zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЛЬ ОСВІТИ У ПОДОЛАННІ БЕЗРОБІТТЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 

Куліш Н.В.

Україна, м. Кіровоград,

Кіровоградський національний технічний університет

 

Аbstract: In the article the features of education are considered in informative society. Problems of education are in modern Ukraine, their influence on a labour-market.

Кeywords: informative society, system of education, labour force, labour-market, modern education, informal education

 

Мудреці піднебесної проголосили «Не дай Бог кому-небудь жити під час змін». Проте, наше з вами життя проходить саме під час глобальних і всеохоплюючих змін оточуючого світу. На зміну індустріальному суспільству дуже швидко прийшло постіндустріальне, і ще швидше — інформаційне суспільство. Звичайно, будь-які зміни породжують у людини почуття невизначеності та невідомості, і цей страх невпевненості лякає набагато більше ніж страх болі та реальних сьогоденних проблем. Процес відмирання старої системи функціонування світу, як і народження нової є дуже болісним. Кардинально й дуже швидко змінюються вимоги до особистості, як до складової суспільства й, як до частки робочої сили. Інформація стає найголовнішим економічним ресурсом, освіта набуває не лише важливого значення, а й довічного всеохоплюючого характеру. І як тільки процес набуття нових знань припиняється особистість стає неконкурентною на сучасному ринку праці і відсіюється їм на узбіччя життя. Зрозуміло, що така перспектива не є привабливою і втішною для більшості громадян світу. Проте, ці зміни є об’єктивними і всеосяжними. Їх не лише не можна позбутися, саме під час їх відбувається прогресивний розвиток суспільства.

Освіта, більше ніж коли-небудь стає учасником процесу зародження всесвітнього суспільства. Вона опинилась у самому центрі проблем, що пов’язані з розвитком особистості. Сьогодні завдання освіти полягає в наданні можливостей розкриття талантів та творчого потенціалу всім, без виключення, членам суспільства.

У наслідок глобальних трансформаційних процесів у суспільстві значної мірою змінилися і вимоги до самої освіти. Для відшукання належного місця на сучасному ринку праці людина потребує, по-перше, високого рівня освіченості. Так, останні п’ятдесят років у суспільстві спостерігається безпрецедентне зростання попиту на вищу освіту. За даними ЮНЕСКО, лише в період з 1960 по 1995 роки чисельність студентів у всіх країнах світу збільшилась з 13 до 82 млн. осіб, тобто більше ніж у шість разів [1]. Аналогічні процеси мають місце і в Україні. Так, за даними Державного комітету статистики, за період з 2000/2001 навчального року по 2007/2008 навчальний рік чисельність слухачів та студентів навчальних закладів першого етапу вищої освіти (за міжнародною стандартною класифікацією освіти) збільшилась майже у півтори рази ( з 1.93 млн. осіб до 2,81 млн. осіб). Починаючи з 2008-2009 навчального року в Україні має місце незначне падіння чисельності населення, що здобуває вищу освіту першого ступеня. Проте, це зменшення пов’язано не з падінням престижу й привабливості вищої освіти в українському суспільстві, а зі значним зменшенням чисельності відповідної вікової групи у наслідок демографічної кризи кінця 90-х років попереднього століття. Про це свідчить й той факт, що чисельність слухачів другого етапу вищої освіти (за міжнародною стандартною класифікацією освіти) невпинно зростала протягом всього періоду, який аналізується. Так, чисельність аспірантів й докторантів в Україні за період з 2000/2001 по 2009/2010 навчальні роки збільшилась з 24,4 тис. осіб до 35,6 тис осіб, тобто майже у 1,5 рази [2]. Потрібно відмітити, що, останнім часом, у світі не лише «білі комірці», а й представники робітничих спеціальностей для успішного виконання своїх обов’язків часто-густо потребують дуже високого рівня освіти.

По-друге, для успішної й плідної праці протягом всього трудового життя вже недостатньо, як ще декілька десятиріч тому, просто отримати гарну освіту на початку своєї трудової діяльності, рівень освіти потрібно постійно оновлювати. Виникає протиріччя між величезною кількістю нової інформації і можливостями її засвоєння людським мозком. Тому, сучасна людина повинна вміти не лише вчитися постійно, протягом всього свого життя, а ще й володіти прийомами наукового абстрагування. Розвиток інформаційних і виробничих технологій відбувається шаленим темпом, це не лише сприяє науково-технічному розвитку суспільства й покращенню загальнолюдського рівня життя, а й загострює проблеми безробіття населення, й насамперед збільшує частку структурного безробіття на ринку праці.

Тому, сучасний робітник, повинен мати дуже високий рівень базової всебічної освіти, вміти навчатись самостійно (значно збільшується значення неформальної та інформальної освіти), мати бажання постійно оновлювати свій освітньо-кваліфікаційний рівень, мати високий рівень професійної мобільності (бути готовий до зміни або навіть декількох змін видів професійної діяльності протягом трудового життя).

Крім того, потрібно відмітити, не лише зростання ролі освіти у сучасному житті, а й зміну вимог до самої освіти. Освіта сьогодення має на меті не лише надання базових енциклопедичних знань та навичок. Сучасна освіта — це комплекс довічного навчання яке містить наступні обов’язкові напрямки: навчитись пізнавати, навчитись робити, навчитись жити, навчитись жити разом [3]. Сучасна освіта не зупиняється на рівні шкільної програми або програми вищих навчальних закладів, вона не зупиняється ніколи. Проте, знання які отримує студент у навчальних закладах повинні еволюціонувати разом з виробництвом. Сьогодні ж, нажаль, в Україні, дуже часто спостерігається невідповідність отриманих молоддю у процесі навчання знань вимогам та очікуванням роботодавців. Що значною мірою ускладнює, як зокрема процес працевлаштування випускників, так і в цілому процес адаптації їх до дорослого життя. З’ясувавши свою невідповідність вимогам роботодавців значна частка молодих спеціалістів не намагається усунути освітній розрив власними силами, а розчаровується у навчанні, розчаровується у житті, і погоджується на працю яка не потребує високого рівня освіти, або взагалі залишає ряди робочої сили, створюючи величезну армію утриманців для власних родин і для суспільства в цілому. Подолати прірву між освітою, яка надається і освітою, якої потребує сучасне виробництво можна лише сумісними зусиллями навчальних закладів, виробників і студентів. Кожна з зазначених сторін зацікавлена в узгодженості дій і без цього розвиток інформаційного суспільства в Україні є неможливим. Без відповідності між освітою і виробництвом, без забезпечення можливостей безперервного отримання сучасних знань нашій країні ніколи не посісти гідне місце у міжнародному співтоваристві. Досягнення узгодженості освіти і виробництва — домінуюча мета системи освіти в Україні. Її досягнення потребує багато зусиль, проте зиски суспільства від її втілення у реальність величезні.

 

Список джерел

1.     Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры «Всемирная декларация о высшем образовании для ХХІ века: подходы и практические меры» (Париж, 5-9.10.1998 года). Режим доступу: http://www.lawmix.ru/abrolaw/9374.

2.     Методологічні положення зі статистики освіти. Державний комітет статистики України. Київ, 2011 р. Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2011/288/288.pdf.

3.     Образование: сокрытое сукровище. Основные положення Доклада Международной комиссии по образованию для ХХІ века. Издательство ЮНЕСКО, 1996 г. Режим доступу: http://www.ifap.ru/library/book201.pdf.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info