zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Дослідження міцнісних характеристик лужних шлакопортландцементів, модифікованих комплексними добавками

 

к.т.н., доц. Бондаренко О.П.,

студ. Захарченко К.Д., студ. Новоселенко Є.Д.

Україна, м. Київ,

Київський національний університет будівництва і архітектури

 

Abstract. In work made a selection рlasticizes additives as well as the features of the kinetics of increasing strength of alkali Вlast-furnace cements modified with complex additives.

Keywords: Blast-furnace cement, activation, complex additive, durability.

 

Проблема раціонального використання промислових відходів щільно пов’язана з питаннями охорони довкілля та ресурсозбереження. Утилізація відходів в Україні здійснюється згідно з законами України «Про відходи» та «Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами», причому основними пріоритетами цієї діяльності є скорочення обсягів накопичення відходів, обмеження утворення, ефективна переробка та екологічно безпечне їх видалення. Нажаль вищеназвана державна програма виконується не в повній мірі з причин недостатнього фінансування та відсутності дешевих ефективних технологій переробки й знешкодження відходів [1].

Найбільш раціональним напрямком утилізації промислових відходів є їх використання як техногенної сировини для отримання різних видів продукції а перш за все, будівельного призначення [2]. Відомо, що будівництво споживає біля третини всієї маси продукції матеріального виробництва, а матеріальні ресурси складають більше половини всіх затрат на виробництво будівельно-монтажних робіт. Ось чому найважливішим резервом ресурсозбереження у будівництві є широке використання вторинних техногенних ресурсів, якими є відходи виробництва та споживання. Використання промислових відходів забезпечує галузь будівельних матеріалів багатим джерелом дешевої, а іноді вже частково підготовленої сировини, що приводить до економії капітальних вкладень, призначених для будівництва підприємств, які добувають та перероблюють сировину, й до підвищення рівня їх рентабельності; сприяє вивільненню значних площ земельних ділянок та зниженню ступеня забруднення навколишнього середовища. Використання промислових відходів у виробництві будівельних матеріалів дозволяє до 40 % задовольнити потребу в сировині цієї галузі, на 10...30 % знизити витрати на виробництво будівельних матеріалів у порівнянні з виробництвом їх із природної сировини, при цьому економія капітальних вкладень складає 35...50% [3-4].

При проведенні досліджень було використано шлакопортландцемент з вмістом 60% шлаку, модифікований комплексом добавок (лужний компонент - пластифікатор) і виготовлені за технологією однокомпонентної в’яжучої речовини, що передбачає сумісний помел шлакопортландцементу та вищевказаних добавок. Як лужний компонент застосовано метасилікат натрію та кальциновану соду як окремо, так і у комплексі.

Для встановлення принципової можливості покращення технологічних (рухомості цементно-піщаного розчину, а у подальшому - бетонної суміші) та експлуатаційних характеристик (міцності на різних етапах тверднення) шлакопортландцементу та бетону на його основі в роботі використано пластифікуючі добавки двох типів: на основі полікарбоксилатів (“Melflux”) та модифіковані лігносульфонати (натрієвий ЛСТ).

Для оцінки ефективності модифікації шлакопортландцементу комплексними добавками було досліджено міцнісні характеристики шлакопортландцементів, модифікованих метасилікатом натрію та кальцинованою содою. Результати випробування зразків представлено на рис. 1.

 

Рис. 1. Кінетика набору міцності при стиску шлакопортландцементу, що містить 60% шлаку (1), шлакопортландцементу, модифікованого метасилікатом натрію (2), кальцинованою содою (3), метасилікатом натрію та кальцинованою содою (4)

 

Аналізуючи отримані дані можна відмітити, що при модифікації шлакопортландцементної композиції метасилікатом натрію міцність при стиску зразків зростає порівняно із контрольними зразками на основі шлакопортландцементних в’яжучих систем. Після 28 діб твердіння міцність шлакопортландцементних композицій, модифікованих метасилікатом натрію становить 40,0 МПа (склад 2, рис. 1), кальцинованою содою – 42,5 МПа (склад 3, рис. 1), а при введенні, крім метасилікату натрію і кальцинованої соди у комплексі міцність зростає до 52,5 МПа (склад 4, рис. 1).

В ході подальших досліджень було встановлено вплив пластифікуючих добавок на кінетику набору міцності лужного шлакопортландцементу (рис. 2). Показано прискорену кінетику нарощування міцності як на початкових, так і більш пізніх етапах твердіння. Так, при використанні окрім метасилікату натрію пластифікуючої добавки натрієвий ЛСТ міцність шлакопортландцементних композицій на 2 добу становить 23,25 МПа, а на 28 добу – 44,5 МПа; при застосуванні “Melflux” міцність модифікованого шлакопортландцементу на 2 добу зростає до 26,8 МПа, а на 28 добу – 49,5 МПа.

 

Рис. 2. Кінетика набору міцності при стиску шлакопортландцементу модифікованого метасилікатом натрію і натрієвим ЛСТ (1), метасилікатом натрію і “Melflux” (2), кальцинованою содою і натрієвим ЛСТ (3), кальцинованою содою і “Melflux” (4), метасилікатом натрію, кальцинованою содою і натрієвим ЛСТ (5), метасилікатом натрію, кальцинованою содою і “Melflux” (6)

 

Введення кальцинованої соди на заміну метасилікату натрію у комплексі з натрієвим ЛСТ міцність зростає на 28 добу до 52,5 МПа, а у комплексі з “Melflux” – до 48,75 МПа. Комплесне використання метасилікату натрію, кальцинованої соди і пластифікуючих добавок забезпечує дещо нижчі показники міцності (на 2 добу – до 19,25 та на 28 добу – до 47,25 МПа).

Таким чином, аналіз отриманих даних кінетики набору міцності шлакопортландцементів, модифікованих комплексними добавками дозволяє відмітити найвищі показники міцності в разі застосування кальцинованої соди і натрієвого ЛСТ, які перевищують 52 МПа, та при використанні метасилікату натрію і “Melflux”, які перевищують 49 МПа.

Висновки:

1. Досліджено вплив комплексних добавок на кінетику набору міцності лужного шлакопортландцементу. Встановлено, що модифікація шлакопортландцементу комплексною добавкою, до складу якої входить пластифікаторMelflux”, дає змогу прискорити набір міцності, яка на 2 добу перевищує 26 МПа, а на 28 добу – 49 МПа. В разі застосування кальцинованої соди і натрієвого ЛСТ міцність на 2 добу перевищує 22 МПа, а на 28 добу – 52 МПа. Отриманий результат свідчить про найбільший ефект від взаємодії метасилікату натрію з пластифікуючими добавками на основі полікарбоксилатів, тоді як при використанні кальцинованої соди найкращий результат досягається при введенні пластифікуючих добавок на основі модифікованих лігносульфонатів.

2. Високі показники фізико-механічних характеристик лужного шлакопортландцементу свідчать про доцільність розробки та дослідження властивостей бетонів спеціального призначення на їх основі.

 

Список літератури:

1.     Кривенко П.В., Пушкарева Е.К., Гоц В.И., Ковальчук Г.Ю. Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков: Монография - К.: Видавництво ООО “Экспресс-Полиграф”, 2012. - 258 с.

2.     Ласкорин Б.Н., Громов Б.В., Цыганков А.П., Сенин В.Н. Проблемы развития безотходных производств. - М.: Стройиздат, 1981. - 207 с.

3.     Кривенко П.В., Пушкарева Е.К. Долговечность шлакощелочного бетона. - К.: Будівельник, 1993. - 224 с.

4.     Кривенко П.В. Специальные шлакощелочные цементы.- К.: Будівельник, 1992. - 192 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info