zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЛУБОК ЯК ПРОТОТИП ПЛАКАТА ТА МИСТЕЦЬКИЙ ПРИЙОМ У МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

 

Андрейканіч А.І.

Україна, м. Косів,

Косівський інститут прикладного та

декоративного мистецтва ЛНАМ

 

Анотація. У пропонованій статті порушується питання впливу народної картини-лубка на розвиток плаката, що був широко розповсюджений на території України, мистецького прийому, який часто використовувався художниками плакатистами в першій третині ХХ сторіччя. Розглянута тематика та основні композиційні прийоми лубка, які використовувались при їх створенні.

Ключові слова: лубок, народна картина, ксилографія, агітаційний плакат.

 

Cheap popular print as prototype and artistic method of the poster art in Ukraine of the first third of the 20th century.

Annotation. In this article, the author raises the issues of the way amateur painting influences the development of the poster, which was widespread on the territory of Ukraine, being an artistic method often used by poster artists in the first third of the 20th century. He also reviews themes and the basic composition methods used when creating a popular print.

Key words: cheap popular print, folk painting, woodcut, propaganda posters.

 

Постановка проблеми. Мистецтво плаката привертало значну увагу багатьох вітчизняних дослідників та мистецтвознавців, але саме вплив народної картини – лубка на розвиток плаката, як мистецький прийом у плакатному мистецтві України першої третини ХХ століття, залишається недостатньо вивченим.

Мета роботи. На основі дослідженого матеріалу та його аналізу визначити вплив лубка на розвиток українського плаката першої третини ХХ сторіччя, звернувши увагу на його стильові особливості та принципи композиційної побудови.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Стаття написана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри дизайну Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найґрунтовніше дослідження історії розвитку лубка здійснив Д. Ровинський у двохтомнику «Російська народна картина» в 1900 р., Ф. Рогінська “Советский лубок” (1929), Л. Мельникова “Русский советский лубок в собрании Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1921-1945.: Каталог” (1962) та О. М. Донець в науковому каталозі «Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1923-1958) у 2006 р. Саме завдяки Ровинському, на лубок, як на явище народного мистецтва, звернули увагу мистецтвознавці. Окрім того, частина мистецтвознавців та дослідників цікавилась цією темою, приділяючи увагу лише окремим періодам розвитку цього жанру народного мистецтва – Л. Соколюк, О. Ріпко, В. Шевченко, В. Гусєва, О. Донець. Варто відзначити, що на сьогоднішній день бракує вичерпних досліджень з історії розвитку лубка саме в Україні, оскільки є лише окремі статті та художні альбоми.

Виклад основного матеріалу. Безперечно, історія України тісно пов’язана із загальноєвропейським процесом розвитку. Адже географічне положення України є своєрідним перехрестям між Заходом та Сходом. Форми культурного взаємозв’язку можна роздивитись на прикладі архітектури, декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, науки, освіти і т. ін. Тому не дивно, що технологія виготовлення лубка прийшла на Україну із Західної Європи і вже, починаючи з XVII сторіччя, набула значного поширення. Основними осередками по їх виготовленні були друкарні при монастирях у Львові, Чернігові, Києві.

Лубок – загальна назва різновиду народних картинок, створених друкованим способом, які тиражувалися способом ксилографії, а пізніше, – з розвитком промисловості, відбитки створювались на металічних пластинах. Безперечно, народна гравюра створювалась майстрами, що мали деякий професійний досвід. Виконували друк гравюри переважно чорною або темно-коричневою фарбою, а іноді їх розфарбовували кольоровими фарбами вручну. Це був досить простий спосіб виготовлення, дешевий у виконанні й доступний для великої кількості людей.

Стародавні народні картини беруть свій початок у Китаї й до VIII сторіччя вони малювались від руки, а починаючи з VIII сторіччя, появились перші лубки, виконані в техніці ксилографії. Пройшло ще два сторіччя, перш ніж лубок з Китаю потрапив у Європу, а вже звідти розповсюдився на територію України, а згодом і Росії. Специфічні якості лубка, як мистецтва гравюри, сформовані у XV-XVІ ст., коли для друку народних картинок почали використовувати папір, новий дешевий матеріал, придатний для друку як текстів книг, так і зображень [2]. Вже, починаючи з XV століття, він був широко розповсюджений на теренах Західної Європи.

Оскільки першими осередками виготовлення лубків були монастирі тому зрозуміло, що тематика їх була відповідного змісту: образи святих, Богородиці, церковні свята, сюжети зі Старого і Нового Завітів, картини житія православних святих та мучеників, сцени з Апокаліпсиса, Патериків, зображення монастирів. У кінці XVII століття з’являються світські сцени. На початку XVIIІ століття з розвитоком мануфактур, а згодом і фабрик сприяв масовому виробництву лубка. Процес створення аркушів з картинками набрав масових масштабів, відповідно це здешевило їхню вартість, що в свою чергу сприяло їх розповсюдженню та популярності серед населення. Тематика картинок постійно розширюється крім релігійної, з’являються сцени з народних казок, легенд, зображення чудернацьких тварин, сатиричні побутові сцени та т. ін. У кінці XVIIІ століття, з розвитком виробництва зявилась велика кількість невеликих приватних друкарень, де почали масово виготовляти дешеві народні картинки-лубки.

Первісна назва лубка – фряжські аркуші, «фряжські», тобто закордонні по відношенню до Московії. Відсутність на відміну від Західної Європи розвинених жанрів живопису (картина олійними фарбами, вітраж, мозаїка) сприяли надзвичайній популярності фряжських аркушів в Московії та на Україні. Специфічна назва «лубок» закріпилася за народною картинкою лише у ХІХ столітті. За однією з версій назву «лубок» пов'язують з луб'яним коробом, в якому їх носили на продаж [5].

Лубки виконувались у дусі народного примітивізму, при цьому зображення персонажів відображалось у фас або профіль з відсутньою перспективою. Крім того, лубки часто супроводжувалися пояснювальним написом, пов’язаним із малюнком.

Найстаріша лубкова картина в Україні була створена в Києво-Печерській Лаврі між 1619 та 1624 роками. Серед перших авторів лубочних аркушів відомі такі майстри Києво-львівської друкарської школи, як Памва Беринда, Леонтій Земка, Прокопій, Ілля, які обумовили характер розвитку вітчизняного лубка ХVІІ ст. [3, 9]. У фондах Оксфордської бібліотеки зберігається рідкісний лубок П. Беринди «Святці» у вигляді календаря, що складається з дванадцяти аркушів із зображеннями православних святих. Великий внесок у розвиток лубочної картини вніс гравер Ілля. Вражає не лише його висока майстерність, а й працездатність: понад 500 гравюр, які й донині цінуються не тільки як мистецькі твори, а й як документи епохи. На багатьох з них зображено життя, побут і пам’ятки Печерського монастиря [4, 70]. Проіснувавши до початку ХХ століття, лубок поступово витіснив плакат та світлину. Оскільки крім зображення лубок зазвичай містив текстову частину, за якою можна було читати, тому він ніс крім оздоблення ще й навчальну функцію.

Пройшовши довгий шлях історичного розвитку, лубок виробив специфічні риси, що відрізняли його від професійно створених гравюр. Його створювали народні майстри, практично не використовуючи законів художньої перспективи, обмежувались небагатою колористичною гамою, умовним використанням фарб, широким застосуванням схематичних зображень.

Народні картинки-лубки були ніби своєрідними навчальними підручниками: лубок-абетка, лубок-календар, лубок-козьмографія, лубок-травник, лубок з текстом пісні, лубок з математичними прикладами і т.ін.

 

Рис.1 А. Стахов. Серія плакатів «Азбука революції» 1921р.

 

У 1920-і роки жанр лубка надзвичайно широко був розповсюджений у агітаційному та політичному плакаті на теренах України. Створений для народу, і в першу чергу для малоосвідчених верств населення, він у простій та доступній формі доносив інформацію до глядача. Часто для створення композицій використовували народні образи, живий розмовний текст та народний гумор. У плакатах використовували принцип побудови композицій, як у гравюрі «Зішестя в пекло» кінця XVII століття із Закарпаття, в іконах на сюжети Страшного суду або Страстей Христових. Прикладом може слугувати дуже характерний для свого часу плакат «Коли Червона Армія змітає війська контрреволюції ...» (1920). Він складається з трьох частин. Кожна нагадує композицію іконних клейм. Яскраво розфарбовані маленькі фігурки своїм виглядом, жестами, позами виражають певні почуття. Під кожною частиною детальний напис, який пояснює, що відбувається, як у народному лубку або іконі. У такому ж дусі народного примітиву виконаний плакат «Селянин! Робітник Пішов у Червону Армію. Черга за тобою ... » (1920). Нове мистецтво використовувало не тільки композиційні прийоми, а й образний ряд народного мистецтва. Так, образ Георгія-Змієборця дуже популярний в українському народному мистецтві, що перевтілився в богатиря-червоноармійця, який перемагає «гідру контрреволюції» в плакаті «Колчака, Юденича, Денікіна, Петлюру - зніщено ...» (1920) [6].

У період громадянської війни в Україні були створені відділення УкрРОСТА (Всеукраїнського бюро Російського телеграфного агентства) у Харкові, Києві, Одесі, Гадячі, Градизьку, Кобеляках, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Пирятині, Полтаві, Хоролі, де створювались агітаційні та політичні плакати у жанрі лубка, виконані від руки або за допомогою трафарету. Створення "Вікон" було зумовлене потребою швидко реагувати на події, що стрімко розвивались у цей період, звідси – лаконізм зображень і тексту. Активну участь у створенні плакатів-лубків брали художники Б. Єфімов, О. Мізін, А. Стахов­­, Б. Косарєв, О. Хвостенко-Хвостов, К. Малевич, А. Нюренберг, І. Падалка, І. Рабічев, Б. Силкін, О. Глускін, О. Маринков.

Висновки. Український плакат безумовно має досить міцне і ґрунтовне коріння, яке базується на принципах побудови народної картини, що була досить широко розповсюджена на території України. Власне, жанр лубка українські майстри плаката досить часто використали в своїй творчості, особливо для створення агітаційних та політичних плакатів у 20-30-х роках ХХ сторіччя.

 

Література:

1.     Донець О. М. Ілюстрований електронний каталог "Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського" // Бібл. вісн. – 2009. – № 1. – С. 16-20 (Співавтори: К. В. Лобузіна).

2.     Ровинский Д. Русские народные картинки (в 2-х томах). – СПб, 1900. – 520+64 с.

3.     Шевченко В. Я. Композиція плаката: Навч. посіб. / В. Я. Шевченко// Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. – 2-ге вид., доп. – Х.: Колорит, 2007. – 133 с.

4.     Історія культури України: Навч. посіб. – К.:МАУП, 22002. – 3-тє вид., стереотип. – 256 с. ­­

5.     Вікіпедія // Вільна енциклопедія. Лубок – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Лубок

6.     Гусева В. Традиции лубка и народной живописи в украинском плакате совецкого периода – Режим доступу: http://info.guseva.orgПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info