zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Маркетингова програма просування туристичного продукту

 

Химера М.В.

Україна, м. Острог,

 Національний університ «Острозька академія»

 

Аbstract: The article examines the main stages of marketing program of tourist product promotion. Also it shows specifics of tourism product and special features of marketing in tourism sector.

Кeywords: marketing program, promotion, tourism product, tourism firm.

 

Україна добре забезпечена всіма видами рекреаційно-туристичних ресурсів, що сприяє розвитку туристичної індустрії на теренах держави. Але разом з тим ця сфера послуг не є достатньо розвиненою, адже добре не налагоджена туристична інфраструктура, на підприємствах недостатньо приділяється увага незапланованим маркетинговим комунікаціям, неефективно застосовуються різні елементи комунікаційного набору, майже відсутня комплексна система управління комунікаційною діяльністю, що негативно позначається конкурентній спроможності вітчизняних туристичних фірм.

Саме тому актуальною є розробка ефективної маркетингової програми просування туристичного продукту, спрямованої на його популяризацію та збільшення туристичного потенціалу країни в цілому.

Маркетингова програма – це намічений для планомірного здійснення, об’єднаний єдиною метою та залежний від певних строків комплекс взаємопов’язаних завдань і адресних заходів соціального, економічного, науково-технічного, виробничого, організаційного характеру з визначенням ресурсів, що використовуються, а також джерел одержання цих ресурсів [3, с. 165]. Маркетингове просування товарів та послуг об’єднує ряд таких елементів як реклама, зв’язки з громадськістю (PR), стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг та пропаганда. Відповідно комплекс просування включає набір специфічних засобів впливу на цільові аудиторії з метою формування позитивного ставлення до фірми та продажу товарів і/або послуг.

Перед тим, як розглянути етапи програми просування туристичного продукту, потрібно дати визначення самому туристичному продукту та окреслити його специфіку. Туристичний продукт – попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) [1].

Туристичний продукт має свою специфіку, яку потрібно враховувати при складанні програми його просування на ринок. Найбільшу увагу треба звернути на ряд його основних характеристик:

1)      туристичний продукт – це поняття комплексне і його елементи взаємопов’язані, оскільки створюються зусиллями багатьох компаній, саме тому погана якість одного з них негативно впливає на всі інші;

2)      туристичну послугу не можливо відокремити від джерела послуг, що надаються, тобто посередника між послугою та споживачем. Таким чином, персонал у цій сфері відіграє велику роль і повинен бути професійно підготовленим і готовим до ефективної взаємодії із клієнтами;

3)      туристичний продукт не можна перетворити у предмет для того, щоб продемонструвати. Тут з’являється така характеристика як непередбачуваність, тобто споживач до моменту купівлі та отримання послуги не може її спробувати чи відчути, тобто наче купляє «кота в мішку». Саме тому потрібний особливий підхід до вибору маркетингових заходів просування туристичного продукту;

4)      наявність сезонних коливань попиту на туристичний продукт, тобто попит є еластичним та непостійним. Таким чином, послугу не можна притримати доки він з’явиться чи накопичувати для того, щоб пропонувати пізніше.

Таким чином, перед початком просування продукту на ринок потрібно визначити характер та особливості самого туристичного продукту, а вже відштовхуючись від них складати маркетингову програму. Ключові рішення у сфері планування маркетингової програми повинні опиратися на принципи фундаментального аналізу, що об’єднує комплексне розуміння маркетингових основ існування фірм і їх бізнесу з оцінкою факторів, що визначають результат дій [6, с. 4].

Маркетингова програма просування туристичного продукту складає вісім послідовних етапів:

1)      Вироблення цілей та визначення завдань. Цілі рекламної кампанії поділяють на стратегічні та локальні. Серед них можна виділити такі:

·       формування у споживача певного рівня знань про туристичний продукт;

·       формування позитивного ставлення до туристичної фірми;

·       спонукання споживача звернутися до даної туристичної компанії та придбати туристичний продукт;

·       стимулювання просування і продажу туристичного продукту, таким чином прискорення обігу туристичних продуктів;

·       прагнення зробити кожного споживача постійним клієнтом;

·       формування в інших фірм образу надійного партнера [4, с. 286].

Основні завдання просування можна згрупувати наступним чином:

·       престижні (формування образу туристичного продукту та іміджу туристичної фірми);

·       комерційні (стимулювання збуту туристичних продуктів, пошук вигідних партнерів).

2)      Визначення цільової аудиторії. Цільова аудиторія – сукупність потенційних реально існуючих споживачів, що ухвалюють купівельні рішення або роблять на них вплив. Поширеним є виділення цільової аудиторії на основі віку, статі, освіти, доходів, місця проживання, фаху тощо. Головне, що потрібно пам’ятати – не існує туристичного продукту, який розрахований на всіх, адже жодна торгова марка не може подобатися одночасно всім споживачів, тому треба ретельно підходити до вибору цільової аудиторії, щоб отримати найкращий результат.

3)      Формування концепції маркетингової кампанії просування. Концепція – загальне уявлення про рекламну кампанію, що включає: рекламну ідею, аргументацію, обґрунтування вибір засобів розповсюдження реклами, тип і логіку рекламної кампанії з усіх урахуванням маркетингових завдань [7, с. 335]. У туристичній діяльності концепція є дуже важливою, адже саме від неї залежить чи зацікавиться споживач туристичним продуктом чи ні.

4)      Розробка стратегії просування. Рекламною стратегією є широкомасштабна довгострокова програма, спрямована на досягнення цілей рекламної кампанії. Її розробка полягає в тому, щоб визначити, який утилітарний і психологічно значимий зміст повинна додати даному товару реклама, щоб потенційний покупець віддав йому перевагу перед іншими конкуруючими марками на ринку [8, с. 189].

Також необхідно враховувати багато додаткових чинників, які впливають на вибір фірмою комунікаційних інструментів та їх співвідношення. До них належать: цільовий ринок, його кон’юнктура, рівень конкуренції, фінансові обмеження фірми і, обов’язково, галузева специфіка продукту.

5)      Вибір рекламних засобів. Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача [2]. Це один із найважливіших моментів планування, тому що засоби самі по собі мають імідж, який може впливати на імідж турфірми та туристичного продукту. Також при виборі засобів потрібно співвіднести цілі та масштаби маркетингового просування з витратами на нього і визначити, які засоби масової інформації підходять найкраще для комунікації з цільовою аудиторією.

6)      Складання графіку маркетингового просування продукту. Розроблення календарного графіка передбачає визначення часу та періодичності використання тих чи інших засобів, що має велике значення при розробленні кошторису просування, організації його матеріально-технічного забезпечення та визначенні відповідальних за конкретні етапи.

7)      Розробка та розподіл бюджету маркетингових комунікацій. Він показує деталізовану розбивку витрат на конкретні товари та засоби масової інформації. Виокремлюють п’ять методів складання бюджету: метод розрахунку бюджету на основі цілей і завдань просування (найточніший і найкращий, адже чітко визначені цілі підсилюються потрібними для цього коштами й легко піддаються контролю); метод визначення бюджету у відсотках від обсягу продажу (ґрунтується на результатах діяльності підприємства в минулому і прогнозі на майбутнє, чітко визначена база розрахунку); метод паритету з конкурентами (бюджет на комунікаційні заходи підприємства формується на основі витрат конкурентів); метод визначення бюджету з розрахунку на одиницю продукції (доречно, якщо структура асортименту підприємства і показники збуту є стабільними); метод розрахунку від наявних коштів (визначення загального доходу, з якого віднімаються постійні і змінні витрати, далі із залишку певна сума виділяється на комунікаційні заходи) [5, с. 464].

8)      Оцінка ефективності кампанії з просування товарів та послуг на ринку. Оцінкою ефективності рекламних кампаній можна вважати збільшення обсягу продажу товарів і послуг та в загальному виконання цілей та завдань поставлених перед туристичною фірмою. Часто виділяють такі основні елементи ефективності:

1)      економічна ефективність, де основними матеріалами для аналізу є статистичні й бухгалтерські звіти про зростання товарообігу та кількості клієнтів.

2) комунікативна ефективність, або ефективність сприйняття інформації, що показує рівень упізнаваності й запам’ятовуності інформації про туристичний продукт та саму тур фірму. Найчастіше проводиться за допомогою соціологічного опитування (онлайн-опитування на сайті чи роздаткове анкетування на місцях).

Отже, планування маркетингової програми просування є важливим фактором у діяльності туристичних підприємств. Вона повинна включати такі етапи: формування цілей та завдань, визначення аудиторії, розробка концепції та стратегії, вибір засобів та графік їх застосування, визначення бюджету та оцінка ефективності. Крім того, для побудови програми необхідно враховувати специфічні риси туристичного продукту, які й визначають в цілому особливості побудови системи управління маркетинговими комунікаціями підприємств у сфері туризму.

 

Список використаних джерел та літератури

1.     Україна. Закони. Про туризм від 15 вересня 1995 р. № 324/95-ВР (із змінами) [Текст] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України – К., 1995. – № 31. – ст. 241.

2.     Україна. Закони. Про рекламу від 03 липня 1996 р. № 270/96-ВР (із змінами) [Текст] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України – К., 1996. – № 39. – ст. 181.

3.     Біловодська, О. А. Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. А. Біловодська. – К. : Знання, 2010. – 332 с. : рис., табл.

4.     Карягін, Ю.О. Маркетинг турпродукту [Текст] : підруч. / Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко, Т.О. Демура, Г.Б. Мунін. – К: Кондор, 2009. – 394 с.

5.     Маркетинг [Текст] : навч. посіб./ С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій [та ін.] ; за ред. С. І. Чеботар. – К.: Наш час, 2007. – 504 c.

6.     Пантелеєва, О. С. Етапи організації рекламної кампанії [Текст] / О. С. Панталеєва // Вісник Харківського національного економічного університету. – Харків, 2012. – Вип. 2. – 15 с.

7.     Ромат, Е.В. Реклама [Текст] : учеб. для студ. спец. «Маркетинг» / Е. В. Ромат. – 3-е изд. – К.; Х.: Студцентр, 2000. – 480 c.

8.     Хапенков, В. Н. Организация рекламной деятельности [Текст] : учебн. пособ. / В. Н. Хапенков, О. В. Сагинова, Д. В.Федюнин. – М.: Академия, 2006. – 240 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info