zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРИТЕТІВ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ

 

Циркун О.І.

Україна, м. Київ,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

The article examines innovative strategies of research universities in global knowledge economy. The concepts of open education have been highlighted. The principles of the entrepreneurial university have been analyzed.

 

В сучасній економіці знань інновації розглядаються як один зі шляхів розвитку та нарощення конкурентних переваг майже для кожної організації. Не є винятком дослідницькі університети, оскільки вони знаходяться в постійному пошуку нових знань та інновацій. Генерування дослідницькими університетами нових знань та їх швидка комерціалізація надають країнам та їх регіонам конкурентні переваги і стимулюють їхній подальший розвиток. Не випадково вчені довели кореляційну залежність між кількістю університетів світового класу в авторитетних рейтингах та глобальну конкурентоспроможність країн. За таких умов університети, як “центри знань”, стають ключовими суб’єктами національних інноваційних систем, істотно зростає їх роль у розвитку інтелектуального ресурсу країни.

Однак, в умовах сучасної глобальної економічної кризи витрати на освіту та наукові проекти в різних країнах зменшились, що негативно відбилось і в майбутньому може вплинути на розвиток стратегічних напрямків науково-освітніх проектів. Тому, лідери різних країн світу занепокоєні станом національних освітніх систем та постійно шукають шляхи стійкого відродження сектору вищої освіти. Так, в звіті Європейської асоціації університетів (ЕАУ) «Вплив економічної кризи на європейські університети» йдеться про скорочення державних видатків на вищу освіту та необхідність реструктуризації вищої школи, підвищення якості освітніх послуг та нарощенню конкурентоспроможності університетських закладів [1].

Можливість поєднання університетів світового класу та висококваліфікованої робочої сили із доступом до нових ідей, знань та нематеріальних активів є рушійною силою глобальної економіки знань. Не випадково країни-члени ЕС приділяють багато уваги якості своїх освітніх систем. Саме тому в новій стратегії «Європа 2020 - стратегія розумного, сталого та всеохоплюючого росту» Європейська комісія заклала пріоритети розвитку економіки, що базується на знаннях та інноваціях з метою покращити міжнародну привабливість та якість Європейської вищої освіти.[2].

Нещодавні дослідження фахівців Світового банку Ф. Альтбаха h і Дж. Салмі зосередили увагу на внеску дослідницьких університетів у соціальний, економічний й політичний прогрес через розвиток людського капіталу, створення знань та генерацію технологій.[3].

Дослідницькі університети світового класу успішно здійснюють управління знаннями на основі принципів відкритої освіти, головним завданням якої є не тільки поширення знань, але й сприяння безперевному самостійному навчанню особистості протягом всього життя та розвитку творчого підходу до набуття знань.

Вражаючим проектом є курс Масачусетского технологічного інституту “OpenCourseWare”, що передбачає наявність у відкритому доступі матеріалів усіх навчальних курсів університету. Відкрите навчання включає студента в бази даних, надає свободу у виборі місця, часу та методики навчання. У 2005 році Масачусетскій технологічний інститут заснував OpenCourseWare Cosortium разом з Каліфорнійським університетом, університетом штату Арізона, університетом штату Мічиган та іншими. Головним завданням консорціуму є запровадження та поширення знань по всьому світу.

Європейські дослідницькі університети та інші науково-дослідні установи в рівній мірі усвідомлюють зміну своєї ролі в умовах глобальної економіки знань - не просто готувати випускників, але й конкурувати в глобальному масштабі за студентів, дослідників і промислових партнерів. Щоб залучати молодих науковців у майбутньому вони повинні проводити дослідження світового класу, бути відкритими для бізнесу та міжнародного співробітництва, що може допомогти використовувати нові фонди. Обмін знаннями, зокрема, через дослідницьку співпрацю з бізнесом може також дати важливу підтримку як для кількості, так і для якості проведених досліджень.

Необхідність публікувати результати досліджень і забезпечувати вільний доступ до них часто вважається несумісною з необхідністю зберігати конфіденційність інформації у процесі виробництва та захищається правами інтелектуальної власності, наприклад, патентами. Однак досвід показує, що розвиток інновацій і поширення нових знань можуть бути поєднані, за умови, що питання інтелектуальної власності професійно вирішені. Взаємодії цих понять сприяє ініціатива Європейського і національних патентних відомств. У Ініціативі відповідального партнерства, розробленій головними асоціаціями Європейських університетів та промисловості, представлені основи розуміння того, як може бути створене ефективне наукове співробітництво [4]. Держави-учасники відіграють важливу роль у розробці і забезпеченні таких ініціатив і повинні активно їх підтримувати.

Різні досягнення організацій, що надають ліцензії вільного контенту (відкритий доступ, відкриті публікації, відкрите програмне забезпечення) підтримують все більше університетів. Ці механізми можуть забезпечити ефективніше поширення результатів досліджень, хоча в деяких випадках формальний захист (наприклад, права на дизайн, патенти або угоди про передачу матеріалу) може бути необхідним, якщо продукт буде успішно виведений на ринок. Тому важливо знати напевне, що дослідники усвідомлюють переваги обох підходів і що рішення приймаються з урахуванням соціально-економічних наслідків. Сприяння розвитку підприємницького мислення , а також відповідних навичок у дослідників може внести значний вклад у зменшення культурної прірви, яка існує між дослідницькими університетами і промисловістю. З метою зміцнення взаємодії між ними, дослідники мають бути забезпечені основними знаннями і навичками ведення бізнесу.

Дослідницькі університети асоціюються з регіональними інноваційними центрами, де уряд, університет та індустрія активно співпрацюють. Ця співпраця, яка отримала назву Моделі потрійної спіралі (Triple Helix Model), передбачає стійку прихильність уряду, університетів та індустрії до: співпраці на основі довіри; спільного інтерактивного навчання; динамічного обміну знаннями; єдності всіх зацікавлених сторін; залучення випускників; фокусуванні на вирішенні загальних проблем; довгострокових відносинах; контролю та оцінці якості; постійному спілкуванні [5].

Підприємницька освіта передбачає навчання управлінню інтелектуальною власністю, взаємодії з промисловістю, аспектів ведення бізнесу. Прикладом успішної національної стратегії з розвитку підприємництва у сфері вищої освіти є, наприклад, Science Enterprise Challenge у Великобританії. Крім того, одним з найефективніших методів трансферту знань є обмін персоналом між науково-дослідними установами і промисловістю. «Marie Curie Industry — Академія Стратегічного Партнерства", підтримує розвиток такого тривалого співробітництва щодо обміну дослідниками.

Вищі навчальні заклади світового класу формують навколо університету особливе інтелектуальне інноваційне середовище: фізична інфраструктура: споруди, приміщення, обладнання, а також вільний доступ до баз знань (бібліотеки, Інтернет, електронні журнали тощо). Університети також створюють так звані організації для "передачі технологій", що здійснюють експертизу і підтримку передачі створених університетом інновацій у приватний сектор та їх комерціалізації. Крім того, університети створюють інші види партнерських програм з приватним сектором, наприклад, в обмін на значний інвестиційний внесок, компанії можуть стати афілійованими особами або корпоративними партнерами університетських лабораторій, науково-дослідних організацій, а дослідники компанії можуть взаємодіяти з університетськими вченими з проблем, що представляють взаємний інтерес.

Отже, дослідницькі університети, як інноваційні вищі навчальні заклади з глибокою інтеграцією та інфраструктурою наукової, освітньої та інноваційної діяльності, забезпечують сталий розвиток вищої професійної освіти на основі складної і багатовимірної системи отримання, застосування і комерціалізації знань. Від ефективного поєднання зазначених компонентів інноваційних стратегій залежить висока продуктивність та міжнародна конкурентоспроможність національних освітніх систем.

 

Список літератури:

1.      European University Association. Impact of the Economic Crisis on European Universities (http://www.eua.be/Home.aspx).

2.      Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Communication from the Commission / European Commission. - Brussels, 2010.

3.      Altbach,P.G.& Salmi, J.,(2011). The Road to Academic Excellence: New Challenges for Tertiary Education. Washington DC: World Bank 2011.

4.      Responsible Partnering Initiative and University –Business Collaborative Research (http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/research-and-innovation/Responsible-Partnering-Initiative.aspx) 2009.

5.      Etzkowitz, H. The Triple Helix of University - Industry – Government Implications for Policy and Evaluation. Science Policy Institute Working Paper, 2002-2011(http://www.sister.nu/pdf/wp_11.pdf)

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info