zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПОЧУТТІВ

 

Лещенко А.М.

Україна, м. Херсон,

Херсонська державна морська академія

 

Abstract: In this article causes of appearance of religion feelings and their inter connection with sacred art are discussed. The main stages of the influence of sacred art upon emotional and sensitive state of the personality and its functions are defined.

Keywords: religious belief, religious feelings, sacred art.

 

Анотація: В статті розглянуто причини виникнення релігійних почуттів та їх взаємозв’язок з сакральним мистецтвом. Визначено основні етапи впливу сакрального мистецтва на емоційно-чуттєвий стан особистості та його функції.

Ключові слова: релігійна віра, релігійні почуття, сакральне мистецтво.

 

Сьогодні суспільство переживає нівеляцію цінності духовної складової, але разом з тим, не останнє місце займає інтерес до проблеми релігійних почуттів та основи їх формування. Однією із головних причин їх виникнення можна вважати сакральне мистецтво, яке створює специфічні емоційно-чуттєві умови для виникнення та закріплення релігійних почуттів вірянина.

Аналіз релігійних почуттів, як об’єкта наукового дослідження, починається з XIX ст. У. Джемс зауважував, що джерело релігії треба шукати тільки в індивідуальній свідомості кожного віруючого, і перш за все в галузі його емоцій[1, с. 162]. Він вважає, що релігійні почуття досить стійкі і мають значний вплив на життєдіяльність людини, тому їх можна прирахувати до найважливіших біологічних функцій людства, а їх відсутність означає розпад душевного життя і загибель. Багато уваги питанням становлення і виникнення релігійних почуттів приділяли Ф. Шлейєрмахер, О. Введенський, Д. Угринович та інші.

Особливості сакрального мистецтва розглядаються у різних аспектах, але найчастіше стосуються конкретної мистецької галузі. Проблема ж співвідношення чи взаємодії релігійних почуттів та сакрального мистецтва взалі розглядається, максимум, у найзагальніших рисах.

Таким чином, мета роботи полягає у висвітлені особливостей взаємозв’язку релігійних почуттів та сакрального мистецтва та визначені основних етапів формування впливу сакрального мистецтва на емоційно-чуттєвий стан віруючого.

Основою формування релігійних почуттів є віра у реальність надприродного. Звідси випливає, що саме релігійна ідея є передумовою виникнення релігійних почуттів. Разом з тим, крім релігійної віри існує ще й поняття культу та обряду, які, у свою чергу, міцно взаємопов'язані з релігійними почуттями. Це дає змогу стверджувати, що релігійні почуття викликаються, підкріплюються та утримуються реально існуючими речами: іконами, специфічними церковними предметами, музикою тощо. Угринович Д. зауважує, що часто позитивні релігійні почуття направлені на реальний об'єкт ("чудотворна ікона", "святі мощі", релігійний проповідник чи церковний ієрарх), але навіть у цих випадках предмети релігійних почуттів володіють, за впевненістю віруючих, надприродними якостями або виступають у ролі уявного посередника між богом і людьми (проповідник чи служитель культу) [2, с. 234], таким чином, релігійні переживання, що пов'язані з реальними об'єктами, формуються у кожного віруючого. Перебуваючи у храмі, де кожна річ, кожен звук підтримують атмосферу втаємничення, відчуття величності, людина переживає певні почуття: полегшення, блаженство, спокій тощо. Такі переживання, як зазначалося, може викликати будь-який культовий предмет чи обряд, тому якраз кінцева мета усіх релігійних організацій, полягає у тому, щоб якомога більша кількість життєвих переживань, емоцій та почуттів віруючого оцінювалися саме через призму релігійного сенсу. Таке оцінювання має суто суб'єктивний характер, основа якого - емоційна реакція віруючого, а саме вияв почуттів, які опосередковані релігійним змістом.

Фактично, будь-яка галузь мистецтва може використовуватися у релігійних організаціях, але історично доведено, що не усі види мистецтва однаково використовуються у релігійній практиці. Для релігійної практики обираються ті види мистецтва, які найбільш змістовно відтворюють духовну атмосферу і тим самим закріплюють релігійні ідеї на емоційно-чуттєвому рівні. Мистецтво створює унікальну атмосферу таємничості, споглядання та причетності до богослужіння. Але найважливіше завдання сакрального мистецтва, полягає у включені вірянина у процес «духовного спілкування» з Богом. Таким чином, відбувається взаємодія релігійного сенсу та мистецтва, яка впливає на стан свідомості вірянина.

Влив сакрального мистецтва на емоційно-чуттєвий стан віруючого відбувається у декілька етапів:

1.     Чуттєве сприйняття об’єкта: фіксація у свідомості віруючого форми, величини, кольору, звучання тощо. Сприйняття об’єкта завжди викликає необхідність отримати певну інформацію про нього та його призначення;

2.     Отримання необхідних знань про об’єкт та його цінність. Від змісту отриманої інформації залежить емоційно-чуттєве відношення до даного об’єкта та відбувається побудова шкали взірців.

3.     Формування шкали взірців, яка буде свідчити про готовність суб’єкта до морально-етичної та естетичної оцінки об’єкта, що обов’язково викликає чуттєве забарвлення.

4.     Співставлення отриманої інформації, що підлягає оцінці, зі шкалою еталонів.

Такий процес сприяє безпосередньому впливу сакрального мистецтва на формування емоційно-чуттєвого відношення віруючого до об’єкта релігійної віри. Разом тим, поглиблюється закріплення основних релігійних приписів та канонів, що підкріплюється використанням наочно-образного методу впливу на психіку та взаємозв'язує в єдине ціле ідеальні образи та їх предметний вираз.

Таким чином, сакральне мистецтво виконує наступні функції:

·       світоглядна – формує новий зміст, норми та цінності в релігійній практиці, яка в свою чергу трансформує це на особистість;

·       цілеспрямовуюча – за допомогою ціннісних та змістовних компонентів фіксує цілі і перспективи релігійної діяльності;

·       активізуюча – стимулює душевні сили людини, її волю, енергію;

·       компенсаторна – відволікає від проблем будь-якого ґатунку, надає своєрідну емоційну розрядку; робить можливим створення своєрідної реальності, яка дозволяє відволіктися від дійсності, знижується психологічна напруга;

·       латентна – тобто, коли один і той же вид сакрального мистецтва може викликати, як позитивні так і негативні почуття.

Отже, сакральне мистецтво покликане втілити у своїх творах нематеріальне, надприродне, духовне земними, матеріальними засобами. Разом з тим, воно має чуттєво продемонструвати те, що людські органи відчуттів неспроможні сприймати, сформувати емоційно-чуттєве значення для особистості, за допомогою ідейно-емоційного змісту.

Таким чином, було визначено суть поняття релігійних почуттів; основні етапи формування впливу сакрального мистецтва на емоційно-чуттєвий стан особистості та виділено основні функції сакрального мистецтва, що створило умови для визначення особливостей взаємозв’язку релігійних почуттів та сакрального мистецтва. Разом з тим, можна стверджувати, що сакральне мистецтво виступає не тільки як каталізатор формування релігійних почуттів, але й як їх змістовна основа.

У подальших дослідженнях актуальним буде розгляд таких проблем, як визначення ролі того чи іншого виду мистецтва у процесі формування основ релігійних почуттів, визначити домінантні види мистецтва у релігійні діяльності тощо.

 

Список літератури:

1.     Джемс У. Многообразия религиозного опыта / Уильям Джемс; [пер. с англ. В. Г. Малахиевой-Мирович и М. В. Шик]. –– М.: Русская мысль, 1910. –– 418 с.

2.     Угринович Д. М. Психология религии / Дмитрий Модестович Угринович. –– М.: Полит. лита, 1986 –– 382 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info