zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 330.341.1

 

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ЗНАНЬ

 

Кузьміна О.Г.

Україна, м. Київ,

Київський Національний Університет

 Технологій та Дизайну

 

Abstract: This article is devoted to the features of knowledge market creation in modern postindustrial economy and to the characteristic of specific signs of knowledge markets and their operation problems.

Key words: knowledge, knowledge market, postindustrial economy.

 

В постіндустріальному суспільстві знання стають найбільшим джерелом конкурентоспроможності для будь-якого суб’єкта господарювання, регіону, країни. Нові виклики вимагають нових організаційних форм, усвідомлення того, що знання стають невід’ємною складовою всіх стадій економічного процесу. Розвиток сучасного виробництва майже цілком базується на впровадженні нововведень в різних галузях господарської діяльності.

Беззаперечним є факт, що знання, компетенція та інші нематеріальні активи стають головними джерелами конкурентних переваг продуктивних сил в багатьох розвинених країнах. Це є наслідком стрімкого розширення ринків товарів та факторів виробництва, а також створення ринків знань, які стають суттєвим фактором впливу на соціально-економічні процеси та результати суспільного виробництва.

Тому вирішення проблем конкурентоспроможності потребує визначення особливостей використання знань у забезпеченні створення якісної продукції та просування її на ринок. Знання можливо розглядати як продукт діяльності людей, який виникає в процесі або індивідуальної, або колективної діяльності в межах наукових інститутів, лабораторій, дослідницьких центрів [2]. Створення нових знань відбувається не лише у спеціалізованих, а й будь-яких інших формах організацій. Крім того, знання можуть бути окремим предметом купівлі-продажу та бути реалізовані як самостійно, так і в якості складової матеріального продукту або послуги.

В сучасній економіці відбуваються процеси, що нівелюють різницю між послугою та продуктом. Знання перестають бути відносно самостійним об’єктом економічного управління, який досі існував у сфері науково-дослідних робіт. В сучасних умовах відбувається проникнення знань в усі форми та стадії економічного процесу, що ускладнює їх відокремлення від продукту або послуги. Все це дозволяє розуміти під терміном «знання» не лише результат відображення дійсності в свідомості людей, але й частину продукту чи послуг. Наприклад, знаннєва компонента виявляється в тому, що в кожному продукті сконцентровані зусилля, які пов’язані не лише з виробництвом, але й з технологіями, дизайном, маркетингом. На етапі маркетингу та збуту, як відомо, в товар вкладається знання про специфіку попиту, його форми прояву, місце на ринку тощо. Велика кількість товарів вже не може виготовлятися без інформаційних систем, специфічних управлінських технологій, таких як система управління якістю продукції. Все це дозволяє зробити висновок про те, що специфічне знання є присутнє в будь-якому товарі чи послузі та надає їм властивості наукомістких товарів або послуг.

Особливістю знань є те, що їх неможливо відокремити від носія – людини або продукту. Відповідно до цього формування ринку знань має певні специфічні ознаки, що притаманні лише йому:

·       ринки знань співпадають з ринками товарів чи послуг, внаслідок неможливості їх відокремлення;

·       ринки знань невіддільні від ринків робочої сили, адже будь-який кваліфікований спеціаліст, що пропонує власні послуги на ринку праці, фактично пропонує свої знання;

·       ринки традиційних продуктів та послуг є певним чином ринками знань, тому що меж ринків фактично не існує, вони розмиті, мають відносний характер, можуть існувати в різних сферах діяльності людини.

Різноманітність проявів ринків знань виражається у вигляді ринків результатів наукових досліджень та розробок; ринків новин; ринків по наданню послуг щодо зберігання, пошуку, надання інформації, тощо. Відповідно до цього існують різні прояви купівлі-продажу знань: від найму працівників, що є носіями спеціалізованих знань та кваліфікацій до партнерських відносин з іншими установами, яка забезпечена співробітниками з відповідними знаннями і досвідом, або використанню професійних консалтингових організацій, споживачів, наукових установ та асоціацій. Існує також суттєва особливість ринків знань, яка визначається тим, що споживач не лише отримує готові знання, але й сам безпосередньо приймає участь у створенні необхідного знання. Отже отримання знань потенційним споживачем стає неможливим без попереднього рівня контекстуальних знань. Цінність тих або інших знань залежить від підготовки їх потенційного користувача. Особливість сучасних знань полягає саме в необхідності попередньої підготовки до їх сприймання та подальшої реалізації на практиці. В зв’язку з цим передання наукомістких технологій вимагає відповідної підготовки тих колективів, які орієнтовані на інноваційний розвиток, що може забезпечити їм конкурентні переваги [3].

Однією з важливих складових ринків знань є ринок об’єктів інтелектуальної власності. Використання прав на об’єкт інтелектуальної власності дозволяє забезпечити стимули до створення нових знань шляхом отримання матеріальної винагороди за результати інтелектуальної діяльності. Однією з головних умов існування ефективного ринку об’єктів інтелектуальної власності стає питання про засоби забезпечення правил використання об’єктів інтелектуальної власності; про параметри, що обмежують термін використання об’єктів інтелектуальної власності; а також щодо раціональних заходів стимулювання виробництва нових знань. В Україні нажаль відсутній ринок об’єктів інтелектуальної власності, що не сприяє забезпеченню внутрішніх потреб та зовнішньої конкурентоспроможності. Відсутність необхідних інституційних та інфраструктурних умов негативно впливає на формування ринку знань в державі. Так, кількість наданих резидентами заявок на винаходи на 1 млн. населення в Україні в 6-8 разів нижча, ніж у США та Німеччині, та у 20-30 разів нижча, ніж у Японії. Це зумовлено нерозвиненістю ринку об’єктів інтелектуальної власності, недоліками процедур та діючих інститутів комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності.

Таким чином, знання в сучасній ринковій економіці стають не лише предметом трансакцій, а й засобом трансакцій: підготовка акту передачі знань вимагає специфічних знань відносно того, як скласти юридично грамотно формальний контракт, як мінімізувати ризики при інвестуванні, тощо. Здійснення таких трансакцій також є складним процесом: на ринках знань інформація про товар та власне товар стають одним і тим самим об’єктом.

Таким чином, в сучасному постіндустріальному суспільстві відбулися фундаментальні зміни у процесі відтворення. Інновації стали невід’ємною складовою будь-яких процесів як у матеріальній, так і нематеріальній сферах. Це спричинило зміни у можливостях обробки інформації та знань. Інформаційні ресурси стають домінуючими в створенні суспільного багатства.

Економіка, що заснована на знаннях здатна забезпечити не лише випуск високотехнологічної продукції, але й використання знань, які уречевлені в цій високотехнологічній продукції, в усіх галузях та сферах. Для економіки знань домінантою є не лише створення нового знання, а його подальше продуктивне використання. Відповідно до цього виникає зростання значущості ринків знань, де відбувається розповсюдження та обмін знаннями. В умовах глобалізації сучасного світу явище обміну знаннями та їх розповсюдження спричиняє динамічні зрушення на ринках робочої сили: відбувається переміщення робочих місць з розвинених країн у менш розвинені не лише для осіб з низькою кваліфікацією, але й для висококваліфікованих працівників, що має значні виклики для всього світового суспільства[1].

Можливо відокремити наступні основні тенденції розвитку ринку знань:

·       стрімке збільшення обсягів знань, їх продукування та обмін спричиняє бурний розвиток ринків знань;

·       відбувається процес інтеграції ринків знань з ринками товарів та послуг;

·       ринки знань у більшості мають міжнародний характер;

·       зростаючі можливості сучасних телекомунікаційних технологій спрощують доступ до інформації та знань;

·       зростаюче використання об’єктів інтелектуальної власності всебічно впливає на темпи економічного розвитку як суб’єктів господарювання, так і регіонів та країн.

Проблеми функціонування та розвитку ринків знань є відносно новим напрямом економічних досліджень, вивчення яких буде продовжуватися в подальшому, зважаючи на процеси трансформації взаємовідносин на ринках знань та можливостями використання нових Інтернет-технологій.

 

Список джерел та літератури:

1.   Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке. - М.: Вильямс, 2003.

2.   Инновационное развитие : экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями/ Под ред. Б. З. Мильнера. - М.: ИНФРА-М, 2010.

3.   Управление знаниями: Хрестоматия, 2-е издание./ Перевод с англ. яз. под ред. Т.Е. Андреевой, Т.Ю. Гутниковой; Высшая школа менеджмента СПбГУ. СПб: «Высшая школа менеджмента», 2010.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info