від молодшого до старшого підліткового віку і різке зниження за сприятливих умов взаємовідносин в юнацькому віці, деяке посилення в старості [3; 5].

Егоцентризм підвищується у всіх ситуаціях несприятливої для особистості соціально-психологічної взаємодії і взаємин: в умовах зміни соціального статусу, в ситуації конфлікту людини з оточуючими, під час змін суспільного життя, коли потрібна трансформація ціннісних орієнтацій і смислів життєдіяльності.

Результати дослідження впливу егоцентричності подружжя на задоволеність шлюбом, проведені Т.І. Пашуковою [3], показали: механізми егоцентрації індивіда призводять до відособленості та сприяють порушенню гнучкості спілкування та взаємодії в системі подружніх стосунків.

Коригувати неадекватність егоцентризму можливо в дитячому віці завдяки зміні позицій та способів роботи з дитиною, тактики сімейного виховання, стилю класного керівництва, положення в структурі міжособистісних і ділових відносин (у середовищі однолітків); в підлітковому і ранньому юнацькому віці — шляхом навчання технікам спілкування; в юнацькому віці — проведенням соціально-психологічних тренінгів, залученням активних форм і методів навчання, таких як рольові, ділові ігри, дискусії; в період зрілості — наданням допомоги у клієнт-центрованих формах психотерапії та індивідуального консультування.

Психологічні тренінги особистісного зростання та вдосконалення посилюють рефлексивність і егоцентризм внаслідок використання правил: говорити від свого імені, не використовувати захисти типу «ми всі», «деякі», висловлюватися про свої почуття з приводу того, що відбувається тут і тепер. У даній ситуації егоцентризм викликаний потребою зберегти нові, ще нестійкі, установки та форми поведінки, вироблені в процесі тренінгу. Динаміка проведення тренінгів саморегуляції покликана знизити рівень егоцентризму шляхом внутрішньої гармонізації его-системи, яка «налагоджується» завдяки різним прийомам і способам саморегуляції, а не шляхом посилення егоцентричності. Під час соціально-психологічних тренінгів та переживань складних життєвих обставин егоцентризм може бути реакцією на підсилення процесів децентрації, які розширюють орієнтовні можливості людини, збільшення яких може бути показником початку психологічної трансформації особистості.

Егоцентричні прояви мають індивідуальні відмінності, тому в процесі надання кризової психотерапевтичної допомоги важливо враховувати особливості життєвого світу клієнта, адже кризові переживання можуть призвести до стану егоцентризму, появи суїцидальних установок. Психологічна допомога в даній ситуації полягає в проведенні «розрядки» аффектокомплекса та виведенні клієнта з егоцентричного стану [3].

Отже, явище егоцентризму має позитивні та негативні сторони залежно від життєвої ситуації його прояву та віку егоцентриста. Зважаючи на ці умови здійснюється відповідна психокорекційна робота, спрямована на підсилення або нівелювання егоцентричного стану клієнта.

 

Література:

1.      Баженов, В.П. Психологические механизмы коррекции девиантного поведения школьников [Текст] / В.П. Баженов, В.Г. Баженова. — Ростов н/Д : Феникс, 2007. — 352 с.

2.      Кордуэлл, М. Психология. А-Я. Словарь-справочник [Текст] / М. Кордуэлл; пер. с англ. — М. : Фаир-Пресс, 2000. — 448 с.

3.      Пашукова, Т.И. Эгоцентризм, основные психологические характеристики, закономерности и механизмы формирования и коррекции [Текст] : дис. … доктора психол. наук: 19.00.05. / Т.И. Пашукова. — К., 2002. — 508 с.

4.      Семечкин, Н.И. Социальная психология [Текст] : учебн. пособ. / Н.И. Семечкин. — Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2003. — [Ч. 2]. — 134 с.

5.      Словарь практического психолога [Текст] / [сост. С.Ю. Головин]. — Мн : Харвест, 1998. — 800 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info