zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК [378.147:37.061]:373.31

 

РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Ісаєва М.Є.

Україна, м. Харків,

Харківський педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

 

Abstract: This article presents results of the research of the level of the professional motivation of the 3rd year students of the pedagogical university to create the classroom environment in primary school. The author not only gives quantitative data received, but also sets their detailed analysis.

Keywords: professional motivation; 3rd year students; classroom environment.

 

Анотація: У статті презентуються результати дослідження рівня професійної мотивації до створення освітньо-виховного середовища у початкових класах у студентів третього курсу педагогічного університету. Автор не тільки наводить отриманні кількісні данні, а й пропонує їхній детальний аналіз.

Ключові слова: професійна мотивація; студенти 3-го курсу; освітньо-виховне середовище.

 

Формування професійної мотивації студентів є одним з головних завдань вищих навчальних закладів, адже саме мотивація стає запорукою якісного навчального процесу з боку студентів, а також їх конкурентоспроможності на ринку праці після завершення навчання. Але для того, щоб почати роботу з професійної мотивації студентів та мати змогу оцінити свої досягнення після впровадження певних заходів, потрібно визначити вихідний рівень мотивації у студентів. Можливо визначати мотивацію до професійної діяльності в цілому, або ж до якогось з її компонентів зокрема. Оскільки наші наукові інтереси зосереджені навколо феномену освітньо-виховного середовища, метою нашої статті стало дослідження вихідного рівня мотивації студентів третього курсу педагогічного університету до створення освітньо-виховного середовища у початкових класах.

Для дослідження професійної мотивації ми невипадково обрали студентів саме третього року навчання. Третій курс – це початок спеціалізації, остаточного формування цікавості до наукової роботи як відображення подальшого розвитку і поглиблення професійних інтересів студентів. Також третій та четвертий курси є періодом активного формування професійної мотивації, адже саме на цьому етапі навчання починається поглиблене вивчення професійно зорієнтованих дисциплін та відбувається знайомство з практикою [1; 21].

У дослідженні брали участь 64 студенти 3 курсу факультету початкового навчання Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Для виявлення вихідного рівня мотивації студентів до створення освітньо-виховного середовища була використана методика, розроблена нами на основі методики К. Замфір у модифікації А. Реана [2; 394]. Студентам пропонувалось прочитати твердження та оцінити кожне із запропонованих подовжень. Зразок роздавального матеріалу з твердженням та варіантами його подовження надані у Таблиці 1.

 

Таблиця 1.

«Я хочу створити якісне та ефективне освітньо-виховне середовище в своєму класі, бо …»

№п/п

Варіанти закінчення

Бали

1.

«…це допоможе мені підвищити мою заробітну плату»

 

2.

«…це може сприяти моєму скорішому сходженню по кар’єрним сходам»

 

3.

«…завдяки цьому я зможу уникнути критики з боку колег та керівництва»

 

4.

«…завдяки цьому я зможу уникнути можливих покарань та неприємностей»

 

5.

«…це принесе мені соціальне визнання та повагу»

 

6.

«…сам процес і отриманий результат приносять мені задоволення»

 

7.

«…це надає мені можливість повної самореалізації в педагогічній діяльності»

 

 

Кожен з варіантів подовження потрібно було оцінити від одного до п’яти балів. Кожна з оцінок мала своє трактування, з яким можна ознайомитись у таблиці 2.

 

Таблиця 2.

№п/п

Бали

Пояснення

1.

1

Це практично неважливо для мене;

2.

2

Це не дуже важливо для мене;

3.

3

Це і важливо для мене, і не дуже – щось середнє;

4.

4

Це досить важливо для мене;

5.

5

Це дуже важливо для мене.

 

Згідно з методикою К. Замфір у модифікації А. Реана, аналіз результатів проходить за трьома показниками: ВМ (внутрішня мотивація), ЗПМ (зовнішня позитивна мотивація) та ЗНП (зовнішня негативна мотивація). Нагадаємо, що внутрішня мотиваціяце внутрішній поштовх, що спонукає людину шукати нові шляхи та вирішувати складні завдання, розширювати знання та удосконалювати вміння, досліджувати нові ідеї та концепції, тощо [3; 24]. Зовнішньою мотивацією ми називаємо мотивацію, що визначається впливом зовнішніх фізичних та соціально-психологічних факторів. Якщо зовнішня мотивація виникає на основі усвідомлення можливих проблем, незручностей та покарань у разі невиконання певної дії, то її називають негативною. Зовнішня позитивна мотивація є спонукою до виконання певної дії за умов усвідомлення власної користі.

Розрахунки проводять, спираючись на наступні формули:

1) ВМ = (пункт 6 + пункт 7) / 2

2) ЗПМ = (пункт 1 + пункт 2 + пункт 5) / 2

3) ЗНМ = (пункт 3 + пункт 4) / 2

Результати проведеного дослідження серед студентів третього курсу факультету початкового навчання відображені на малюнку 1 .

 

Малюнок 1.

Поділивши усі отримані комбінації на такі, що свідчать про задовільну (ВМ та ЗПМ перевищує ЗНМ) та незадовільну (ЗНМ перевищує ВМ та ЗПМ) мотивацію, ми отримали результати, що представлені на малюнку 2.

 

Малюнок 2.

І хоча, як можна побачити, кількість студентів із задовільною мотивацією до створення освітньо-виховного середовища у молодших класах переважає кількість тих, що мають незадовільну мотивацію, на нашу думку, ці показники все ж не є оптимальними. Тому отриманні данні стали підставою для проведення заходів з підвищення внутрішньої та зовнішньої позитивної професійної мотивації до створення освітньо-виховного середовища у студентів 3-го курсу факультету початкового навчання.

 

Література:

1.     Єрохін С.А. Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці / С.А. Єрохін, Ю.В. Нікітін, І.В. Нікітіна // Юридична наука. – 2011. - №1. – С. 20-27.

2.     Реан А. А. Психология и педагогика / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум. -СПб.: Питер, 2002. — 432 с.

3.     Scribner Donna E. High School Students' Perceptions: Supporting Motivation to Engage and Persist in Learning / Donna E. Scribner. - Ann Arbor: ProQuest, 2007. – 140 p.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info