zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФУНКЦІЇ ДОВІРИ У ВЗАЄМОДІЇ «СТУДЕНТ-ВИКЛАДАЧ» У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ

 

Лашко О.В.

Україна, м. Київ, Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

 

Аbstract: The article focuses on research the role and place of trust in interaction "teacher-student". This article describes the state of surveillance study of the problem of trust, especially in the educational process.

This article contains information about our study of optimal level of trust between teacher and student at the Technical University and the main functions of trust in the educational process. We describe the phases of the study and analyzed the results.

Кeywords: Trust, technical university, educational process, student, teacher, interaction, level of trust, functions of trust.

 

Проблема довіри все частіше постає у центрі уваги філософів та психологів сучасності. Довгий час довіра не була предметом самостійного соціально-психологічного аналізу і вивчалася лише в контексті проблеми навіювання як методу психологічної впливу. Однак поняття довіри досить широко застосовувалося авторами в межах інших проблем (В. Вічев, Б.Ф. Поршнєв, І.С. Кон, А.В. Мудрик, В.А. Лосєнков, В.М. Куліков, Л.А. Петровська, О.І. Донцов, М.Ю. Кондратьєв, В.А. Петровський та ін.). Вперше на пострадянському просторі довіра як самостійне соціально-психологічне явище було проаналізовано Т.П. Скрипкіною. Велике практичне значення, на наш погляд, мають дослідження довіри і недовіри А.Б. Купрейченко та її послідовників.

Більшість словників тлумачать довіру як впевненість у чиїй-небудь сумлінності, щирості, в правильності чого-небудь [2,6,7]. Б. Мещеряков та В. Зінченко, посилаючись на визначення довіри Ф.А. Брокгауза та І.А. Ефрона, пояснюють довіру як «психічний стан, в силу якого ми покладаємося на яку-небудь думку, що здається нам авторитетною, і тому відмовляємося від самостійного дослідження питання, що може бути нами досліджене» [1, с. 129].

Довгий час довіра не була предметом самостійного соціально-психологічного аналізу. У соціально-психологічних дослідженнях проблеми довіри найчастіше торкалися в контексті розробки проблеми соціально-психологічного навіювання (В.М. Бєхтерєв, В.С. Кравков, В.М. Куліков, Г.К. Лозанов, О.С. Новосьолова, Г.А. Веселкова, К.К. Платонов, І.Є. Шварц та ін.). В ряді російських досліджень, присвячених соціально-психологічним аспектам проблеми авторитету, також наголошується важлива роль довіри як необхідної умови справжнього авторитету (М.Ю. Кондратьєв, Ю.П. Стьопкін, Є.М. Ткачов). Роль довіри вивчалася і у контексті проблеми значущих інших (В.М. Князєв, О.О. Кронік, Є.А. Хорошилова, М.Б. Шкопоров).

Особливу групу робіт складають дослідження, присвячені вивченню феномену дружби (І.С. Кон, В.О. Лосенков, Л.Я. Гозман, А.В. Мудрик, І.С. Полонський та ін.), в контексті якого автори підкреслюють необхідність наявності довіри. У російській психологічній науці були спроби також показати роль довірчих відносин і довірчого спілкування на різних стадіях онтогенетичного розвитку особистості [4]. Особливо повно з цієї точки зору вивчений підлітковий і ранній юнацький вік (А.В. Мудрик, В.Є. Пахальян, Т.П. Скрипкіна).

Довіру було описано як феномен внутрішньогрупових відносин (Л.Е. Комарова): дослідження у цій галузі показали, що для груп високого рівня характерна базова ціннісна орієнтація на довіру [5]. Проблема довіри посідає ключове місце при аналізі поведінки індивідів у складних ситуаціях взаємодії, зокрема при вивченні міжособистісних конфліктів (М. Дойч, О.І. Донцов). Проблема довіри згадується як масове явище, яке має місце у великих соціально-психологічних спільнотах, і як один із феноменів міжгрупової взаємодії (О.О. Бодальов, О.М. Сухов).

Вперше на пострадянському просторі довіра як самостійне соціально-психологічне явище було проаналізовано Т.П. Скрипкіною. Велике практичне значення, на наш погляд, мають дослідження довіри і недовіри А.Б. Купрейченко та її послідовників.

На сьогоднішній день існує значна кількість наукових робіт, присвячених вивченню явища довіри в різномантіних умовах: в економічній, політичній, соціальній, правовій (зокрема криміналістичній) та інших сферах життя людини. Феномен довіри вивчається не тільки у прикладанні до різних сфер діяльності людини, але й для різних вікових категорій.

Проблему довіри і довірчих відносин в контексті освітнього процесу висвітлюють у своіх роботах І.Ф. Аметов, В.О. Дрофєєв, Р.Ю. Кондрашова, Л.С. Скрябіна та ін. У своїх дослідженнях автори висвітлюють: особливості прояву довіри в системі "вчитель-учень" при різних стилях педагогічного керівництва; умови, що забезпечують довірчі відносини між учнем та педагогом в освітньому процесі; особливості педагогічного забеспечення довірчих відносин тощо.

У вітчизняній психологічній науці досі не ставилося питання про роль і місце довіри у взаємодії студентів і викладачів технічного вищого навчального закладу. На наш погляд, детальне вивчення феномену довіри в контексті взаємовідносин студентів і викладачів у технічному університеті та практичне втілення його результатів сприятиме поглибленню взаєморозуміння між студентами і викладачами, взаємній інтеграції їх цілей, підвищенню якості навчання та гуманізації освіти в цілому. Створення «довірчого простору», психологічно комфортних умов навчання та викладання, гармонійність відносин суб’єктів освітнього процесу - невід’ємна умова забезпечення ефективного освітнього процесу, який покликаний підготувати фахівця, фізично і психологічно здорову особистість, здатну розвиватися та самореалізовуватися.

Водночас довіра може стати засобом обману людини, маніпулювання нею. Тому недовіру розглядають не як повну відсутність довіри, а як механізм захисту особистості; не протиставляючи її довірі, а розглядаючи у діалектичному взаємозв’язку [3]. Отже, недоцільна абсолютизація позитивного ставлення до поняття «довіра» і негативного до поняття «недовіра». Можна припустити, доцільно розглядати певний оптимальний рівень довіри між субєктами, зокрема між студентом і викладачем.

Для визначення оптимального рівня довіри між студентами і викладачами технічного університету нами було проведене двоетапне пілотне дослідження відповідно до розроблених методик. Дослідження проводилося на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». В ньому взяли участь: 21 студент технічного та 23 студенти гуманітарного напрямків підготовки (для участі було запрошено студентів приладобудівного факультету та факультету лінгвістики). Середній вік опитуваних становив 20-23 роки.

На першому етапі дослідження студентам пропонувалася шкала з відмітками від 0 до 10, на якій вони відмічали оптимальний, на їх думку, рівень довіри студента викладачу. Відповідно до отриманих результатів, 95,5% опитуваних вважають, що встановлення довірчих відносин між викладачем і студентом є обов’язковою умовою успішного і комфортного навчання.

За результатами опитування студентів технічного напрямку підготовки оптимальний рівень довіри у взаємодії «викладач-студент» становить 8, а гуманітраного – 7. Значної розбіжності в отриманих рівнях не спостерігається. Отже, такі результати дають підставу припустити, що довіра є глибинною потребою, яка проявляється у процесі навчання і не залежить від його спрямування. Студенти, що орієнтовані на подальшу професійну діяльність у системі «людина-машина» відчувають таку саму глибинну потребу у наявності довірчого простору під час навчання, як і ті студенти, чия майбутня професійна діяльність пов’язана із взаємодією з людьми.

Другий етап дослідження присвячено визначенню функцій, які виконує довіра у освітньому процесі. Для окреслення списку функцій довіри ми спиралися на надбання у цій галузі А.Б. Купрейченко, результати роботи якої мають надзвичайне практичне значення і підгрунтя для подальшого вивчення феномену довіри [3]. Список загальних соціально-психологічних функцій довіри було доповнено функціями, специфічними для освітнього процесу. Отриманий таким чином перелік функцій довіри було запропоновано студентам для встановлення ступеня їх згоди з пунктами списку.

За результатами другого етапу проведеного пілотного дослідження можна виділити найбільш значущі функції довіри у взаємодії «студент-викладач», ступінь згоди з якими дуже висока:

1)     підвищення ефективності обміну інформацією (89%);

2)     активізація комунікації і взаємодії суб’єктів (87%);

3)     забезпечення ефективної учбової діяльності (87%);

4)     забезпечення певного рівня комунікації суб’єктів (85%);

5)     підвищення ефективності взаємодії суб’єктів (85%).

Ступіні згоди вказана за середніми значеннями результатів опитування студентів технічного і гуманітарного напрямків підготовки, середньоквадратичні відхилення від середніх значень при цьому складають (2-4)%.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що проведене пілотне дослідження підтвердило необхідність встановлення довірчих відносин в освітньому процесі; дало змогу встановити оптимальний рівень довіри між студентом і викладачем технічного ВНЗ, який умовно можна позначити як «вище середнього». Крім того, шляхом опитування вдалося окреслити основні функції довіри у взаємодії «викладач-студент». Отримані результати дають підстави для подальшого вивчення особливостей встановлення і прояву довіри у технічному університеті, підтверджують актуальність таких досліджень, затребуваність їх результатів.

 

Список джерел:

1.     Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – М., 2002. – 632 c.

2.     Большой толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушаков – М.: АСТ, Астрель, 2000. – 720 с.

3.     Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия / А.Б.Купрейченко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 571 с.

4.     Мудрик, А.В. Общение как фактор воспитания школьников / А.В. Мудрик: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук. - М.: Педагогика, 1987. - 75 с.

5.     Скрипкина Т.П. Психология доверия / Т.П. Скрипкина [Учебное пособие]. - М.: Изд. центр «Академия», 2000. - 264 с.

6.     Современный толковый словарь русского языка / Под. ред. Т.Ф. Ефремова. – М.: АСТ, Астрель, 2006. – 1168 с.

7.     Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. − 4-е изд., доп. − М. : Азбуковник, 2000. – 940 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info