zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ФОРМА ВИХОВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ РОБОТИ ЄВРОКЛУБУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Кирпа А.В.

Україна, м.Дніпродзержинськ,

КЗ «Технічний ліцей м.Дніпродзержинська»

 

Abstract: The article reveals the issue of didactic game as a form of work with students in secondary educational establishments within activity of Euroclubs (centers of forming multicultural personality) as well as analysis of methods for realization of didactic game and role of moderators in Euroclubs while forming multicultural personality.

Keywords: Euroclub, secondary educational establishment, moderator, forms and methods of work, didactic game, multicultural personality.

 

Анотація: У статті розглядається дидактична гра як форма роботи з учнівською молоддю загальноосвітнього навчального закладу в умовах діяльності Євроклубу – осередків формування полікультурної особистості. Поряд з цим, аналізуються методи реалізацій дидактичної гри та визначається роль координатора Євроклубу в процесі виховання полікультурної особистості.

Ключові слова: Євроклуб, загальноосвітній навчальний заклад, координатор, форми та методи роботи, дидактична гра, полікультурна особистість.

 

Сьогодні актуальною стає проблема виховання полікультурної особистості, яка має уявлення про самобутні культурні світи та їх взаємозв’язок, усвідомлює процеси толерантного неупередженого ставлення до представників різних етносів, володіє навичками взаємодії в сучасному полікультурному світі. Саме тому в арсеналі педагогічного процесу з’являються нові методи і форми роботи з учнівською молоддю. Особливої актуальності сьогодні набуває діяльність Євроклубів як осередків формування полікультурної особистості в загальноосвітньому навчальному закладі.

Розглядаючи діяльність Євроклубу загальноосвітнього навчального закладу, ми зосереджуємо увагу на роботу координатора Євроклубу, який, допомагаючи учням в оволодінні технологіями життєтворчості, забезпечує умови для розкриття потенціалу самопізнання, самооцінки, самореалізації; забезпечує формування гармонійно розвиненої особистості, її творчих здібностей, здатності швидко вирішувати проблемні питання, відхиляючись від традиційних схем.

Метою статті є на підставі аналізу досвіду роботи педагогів-практиків визначити основні характеристики дидактичної гри як однієї з форм роботи Євроклубу, яка впливає на формування полікультурної.

У своїй роботі координатор Євроклубу спирається на форми та методи навчання, які забезпечують розвиток креативності, швидке вирішення практичних завдань та за своєю сутністю розкривають складові полікультурного виховання:

а)       пошук знань про представників інших народів, який реалізується через завдання, що спонукають учнів до збору інформації про культуру народів;

б)      розуміння та повага до відмінностей усвідомлюється через глибоке вивчення національно-культурних особливостей, що втілюється завдяки роботі з порівняльними характеристиками;

в)       вивчення культури, традицій та мови свого народу реалізується через краєзнавчий матеріал тощо.

Автори навчального посібника «Інтерактивні методи навчання» П.Шевчук і П.Фенрих приділили значну увагу ігровим та неігровим методам, що скеровані на закріплення та нагромадження знань та відпрацювання стійких навичок і вмінь у об’єктів навчального процесу [3]. Значна кількість запропонованих інтерактивних методів ефективно реалізується координаторами Євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів. За допомогою рис.1 розглянемо найбільш поширені та ефективні методи і форми роботи Євроклубів у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Рис.1 Форми і методи роботи в умовах роботи Євроклубу при загальноосвітньому навчальному закладі

 

Як бачимо, в умовах функціонування Євроклубу загальноосвітнього навчального закладу нами визначено такі форми роботи з учнівською молоддю: дидактична гра; дебати та дискусія; круглий стіл; творча (педагогічна) майстерня; екскурсії та програми з обміну досвідом. Розглянемо детальніше таку форму роботи Євроклубу як дидактична гра, що є ефективному засобом розвитку пізнавальної активності.

Дидактична гра – активна групова, цілеспрямована навчальна діяльність з імітації й моделювання систем, явищ, процесів, що вивчаються, та вироблення оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовних, що відтворюють реальну обстановку [2]. За визначенням Г.О. Ковальчук, дидактична гра — метод імітації прийняття управлінських рішень у різноманітних ситуаціях шляхом гри за правилами, які дані або виробляються самими учасниками, який передбачає постановку проблеми та засвоєння навчальної інформації через дію [2]. Отже, характерною рисою дидактичної гри є тісний зв’язок з дійсністю, наслідуванням реальних подій, що передбачає можливість вільної інтерпретації ролі. Тому варто підкреслити відмінність дидактичної гри від інсценізації, де всі ролі прописані та вивчені.

Згідно досліджень Г.О. Ковальчук, В. Ф.Мішкурова, М. І. Пащенко, В. М. Букатов, виділяють наступні ознаки дидактичної гри: моделювання правдоподібної ситуацій та встановлення правил; розподіл ролей між учасниками гри та їх взаємодія, автономність від керівника; наявність спільної мети учасників гри; колективне вироблення альтернативних рішень; наявність системи індивідуального чи групового оцінювання діяльності учасників гри [1], [2].

Підкреслимо практичне значення в умовах роботи в Євроклубі такої дидактичної гри як «Упередження. Метою гри є надання можливості учасникам впевнитись в тому, що відповідний відгук на упереджене ствердження може послабити передсуд. Завданням координатора є розділення учасників на пари, вибір комунікатора ситуації та реципієнта в кожній парі, а також формулювання проблемних ситуацій, що містять упередження. Комунікатор має провокувати бесіду, реципієнт має відповісти на висловлене упередження, щоб послабити передсуд. По завершенні діалогу з проблемного питання проводиться аналіз ситуації та визначити: які аргументи в діалозі були ефективними; чи легко послабити стереотип (передсуд); чи впорався із завданням реципієнт; чи вдалось уникнути конфлікту; в яких ситуаціях легше переконати людину; чи змогли б вони втрутитись в подібний діалог в реальному житті тощо.

Слід зауважити, що дана гра може супроводжуватись підвищеною напругою між учасниками, які усвідомлюють, наскільки важко переконати свого опонента; саме тому головним завданням координатора є відстеження емоційного стану учасників та своєчасне втручання в діалог, з метою попередження конфлікту, що може перерости в реальному житті поза грою. Проте цінність проведення даної дидактичної гри полягає в тому, що вона навчає учнів розробляти власну стратегію переконання свого опонента, яку можна використовувати в подальшому житті, допомагає учням подолати стереотипи мислення стосовно представників інших національностей, розвиває навички логічного і критичного мислення та вміння вести конструктивний діалог.

Варто підкреслити, що власне діяльність Євроклубу та принципи його роботи можуть розглядатить як заздалегідь спланована гра, яка у своєму прояві виходить на новий рівень і може розвинутись до самоврядування, що на нашу думку, являється найбільш суттєвим результатом. Такий різновид діяльності сприяє формуванню в учнівській молоді свідомого ставлення та громадянської позиці щодо європейської інтеграції України, залучає старшокласників до аналізу проблем світової спільноти, поширює знання про міжнародні та державні урядові й неурядові організації, навчає міжнародно визначених процедур ведення дискусій і прийняття рішень.

Як бачимо, дидактична задача є необхідною умовою навчального та виховного впливу. Наявність однією або декількох дидактичних задач, які реалізуються протягом всієї гри через здійснення ігрової задачі, ігрових дій, підкреслює навчальний характер гри, направленність навчального змісту на процеси пізнавальної діяльності учнів. Тільки при цій умові дидактична гра може виконати функцію навчання і разом з тим буде розвиватися як ігрова діяльність [1]. Однак хотілося б підкреслити, що для проведення гри часто обирають теми, які навіть опосередковано пов'язані із європейською інтеграцією, але, разом з тим, готують учасників до життя у єдиній Європі - формують майстерність спілкування, ефективної взаємодії, вибору професії і подальшого працевлаштування.

Таким чином, підкреслимо, що участь в дидактичних іграх в рамках діяльності Євроклубу є необхідною умовою його функціонування, завдяки якій учнівська молодь знайомиться з реальним життям, навчається формувати власну думку та визначати програму практичних дій, розвиваючи вміння критично мислити, обирати адекватні форми і способи поведінки у різних соціальних ситуаціях, відповідати за результати своєї діяльності.

Важлива роль в діяльності Євроклубу загальноосвітнього навчального закладу відводиться координатору, який створює атмосферу доброзичливості й толерантності та спрямує роботу колективу лідерів клубу в необхідне русло, вміло поєднуючи різні форми і методи діяльності, звертаючи увагу на суттєві аспекти обговорюваної проблеми, надаючи можливість висловитись всім бажаючим. Діяльність учнів в Євроклубі та насичена програма заходів, різноманітність форм і методів роботи сприяють розвитку гнучкості мислення, здатності створювати варіативність у розв’язанні творчої задачі, що є основою для активізації креативного мислення та використання його у вирішенні навчальних та життєвих задач, формування полікультурної особистості, здатної до міжкультурного діалогу.

 

Література:

1.     Дидактичні ігри як складова сучасних освітніх технологій [Єлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://teacher.at.ua/publ/didaktichni_igri_jak_skladova_suchasnikh_osvitnikh_tekhnologij_prodovzhennja/39-1-0-5093

2.     Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті [Електронний ресурс]: електронний підручник. – Режим доступу: http://books.br.com.ua/25020 або http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/760/ (второй сайт лучше)

3.     Інтерактивні методи навчання: Навч. посібник. /За заг. ред. П.Шевчука і П.Фенриха. – Щецін: Вид-во WSAP, 2005. – 170 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info