zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ КАФЕДРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Немченко Ю.В.

Україна, м. Київ,

НПУ імені М.П.Драгоманова

 

Анотація: У статті розглянуто проблеми інформаційного забезпечення навчального процесу. Встановлено, що для ефективного та оперативного оновлення навчально-методичної інформації доцільно використовувати загальнодоступний електронний ресурс.

Ключові слова:інформаційний ресурс, електронний архів, доступність, навчальний фонд

 

Annotation: The article deals with the problems of information support of studying process. It is determined, that it is reasonable to use public electronic resource for the effective and prompt update of educational information.

Keywords: an information resource, an electronic archive, accessibility, an education of fund.

 

Інформація стала найважливішим ресурсом сучасного суспільства. Однією з важливих умов успішного функціонування навчального закладу є оперативний та ефективний доступ до необхідної інформації, що дозволяє суб’єктам навчального процесу реалізовувати свої навчальні, наукові та соціальні потреби. З цією метою більшість вищих навчальних закладів та бібліотек формують базу електронних підручників, навчальних посібників, художньої та спеціальної літератури, а їх фонди містять електронні збірки наукових праць, глосарії, галузеві довідники, посібники для самонавчання, навчальну та навчально-методичну літературу, періодику тощо. Поряд зі звичними послугами, електронна бібліотека відкриває своїм читачам доступ до віртуального читального залу, що дозволяє опрацьовувати повнотекстові ресурси. До переваг електронної бібліотеки слід віднести надійність та компактність збереження інформації, можливість оперативного її розповсюдження, швидкість пошуку необхідних даних, часову та просторову необмеженість роботи читача з ресурсами. Проте, варто зазначити про існування проблеми вільного доступу до інформаційних ресурсів, дотримання положень законодавства про авторське право на їх використання та розповсюдження.

Електронні ресурси бібліотек за рівнем доступності поділяють на безкоштовні, умовно безкоштовні, платні та закриті для публічного використання. Отже, вільний доступ для широкого кола користувачів відкритий лише до матеріалів, на які завершився строк дії авторського права, або на які укладені договори з автором чи його правонаступниками. З цієї причини не всі студенти університету мають доступ до переважної частини електронного фонду бібліотеки. Територіальна віддаленість навчальних корпусів та відсутність технічних умов не дозволяють об’єднати окремі локальні мережі інститутів в єдину університетську мережу. Тому доступ студентів інститутів університету до фондів електронної навчально-методичної літератури може бути реалізований лише в читальних залах центральних корпусів. Виникла колізія: викладачі наповнили фонд необхідною навчально-методичною та науковою літературою для забезпечення власних навчальних курсів, а студенти можуть працювати з нею лише у читальних залах центральних корпусів.

Намагаючись вирішити проблему доступності студентів до електронних фондів бібліотеки університету, на кафедрі технічної фізики та математики було прийнято рішення про формування власного сховища навчально-методичних і наукових ресурсів, які використовуються у навчально-виховному процесі. З цією метою був створений електронний архів кафедри, який зберігався на локальному сервері та дозволяв реалізувати такі завдання: накопичення, збереження, розповсюдження результатів наукових досліджень та навчально-методичної роботи професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів кафедри технічної фізики та математики Інженерно-педагогічного інституту, забезпечення вільного доступу до навчально-методичної і наукової літератури та ін. Електронний архів кафедри має ієрархічну структуру, що відображає напрямки наукової та навчально-виховної роботи кафедри. Так, на першому рівні ієрархії представлені категорії: фундаментальні дисципліни (фізика, хімія, математика та ін.); інженерно-технічні дисципліни (технічна механіка, прикладна механіка та ін.); безпеко-орієнтовані дисципліни (основи охорони праці, охорона праці в галузі, безпека життєдіяльності і цивільна оборона та ін.). Внутрішня структура каталогів навчальних дисциплін містить матеріали теоретичного характеру для самопідготовки та самоконтролю, інструктивно-методичні матеріали та довідникову інформацію.

Через недостатню кількість вільних навчальних приміщень для організації самостійної роботи студентів з інформаційними ресурсами створеного архіву залишалася невирішеною проблема їх доступу до накопиченого електронного архіву кафедри. Зважаючи на ті обставини, що більшість студентів ВНЗ мають персональні комп’ютери і мають вихід до мережі Інтернет вдома, на роботі чи у друзів, та з метою усунення проблеми доступності було створено спеціальний Інтернет-ресурс, що відіграє роль єдиної точки доступу до архіву без обмежень в часі і просторі. З метою захисту авторського права, матеріали, розмішені на сайті (повнотекстові навчальні, навально-методичні, методичні видання викладачів кафедри), архівуються і захищаються паролем. Студенти інституту, які навчаються в академічних групах, отримують пароль доступу до матеріалів під час аудиторних занять від викладача.

Розміщення електронного архіву кафедри на спеціальному Інтернет-ресурсі дозволило реалізувати додаткові завдання. Так як основний акцент підготовки студентів перенесено на самостійну роботу з навчальними матеріалами, роль додаткових інформаційних ресурсів значно зростає. Створений Інтернет-ресурс дозволяє викладачеві доповнити власні розробки зовнішніми тематичними посиланнями, що дає можливість спрямувати самостійну роботу студента на додаткові інформаційні джерела. Це сприяє формуванню вмінь пошуку, аналізу та використання інформації. Аналізуючи інформаційні потреби співробітників і студентів, варто виділити наукові журнали, які є важливим джерелом інформації, тому створений Інтернет-ресурс доповнено посиланнями на електронні сторінки цих видань.

Отже, створення електронного архіву кафедри та розміщення його на спеціальному Інтернет-ресурсі у всесвітній мережі, доповнення його зовнішніми посиланнями на електронні видання та тематичні ресурси сприяли істотному підвищенню ефективності інформаційного забезпечення студентів, які навчаються на кафедрі технічної фізики та математики Інженерно-педагогічного інституту.

 

Література

1.     Будапештская инициатива «Открытый доступ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.soros.org/openaccess/ru/read.shtml

2.     Гриффитс Х.-М. Почему Web не является библиотекой : пер. с англ. / Х.-М. Гриффитс // Международный форум по информации. – М., 2000. – Т. 25. – № 1. – С.17–23.

3.     Ткаченко Н.О. Досвід створення відкритого електронного архіву в Донецькому національному технічному університеті / Н.О. Ткаченко // "Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка", Львів, 11-12 травня 2011 р. – Львів, 2011.

4.     Шрайберг Я.Л. Библиотеки и университеты в электронно-информационной среде: первые шаги на пути от информационного общества к обществу знаний / Я.Л. Шрайберг. – Судак. – М., 2005. – 18 с.

5.     Ярошенко Т.О. «Проект «Електронна бібліотека: центри знань в університетах України» – інновації через співробітництво» / Т.О. Ярошенко // Бібліотечний Вісник. – 2009. – № 3. – С. 3-5.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info